intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân may mặc và vận tải Hoa Việt

Chia sẻ: Trương Tiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:102

0
65
lượt xem
20
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân may mặc và vận tải Hoa Việt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn này có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Một số lý luận cơ bản về công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp Tư nhân may mặc và vận tải Hoa Việt. Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp Tư nhân may mặc và vận tải Hoa Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp tư nhân may mặc và vận tải Hoa Việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> -------------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ THU THỦY<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG<br /> NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN<br /> MAY MẶC VÀ VẬN TẢI HOA VIỆT<br /> <br /> Luận văn thạc sĩ kinh tế<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI<br /> -------------------------<br /> <br /> PHẠM THỊ THU THỦY<br /> <br /> HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG<br /> NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN<br /> MAY MẶC VÀ VẬN TẢI HOA VIỆT<br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60340102<br /> Luận văn thạc sĩ kinh tế<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> PGS.TS Nguyễn Thị Bích Loan<br /> <br /> Hà Nội, Năm 2017<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của người hướng dẫn khoa học: PGS.TS<br /> Nguyễn Thị Bích Loan, tôi đã hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: “Hoàn thiện<br /> công tác tuyển dụng nhân lực tại Doanh nghiệp Tư nhân may mặc và vận tải Hoa<br /> Việt”. Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu do chính bản thân tôi<br /> làm và các số liệu, tư liệu sử dụng trong luận văn là hoàn toàn trung thực, có nguồn<br /> gốc xuất xứ rõ ràng.<br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Thị Thu Thủy<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình nghiên cứu, thực hiện để đi đến hoàn thành luận văn thạc sĩ<br /> này, tác giả luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình từ các cá nhân và tập<br /> thể. Tác giả xin chân trọng cảm ơn đến:<br /> Xin chân thành cảm ơn các Quý thầy cô thuộc khoa Quản trị kinh doanh và<br /> các thầy cô tham gia giảng dạy các môn học tại Trường Đại học Thương mại đã<br /> hướng dẫn giúp đỡ học viên trong quá trình thực hiện Luận văn.<br /> Với lòng kính trọng và biết ơn, học viên xin được bày tỏ lời cảm ơn tới PGS.<br /> TS. Nguyễn Thị Bích Loan đã khuyến khích, chỉ dẫn tận tình cho tôi trong suốt thời<br /> gian thực hiện Luận văn này.<br /> Xin trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc và nhân viên Doanh nghiệp Tư nhân<br /> may mặc và vận tải Hoa Việt đã cung cấp thông tin, tài liệu và hợp tác trong quá<br /> trình thực hiện luận văn.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Phạm Thị Thu Thủy<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i<br /> LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii<br /> MỤC LỤC ................................................................................................................ iii<br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................... vi<br /> DANH MỤC HÌNH ẢNH ...................................................................................... vii<br /> DANH MỤC BẢNG .............................................................................................. viii<br /> MỤC LỤC BIỂU ĐỒ .............................................................................................. ix<br /> MỞ ĐẦU ....................................................................................................................1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu ...................................................................1<br /> 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .......................................3<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu .......................................................................5<br /> 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................5<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu......................................................................................6<br /> 6. Đóng góp của đề tài nghiên cứu ...........................................................................7<br /> 7. Kết cấu của đề tài nghiên cứu ..............................................................................7<br /> CHƢƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN LỰC<br /> TRONG DOANH NGHIỆP .....................................................................................8<br /> 1.1. Một số khái niệm cơ bản ....................................................................................8<br /> 1.1.1. Khái niệm nhân lực trong doanh nghiệp ........................................................8<br /> 1.1.2. Khái niệm về quản trị nhân lực trong doanh nghiệp .....................................9<br /> 1.1.3. Khái niệm về tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp..............................11<br /> 1.2. Nội dung công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp ......................12<br /> 1.2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng nhân lực .......................................................13<br /> 1.2.2. Tuyển mộ nhân lực ........................................................................................15<br /> 1.2.3. Tuyển chọn nhân lực .....................................................................................20<br /> 1.2.4. Hội nhập nhân lực mới ..................................................................................22<br /> 1.2.5. Đánh giá tuyển dụng nhân lực ......................................................................23<br /> 1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng nhân lực trong doanh nghiệp.....24<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản