intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam

Chia sẻ: Vương Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:112

0
94
lượt xem
47
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu cơ sở lý luận quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> VŨ MẠNH TRIỀU<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG<br /> THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> --------------------------------------VŨ MẠNH TRIỀU<br /> <br /> MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG<br /> THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001: 2008 TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN<br /> ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG THÀNH NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ<br /> CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:TS. LÊ HIẾU HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI - 2013<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan:<br /> Những nội dung trong luận văn này là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS.<br /> Lê Hiếu Học. Mọi tham khảo dùng trong luận văn đều được trích dẫn nguồn gốc rõ ràng.<br /> Các nội dung nghiên cứu và kết quả trong đề tài này là trung thực và chưa từng được ai<br /> công bố trong bất cứ công trình nào.<br /> <br /> Hà nội, ngày 25 tháng12 năm 2013<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Vũ mạnh Triều<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong quá trình học tập và hoàn thành luận văn, tôi đã nhận được sự hướng dẫn,<br /> giúp đỡ quý báu của các thầy cô, các anh chị, và các bạn. Tôi xin được bày tỏ lời cảm ơn<br /> chân thành tới Ban giám hiệu, Viện Đào tạo sau Đại học, Khoa Kinh tế và Quản lý cùng<br /> thầy cô giáo Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ<br /> tôi.<br /> Đặc biệt, tôi xin trân trọng và cảm ơn sâu sắc đến thầy giáo, TS. Lê Hiếu Học, đã<br /> hết lòng giúp đỡ, hướng dẫn, và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình học<br /> tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban lãnh đạo, các phòng chức năng của Công ty Cổ<br /> phần đầu tư và xây dựng Thành Nam (COTANA GROUP) đã cung cấp tài liệu và tạo mọi<br /> điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình làm việc, thu thập số liệu tại Công ty để tôi có<br /> thể hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp và gia đình đã chia sẻ, động viên,<br /> giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và thực hiện luận văn tốt nghiệp.<br /> Mặc dù tác giả đã có nhiều cố gắng, song bản luận văn khó tránh khỏi những hạn<br /> chế, khiếm khuyết nhất định. Kính mong nhận được sự chỉ bảo, đóng góp chân thành của<br /> các thầy giáo, cô giáo, các bạn bè, đồng nghiệp để bản luận văn hoàn thiện hơn nữa.<br /> Xin trân trọng cảm ơn!<br /> Hà nội, ngày 25 tháng12 năm 2013<br /> Người thực hiện<br /> <br /> Vũ mạnh Triều<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN.............................................................................................................. i<br /> LỜI CẢM ƠN .................................................................................................................. ii<br /> MỤC LỤC ...................................................................................................................... iii<br /> DANH MỤC BẢNG ....................................................................................................... vi<br /> DANH MỤC SƠ ĐỒ..................................................................................................... viii<br /> DANH MỤC VIẾT TẮT ................................................................................................. ix<br /> PHẦN MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1<br /> 1. Lý do lựa chọn đề tài ................................................................................................. 1<br /> 2. Mục tiêu của đề tài .................................................................................................... 2<br /> 3. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................... 2<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................................. 2<br /> 6. Kết cấu của luận văn ................................................................................................. 3<br /> CHƯƠNG 1 ..................................................................................................................... 4<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT<br /> LƯỢNG ISO 9001: 2008.................................................................................................. 4<br /> 1.1. Chất lượng.............................................................................................................. 4<br /> 1.1.1 Định nghĩa chất lượng ....................................................................................... 4<br /> 1.1.2 Tầm quan trọng của nâng cao chất lượng .......................................................... 4<br /> 1.2. Quản lý chất lượng ................................................................................................. 6<br /> 1.2.1. Định nghĩa về quản lý chất lượng ..................................................................... 6<br /> 1.2.2. Các giai đoạn phát triển của quản lý chất lượng ............................................... 6<br /> 1.2.3. Tầm quan trọng của quản lý chất lượng ............................................................ 8<br /> 1.3. Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 ..................... 9<br /> 1.3.1. Giới thiệu về tổ chức ISO ................................................................................. 9<br /> 1.3.2. Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 ................................................. 10<br /> 1.3.3. Giới thiệu về bộ tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 ....................................... 12<br /> 1.3.3.1 Bộ tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 .................................................................. 12<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2