intTypePromotion=1

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật: Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn

Chia sẻ: Trần Kỳ An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:79

0
176
lượt xem
16
download

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật: Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn trình bày: Những vấn đề chung về đề tài nghiên cứu; Nghiên cứu hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn; Đánh giá nghệ thuật của hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đinh Hoành Sơn và những bài học rút ra từ việc nghiên cứu đề tài,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn thạc sĩ Mỹ thuật: Hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc Đình Hoành Sơn

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LÊ HỒNG<br /> <br /> HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG NGHỆ THUẬT<br /> CHẠM KHẮC ĐÌNH HOÀNH SƠN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ MỸ THUẬT<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> 2<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LÊ HỒNG<br /> <br /> HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG NGHỆ THUẬT<br /> CHẠM KHẮC ĐÌNH HOÀNH SƠN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SỸ MỸ THUẬT<br /> <br /> Chuyên ngành : Mỹ thuật tạo hình (Hội họa)<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 21 01 02<br /> <br /> Niên khóa<br /> <br /> : K18(2015-2017)<br /> <br /> GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> PGS.TS. LÊ VĂN SỬU<br /> <br /> HÀ NỘI – 2017<br /> <br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT<br /> ĐH<br /> <br /> :<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> ĐHMTVN :<br /> <br /> Đại học Mỹ Thuật Việt Nam<br /> <br /> GS<br /> <br /> :<br /> <br /> Giáo sư<br /> <br /> Tr<br /> <br /> :<br /> <br /> Trang<br /> <br /> PGS<br /> <br /> :<br /> <br /> Phó giáo sư<br /> <br /> TS<br /> <br /> :<br /> <br /> Tiến sỹ<br /> <br /> Tp<br /> <br /> :<br /> <br /> Thành phố<br /> <br /> H<br /> <br /> :<br /> <br /> Hình<br /> <br /> VMT<br /> <br /> :<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> :<br /> <br /> Viện Mỹ Thuật<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ...............................................................................................................3<br /> 1. Lí do chọn đề tài .................................................................................................3<br /> 2. Tình hình nghiên cứu đề tài................................................................................4<br /> 3. Mục đích của luận văn .....................................................................................10<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................10<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................10<br /> 6. Đóng góp của luận văn ....................................................................................11<br /> 7. Kết cấu của luận văn .......................................................................................11<br /> CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ......12<br /> 1.1. Một số khái niệm sử dụng trong đề tài ..........................................................12<br /> 1.1.1. Khái niệm “hình tượng con người”. ...........................................................12<br /> 1.1.2. Khái niệm “ nghệ thuật chạm khắc đình làng” ..........................................14<br /> 1.1.3. Khái niệm “hình tượng con người trong nghệ thuật chạm khắc đình làng”....16<br /> 1.2. Khái quát về đình Hoành Sơn .......................................................................18<br /> 1.2.1. Lược sử đình Hoành Sơn ..........................................................................18<br /> 1.2.2. Khái quát kiến trúc đình Hoành Sơn .........................................................20<br /> 1.2.3. Khái quát nghệ thuật chạm khắc đình Hoành Sơn .....................................23<br /> Tiểu kết chương 1.................................................................................................26<br /> CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI TRONG<br /> NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC ĐÌNH HOÀNH SƠN ...................................27<br /> 2.1. Hình tượng con người được thể hiện qua nội dung chủ đề nghệ thuật chạm<br /> khắc ......................................................................................................................27<br /> 2.1.1. Hình tượng con người trong lao động sản xuất. ........................................27<br /> 2.1.2. Hình tượng con người trong đời sống sinh hoạt ........................................29<br /> 2.1.3. Hình tượng con người trong hoạt động vui chơi giải trí. ...........................32<br /> 2.2. Hình tượng con người được thể hiện qua hình thức nghệ thuật chạm khắc ............35<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.2.1. Hình tượng con người thể hiện qua hình khối. ..........................................35<br /> 2.2.2. Hình tượng con người thể hiện qua đường nét. .........................................40<br /> 2.2.3. Hình tượng con người thể hiện qua cấu trúc tỉ lệ.......................................43<br /> Tiểu kết chương 2.................................................................................................45<br /> CHƯƠNG 3: GIÁ TRỊ NGHỆ THUẬT CỦA HÌNH TƯỢNG CON NGƯỜI<br /> TRONG NGHỆ THUẬT CHẠM KHẮC ĐÌNH HOÀNH SƠN VÀ NHỮNG<br /> BÀI HỌC RÚT RA TỪ VIỆC NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ................................47<br /> 3.1. Giá trị nghệ thuật của hình tượng con người trong chạm khắc đình Hoành<br /> Sơn ........................................................................................................................47<br /> 3.2. Bài học rút ra từ việc nghiên cứu đề tài hình tượng con người trong chạm<br /> khắc đình Hoành Sơn ...........................................................................................54<br /> Tiểu kết chương 3.................................................................................................55<br /> KẾT LUẬN .........................................................................................................57<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................59<br /> PHỤ LỤC ẢNH MINH HỌA...........................................................................62<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2