intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
45
lượt xem
5
download

Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết cấu nội dung của luận văn gồm có 3 chương: Chương 1: Tổng quan về biến đổi khí hậu và tình hình nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu. Chương 2: Đối tương, phạm vi và phương pháp nghiên cứu. Chương 3: Kết quả nghiên cứu về thực trạng cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu ở Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ: Nghiên cứu cơ chế, chính sách nhằm huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu ở Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG MINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG<br /> HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TRONG ỨNG PHÓ VỚI<br /> BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> KHOA CÁC KHOA HỌC LIÊN NGÀNH<br /> <br /> NGUYỄN THỊ HỒNG MINH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG<br /> HIỆU QUẢ CÁC NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH TRONG ỨNG PHÓ VỚI<br /> BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Chuyên ngành: Biến đổi khí hậu<br /> Mã số: Chƣơng trình đào tạo thí điểm<br /> <br /> Hà Nội – 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan nghiên cứu này là của tác giả, không sao chép của ai.<br /> Nội dung luận văn có tham khảo và sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải trên các<br /> ấn phẩm, tạp chí và các trang web đều có trích dẫn đầy đủ, các số liệu sử dụng là<br /> trung thực, không sử dụng số liệu của các tác giả khác chưa được công bố.<br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Minh<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Hồng Thái<br /> – Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, Chánh văn phòng<br /> Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về Tài nguyên môi trường<br /> và biến đổi khí hậu là người thầy đã nhiệt tình hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ và<br /> động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình thực hiện<br /> luận văn.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn PGS.TS Hoàng Văn Hoan – Học viện Chính<br /> trị Khu vực I vì đã giúp đỡ tôi tìm kiếm các nguồn tư liệu trong suốt quá trình<br /> làm luận văn. Tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý thầy cô và cán bộ thuộc<br /> Khoa sau Đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi, hướng<br /> dẫn tôi hoàn thành chương trình học và thực hiện luận văn.<br /> Cuối cùng, tôi xin được chân thành cảm ơn gia đình, các thầy cô, bạn bè<br /> và đồng nghiệp, những người luôn ở bên tôi và là nguồn động lực to lớn giúp tôi<br /> hoàn thành sớm luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng năm 201<br /> <br /> Nguyễn Thị Hồng Minh<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT ............................................................................v<br /> DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................................vi<br /> DANH MỤC CÁC HÌNH .......................................................................................... vii<br /> MỞ ĐẦU .........................................................................................................................1<br /> 1.Lý do chọn đề tài. .........................................................................................................1<br /> 2. Mục đích nghiên cứu: ..................................................................................................2<br /> 3. Kết cấu luận văn ..........................................................................................................3<br /> CHƢƠNG I. TỔNG QUAN VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ TÌNH HÌNH NGHIÊN<br /> CỨU CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG NGUỒN LỰC TÀI<br /> CHÍNH ỨNG PHÓ VỚI TÁC ĐỘNG CỦA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU .........................4<br /> 1.1. Tổng quan về biến đổi khí hậu .................................................................................4<br /> 1.1.1 Một số khái niệm ....................................................................................................4<br /> 1.1.2 Biểu hiện của biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam ..................................5<br /> 1.1.3. Nguyên nhân của biến đổi khí hậu .........................................................................7<br /> 1.1.4. Tác động của biến đổi khí hậu đến Việt Nam .....................................................10<br /> 1.2. Tổng quan nghiên cứu về cơ chế, chính sách nhằm huy động và sử dụng hiệu quả<br /> nguồn lực tài chính ứng phó với tác động của BĐKH. .................................................14<br /> 1.2.1. Quan niệm về cơ chế, chính sách huy động và sử dụng nguồn lực tài chính ứng<br /> phó với biến đổi khí hậu ................................................................................................ 14<br /> 1.2.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. .......................................16<br /> 1.2.3. Khái quát tình hình ban hành cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu<br /> quả nguồn lực tài chính ở Việt Nam..............................................................................21<br /> CHƢƠNG II: ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI VÀ PHƢƠNG PHÁP .............................26<br /> 2.1. Đối tượng nghiên cứu: ............................................................................................26<br /> 2.2. Phạm vi nghiên cứu: ...............................................................................................27<br /> 2.3. Phương pháp nghiên cứu ........................................................................................27<br /> CHƢƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VỀ THỰC TRẠNG CƠ CHẾ, CHÍNH<br /> SÁCH HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH<br /> ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Ở VIỆT NAM. ...........................................31<br /> 3.1. Khái quát về cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực tài chính. ..31<br /> 3.1.1. Cơ chế, chính sách về huy động nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu ..31<br /> 3.1.2. Cơ chế, chính sách về sử dụng nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu .........32<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2