intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình hàm đa thức

Chia sẻ: Tathimu Tathimu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:77

0
272
lượt xem
35
download

Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình hàm đa thức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Phương trình hàm đa thức" nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục trong nhà trường phổ thông và góp phần từng bước nâng cao chất lượng của công tác bồi dưỡng học sinh giỏi. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Toán học: Phương trình hàm đa thức

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> DƯƠNG THỊ PHƯỢNG<br /> <br /> PHƯƠNG TRÌNH HÀM ĐA THỨC<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---------------------------------------<br /> <br /> DƯƠNG THỊ PHƯỢNG – C00454<br /> <br /> PHƯƠNG TRÌNH HÀM ĐA THỨC<br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ TOÁN HỌC<br /> CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP<br /> MÃ SỐ: 60 46 01 13<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS LƯU BÁ THẮNG<br /> <br /> Hà Nội – Năm 2016<br /> 1<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> Trang phụ bìa.................................................................................................. 01<br /> Mục lục.......................................................................................................... 02<br /> Lời cam đoan ..................................................................................................04<br /> Tóm tắt luận văn............................................................................................. 05<br /> MỞ ĐẦU....................................................................................................... 06<br /> Chương 1. KIẾN THỨC CƠ BẢN<br /> 1.1 VÀNH CÁC ĐA THỨC MỘT BIẾN...................................................... 08<br /> 1.2 ĐA THỨC TRÊN MỘT TRƯỜNG SỐ……………………….………. 12<br /> 1.2.1 Một số tính chất………………………………………………….…… 12<br /> 1.2.2 Một số ví dụ……………………………………………………….….. 16<br /> 1.3 ĐA THỨC TRÊN TRƯỜNG<br /> <br /> ………………………………………. 18<br /> <br /> 1.3.1 Nghiệm hữu tỉ của đa thức với các hệ số nguyên………………….… 18<br /> 1.3.2 Đa thức bất khả quy trên trường các số hữu tỉ và các tiêu chuẩn<br /> Eisenstein; Osada; Polya………………………………………….....……... 19<br /> 1.4 ĐA THỨC TRÊN<br /> <br /> VÀ TRÊN<br /> <br /> …………………………….……... 24<br /> <br /> 1.5 VÀNH ĐA THỨC NHIỀU BIẾN……………………………….....….. 27<br /> 1.5.1 Xây dựng vành các đa thức nhiều biến…………………….………… 27<br /> 1.5.2 Bậc của đa thức nhiều biến…………………...……………….……… 28<br /> Kết luận Chương 1........................................................................................ 29<br /> Chương 2. MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH HÀM ĐA THỨC<br /> 2.1 PHƯƠNG TRÌNH HÀM ĐA THỨC MỘT BIẾN.................................. 31<br /> 2.1.1 Phương trình có dạng xP  x  a    x  b  P  x  .................................. 31<br /> 2<br /> <br /> 2.1.2 Phương trình có dạng P  f  x   P  g  x    P  h  x   ………………… 39<br /> 2.1.3 Phương trình có dạng P  f  x   P  g  x    P  h  x    Q  x  ………… 53<br /> 2.1.4 Bài tập tự luyện.................................................................................... 61<br /> 2.2 PHƯƠNG TRÌNH HÀM ĐA THỨC NHIỀU BIẾN…………………...... 62<br /> 2.2.1 Một số ví dụ.......................................................................................... 62<br /> 2.2.2 Bài tập tương tự.................................................................................... 65<br /> 2.3 MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH HÀM ĐA THỨC KHÁC.……… 65<br /> 2.3.1 Một số ví dụ.......................................................................................... 65<br /> 2.3.2 Bài tập tương tự.................................................................................... 71<br /> 2.3.3 Bài tập tự luyện......................................................................................73<br /> Kết luận Chương 2..........................................................................................74<br /> KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ<br /> 1. Kết luận..................................................................................................... 75<br /> 2. Khuyến nghị............................................................................................. . 75<br /> TÀI LIỆU TRÍCH DẪN ............................................................................. 76<br /> <br /> 3<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan dưới sự giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của TS<br /> Lưu Bá Thắng, luận văn cao học chuyên ngành phương pháp Toán sơ cấp với<br /> đề tài “Phương trình hàm đa thức” là công trình nghiên cứu của riêng tôi<br /> trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Thăng Long.<br /> Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện luận văn, tác giả đã kế thừa và<br /> phát huy những kết quả của các nhà khoa học với sự trân trọng và biết ơn.<br /> <br /> Hà Nội, tháng 06 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Dương Thị Phượng<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2