intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động cơ Diesel 6L160PN

Chia sẻ: Trọng đà | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:119

619
lượt xem
175
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn làm luận văn tốt nghiệp với đề tài Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động cơ Diesel 6L160PN dành cho các bạn sinh viên đang trong thời gian thực tập. Với tài liệu này hy vọng làm các bạn hài lòng hoàn thành tốt bài luện văn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn tốt nghiệp: Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động cơ Diesel 6L160PN

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI KHOA CƠ KHÍ LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC THIẾT KẾ QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SỬA CHỮA ĐỘNG CƠ DIESEL 6L160PN Chuyên ngành: Máy tàu thủy Lớp: MTT 50 – ĐH2 Mã Sv: 36320 Sinh viên: Nguyễn Trọng Đà Giáo viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Tuấn Anh
 2. Hải Phòng - năm 2014 ` 2
 3. MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH VẼ.......................................................................................6 DANH MỤC BẢNG............................................................................................ 8 CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU............................................................................ 10 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG................................................................ 12 2.1 Giới thiệu chung về động cơ...................................................................12 2.1.1 Giới thiệu chung về động cơ............................................................12 2.1.2 Các thông số kỹ thuật của động cơ..................................................13 2.1.3 Các thông số lắp ráp của động cơ.................................................... 14 2.2 Các chi tiết cơ bản của động cơ..............................................................15 2.2.1 Nắp xilanh..........................................................................................15 2.2.2 Xylanh................................................................................................ 15 2.2.3 Piston.................................................................................................. 16 2.2.4 Biên.....................................................................................................17 2.2.5 Trục khuỷu.........................................................................................17 2.2.6 Giới thiệu về hệ thống phối khí.......................................................17 2.2.7 Giới thiệu về vòi phun...................................................................... 18 CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THÁO VÀ VỆ SINH............................................ 20 3.1 Khảo sát sơ bộ động cơ trước khi tháo và kiểm tra............................... 20 3.1.1 Mục đích............................................................................................ 20 3.1.2 Chuẩn bị.............................................................................................20 3.1.3 Điều kiện để đưa động cơ vào khảo sát..........................................20 3.1.4 Các chế độ khảo sát động cơ............................................................20 3.1.5 Quá trình khảo sát..............................................................................21 3.2 Quy trình tháo............................................................................................22 3.2.1 Yêu cầu chung.................................................................................. 22 3.2.2 Tách trục động cơ ra khỏi hệ trục....................................................23 3.2.3 Kiểm tra độ co bóp trục khuỷu.........................................................23 3.2.4 Sơ đồ tháo tổng quát..........................................................................25 3.2.5 Bảng nguyên công............................................................................ 25 ` 3
 4. 3.2.6 Giải thích nguyên công......................................................................26 3.3 Quy trình vệ sinh.......................................................................................37 3.3.1 Các phương pháp vệ sinh..................................................................37 3.3.2 Phân loại các chi tiết cho vệ sinh......................................................38 3.3.3 Quá trình làm sạch các chi tiết.......................................................... 39 CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT.................................40 4.1 Mục đích................................................................................................... 40 4.2 Yêu cầu kĩ thuật....................................................................................... 40 4.3 Các phương pháp kiểm tra....................................................................... 40 4.4 Các nguyên tắc kiểm tra...........................................................................41 4.5 Nội dung kiểm tra.....................................................................................41 4.6 Giải thích nguyên công.............................................................................42 4.6.1 Nguyên công 1: Kiểm tra nắp xilanh................................................ 42 4.6.2 Nguyên công 2: Kiểm tra xupáp, ống dẫn hướng............................ 44 4.6.3 Nguyên công 3: Kiểm tra xilanh........................................................48 4.6.4 Nguyên công 4: Kiểm tra piston........................................................51 4.6.5 Nguyên công 5: Kiểm tra chốt piston................................................56 4.6.6 Nguyên công 6: Kiểm tra xécmăng................................................... 58 4.6.7 Nguyên công 7: Kiểm tra biên...........................................................63 4.6.8 Nguyên công 8: Kiểm tra trục khuỷu................................................65 4.6.9 Kiểm tra hệ thống phục vụ.............................................................. 68 CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH SỬA CHỮA MỘT SỐ CHI TIẾT CƠ BẢN.......73 5.1 Sửa chữa piston.........................................................................................73 5.1.1 Tổng quan về piston động cơ .........................................73 5.1.2 Phân tích hư hỏng và lựa chọn phương án sửa chữa.......................74 5.1.3 Các nguyên công................................................................................ 79 5.2 Sửa chữa trục khuỷu................................................................................ 87 5.2.1 Tổng quan về trục khuỷu..................................................................87 5.2.2 Các hư hỏng xảy ra đối với trục khuỷu........................................... 87 5.2.3 Trục khuỷu bị cháy rỗ tại bề mặt cổ trục cổ biên.......................... 88 ` 4
 5. 5.2.4 Lựa chọn hư hỏng và lên phương án sửa chữa................................89 5.2.5 Giải thích quy trình sửa chữa............................................................91 CHƯƠNG 6: QUY TRÌNH LẮP RÁP, CHẠY RÀ VÀ THỬ NGHIỆM.........99 6.1 Quy trình lắp ráp.......................................................................................99 6.1.1 Yêu cầu chung .................................................................................. 99 6.1.2 Sơ đồ lắp ráp..................................................................................... 99 6.1.3 Giải thích nguyên công....................................................................100 6.2 Qui trình chạy rà và thử nghiệm thu......................................................110 6.2.1 Mục đích.......................................................................................... 110 6.2.2 Hội đồng thử....................................................................................110 6.2.3 Yêu cầu............................................................................................ 110 6.2.4 Chạy rà.............................................................................................110 6.2.5 Thử tải............................................................................................. 111 CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ....................................................115 7.1 Kết luận.................................................................................................115 7.2 Kiến nghị.................................................................................................115 CHƯƠNG 8: TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................119 ` 5
 6. DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1: Mặt cắt động cơ ................................................................................12 Hình 1.2: Cấu tạo nắp xi lanh............................................................................15 Hình 1.3: Cấu tạo sơ mi xi lanh.........................................................................16 Hình 1.4: Cấu tạo piston.....................................................................................17 Hình 1.5: Cấu tạo biên.......................................................................................17 Hình 1.6: Hệ thống phối khí..............................................................................18 Hình 1.7: Cấu tạo vòi phun................................................................................19 Hình 2.8: Đo co bóp má khuỷu...........................................................................24 Hình 2.9: Sơ đồ tháo tổng quát...........................................................................25 Hình 2.10: Kẹp chì bạc biên...............................................................................30 Hình 2.11: Tháo nhóm piston - biên....................................................................31 Hình 2.12: Đo độ đâm biên.................................................................................32 Hình 2.13: Dùng vam tháo chốt piston...............................................................32 Hình 2.14: tháo xilanh.........................................................................................33 Hình 2.15: đo khe hở dọc trục............................................................................36 Hình 2.16: đo độ đồng tâm của các ổ đỡ...........................................................37 Hình 3.17: kiểm tra thân xu páp.........................................................................45 Hình 3.18: Kiểm tra độ cong của xupáp............................................................46 Hình 3.19: đo khe hở giữa ống dẫn hướng xupáp và cán xupáp.......................47 Hình 3.20: đo mặt gương xilanh........................................................................48 Hình 3.21: thử thuỷ lực xilanh...........................................................................50 Hình 3.22: thử thuỷ lực đỉnh piston....................................................................52 Hình 3.23: đo kích thước piston.........................................................................53 Hình 3.24: kiểm tra độ không vuông góc giữa tâm chốt piston và tâm piston..54 Hình 3.25: kiểm tra khe hở giữa rãnh xéc măng và xéc măng...........................55 Hình 3.26: đo kích thước chốt piston.................................................................57 Hình 3.27: kiểm tra bạc chốt piston...................................................................58 Hình 3.28: Kiểm tra biến dạng đàn hồi của xecmăng......................................59 Hình 3.29: Kiểm tra độ phẳng của xéc măng....................................................61 ` 6
 7. Hình 3.30: Kiểm tra khe hở nhiệt xéc măng......................................................62 Hình 3.31: kiểm tra tiếp xúc của lưng xéc măng với xi lanh............................63 Hình 3.32: kiểm tra độ không song song của tâm lỗ đầu to và đầu nhỏ biên.64 Hình 3.33: kiểm tra độ không vuông góc giữa tâm lỗ đầu nhỏ và tâm biên....65 Hình 3.34: Sơ đồ kiểm tra kích thước cổ biên..................................................67 Hình 3.35: kiểm tra độ không song song giữa cổ trục và cổ biên....................68 Hình 3.36: kiểm tra vòi phun.............................................................................71 Hình 4.37: mặt cắt piston...................................................................................73 Hình 4.38: Phun kim loại....................................................................................81 Hình 4.39: Quá trình tiện mặt ngoài piston...........................83 Hình 4.40: Quá trình tiện mặt ngoài piston........................................................85 Hình 4.41: Gá đặt trục khuỷu khi mài cổ biên........................93 Hình 4.42: Gá và mài cổ trục trục khuỷu..........................................................96 Hình 4.43: Quá trình đánh bóng cổ trục.............................................................98 Hình 5.44: Sơ đồ quá trình lắp ráp...................................................................100 ` 7
 8. DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Các thông số lắp ráp của động cơ....................................................14 Bảng 2.2: Các thông số kiểm tra........................................................................22 Bảng 2.3: Kết quả đo co bóp.............................................................................24 Bảng 2.4: Các nguyên công tháo........................................................................25 Bảng 2.5: Kết quả kẹp chì bạc biên.................................................................30 Bảng 2.6: Kết quả kiểm tra khe hở dầu bạc trục............................................36 Bảng 3.7: Kết quả đo đường kính xupap nạp...................................................45 Bảng 3.8: Kết quả đo đường kính xupap xả.....................................................46 Bảng 3.9: Kiểm tra mặt gương xi lanh.............................................................49 Bảng 3.10: Kết quả kiểm tra kích thước piston................................................53 Bảng 3.11: Kết quả đo độ không vuông góc giữa tâm chốt piston và tâm piston .............................................................................................................................55 Bảng 3.12: Kết quả đo khe hở giữa xéc măng và rãnh xéc măng .............................................................................................................................56 Bảng 3.13: Kết quả kiểm tra chốt piston..........................................................57 Bảng 3.14: Kết quả đo bạc chốt.......................................................................58 Bảng 3.15: Kết quả kiểm tra độ biến dạng đàn hồi xéc măng........................60 Bảng 3.16: Kết quả kiểm tra độ phẳng xéc măng............................................60 Bảng 3.17: Kết quả kiểm tra khe hở nhiệt xéc măng.......................................62 Bảng 3.18: Kết quả kiểm tra kích thước cổ trục cổ biên................................66 Bảng 3.19: Kết quả kiểm tra độ không song song cổ trục và cổ biên.............68 Bảng 4.20: Bảng nguyên công sơ bộ sửa chữa piston......................................80 Bảng 4.21: Bảng nguyên công sơ bộ sửa chữa trục khuỷu..............................91 Bảng 4.22: Bảng thông số đá mài cổ trục.........................................................92 Bảng 4.23: Bảng thông số đá mài cổ biên.........................................................95 Bảng 4.24: Bảng thông số băng mài..................................................................97 Bảng 5.25: Bảng các nguyên công sơ bộ..........................................................99 Bảng 5.26: Kết quả đo khe hở dầu trục khuỷu khi lắp.................................103 Bảng 5.27: Kết quả đo khe hở dầu bạc biên khi lắp.....................................105 ` 8
 9. Bảng 5.28: Kết quả đo co bóp khi lắp.............................................................106 Bảng 5.29: Chế độ thử buộc bến....................................................................113 Bảng 5.30: Chế độ thử đường dài...................................................................113 Bảng 5.31: Phiếu kiểm tra sau khi lắp............................................................114 Bảng 6.32: Bảng bảo dưỡng kỹ thuật............................................................118 ` 9
 10. CHƯƠNG 1: LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay, ngành giao thông vận tải có sự phát triển rất mạnh mẽ, trong đó giao thông vận tải đường thủy đóng một vai trò to lớn trong việc vận chuyển và thông thương hàng hóa từ nơi n ày đến nơi khác bởi hai lý do: chi phí vận tải rẻ và khối lượng vận tải lớn, vì vậy giao thông vận tải giữ một vai trò cực kì quan trọng. Trong bối cảnh đất nước ta hiện nay giao thông v ận tải càng khẳng định vai trò của nó và đang phát triển không ngừng. Hòa chung với sự phát triển đó, ngành giao thông vận tải biển cũng đã và đang kh ẳng định mình bằng những đội tàu lớn mạnh và hiện đại. Tuy nhiên trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn chưa đầu tư lớn cho ngành công nghiệp đóng tàu, ngành vận tải biển Việt Nam ch ủ y ếu là mua tàu đóng ở nước ngoài và đã qua khai thác có đ ộ tu ổi trung bình khá cao. Do đó, máy móc và các trang thiết bị thường bị hư hỏng. Việc đưa tàu ra nước ngoài sửa chữa tốn nhiều thời gian và chi phí s ửa ch ữa lớn. Hơn n ữa, ở n ước ta đã có nhiều cơ sở, nhà máy sửa chữa tàu thủy các loại với đội ngũ cán b ộ kĩ thuật có trình độ cao và công nhân lành ngh ề được đào tạo chính quy ở trong nước và ngoài nước. Việc nghiên cứu để lập ra một quy trình s ửa ch ữa động cơ cho mỗi con tàu trước khi đưa vào sửa chữa cho phù hợp với trình độ kỹ thuật và trang thiết bị trong nước nhằm đảm bảo ch ất lượng s ửa ch ữa cao, giá thành hạ là một vấn đề hết sức quan trọng. Trường đại học Hàng Hải là một trường chuyên đào tạo kỹ sư ngành cơ khí đóng tàu, có nhiệm vụ thiết kế, trang trí và sửa chữa hệ động l ực tàu thủy. Cuối khóa học, mỗi sinh viên được nhận một đề tài tốt nghiệp nh ằm nghiên cứu tổng hợp lại những kiến thức lý thuyết đã được học tập ở trường, làm quen dần với công việc của một người kỹ sư cơ khí đóng tàu ngoài th ực tiễn sản suất, để nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật phục vụ tốt cho công việc sau khi ra trường. Sau 5 năm học tại trường, nhằm nâng cao trình độ tay nghề và kiến thức trước khi bước vào thực tiễn, em được giao đề tài tốt nghiệp với nhiệm vụ như sau: “Thiết kế quy trình công nghệ sửa chữa động c ơ 6N160PN cấp trung tu”. Nội dung gồm 7 phần chính: CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THÁO VÀ VỆ SINH CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH KIỂM TRA CÁC CHI TIẾT ` 10
 11. CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH SỬA CHỮA MỘT SỐ CHI TIẾT. CHƯƠNG 5: QUY TRÌNH LẮP RÁP, CHẠY RÀ, THỬ NGHIỆM. CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG 7: TÀI LIỆU THAM KHẢO Về bản vẽ bao gồm 06 bản vẽ khổ A 0 trong đó có 05 bản vẽ nguyên công và 01 bản vẽ mặt cắt động cơ. Sau khi được đi thực tập để tìm hiểu thực tế và được sự phân công của khoa Cơ khí cho thầy Nguyễn Tuấn Anh giúp em hoàn thành đ ề tài t ốt nghiệp. Trong phạm vi cho phép em đưa ra phương án công nghệ để sửa chữa động cơ diesel lai động cơ phù hợp với điều kiện thực tế của các nhà máy đóng tàu Việt Nam. Nhưng do trình độ còn hạn chế, kinh nghiệm thực tế có hạn nên không tránh khỏi các thiếu sót. Cuối cùng em xin trân trọng cám ơn thầy Nguyễn Tuấn Anh cùng toàn thể các thầy cô giáo trong khoa đã em hoàn thành đồ án tốt nghiệp của mình. Em xin chân thành cảm ơn. Sinh viên Nguyễn Trọng Đà ` 11
 12. CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CHUNG 2.1 Giới thiệu chung về động cơ 2.1. 1 Giới thiệu chung về động cơ Động cơ 6L160PN được sử dụng làm máy chính lai chân vịt cho tàu Hoàng Long có tải trọng 250 tấn. Động cơ do Tiệp sản suất. Hình 1.1: Mặt cắt động cơ 1 Các te 4 Phin lọc dầu 7 Ống nạp 10 Tua bin khí xả 13 Xupap xả 2 Bu lông các te 5 Bầu làm mát 8 Block 11 Lắp bảo vệ 14 Bơm dầu 3 Nắp cửa thăm 6 Đĩa chia gió 9 Ống xả 12 Cò bôi trơn ` 12
 13. Đây là loại động cơ 4 kỳ, 6 xilanh một hàng thẳng đứng, được làm mát bằng nước và phun nhiên liệu trực tiếp. Máy được tăng áp bằng tua bin khí xả. Thứ tự nổ: Tiến: 6-2-4-1-3-5 Đảo chiều bằng hộp số. Hệ thống được bôi trơn bằng dầu áp lực. Hệ thống được khởi động bằng khí nén. Các trang thiết bị chính phục vụ động cơ. Máy nén khí lai bằng động cơ điện. Bơm nước biển làm mát vòng ngoài dẫn động bằng động cơ điện. Bơm nước biển làm mát vòng trong dẫn động bằng động cơ điện. Bơm dầu bôi trơn làm mát. 2.1. 2 Các thông số kỹ thuật của động cơ Công suất định mức của động cơ. : N eH = 140 (kW) Vòng quay định mức của động cơ. : n H = 750 (V/P) Công suất lớn nhất. : Ne = 145 (kW) Vòng quay lớn nhất. : n = 780 (v/p) Số lượng xi lanh. : i=6 Đường kính xilanh. : D = 160 (mm) Hành trình piston. : S = 225 (mm) Dung tích 1 xi lanh. : 4,524 (dm3) Dung tích 6 xi lanh. : 27,144 (dm3) Tỷ số nén. : ε = 13,5 Suất tiêu hao nhiên liệu. : g = 210 (g/kWh) Nhiệt độ khí xả ra khỏi xilanh. : t0Max = 500 0C Nhiệt độ khí xả trước tua bin tăng áp. : t0Max = 520 0C Nhiệtđộ nướcngọt vào động cơ. : t0 = 700C Nhiệt độ nước làm mát ra khỏi động cơ. : < 800 C Nhiệt độ dầu bôi trơn vào. : < 720 C Áp suất phun. : 250 kG/cm2 Áp suất gió khởi động. : (25÷ 30) kG/cm2 Áp suất khí xả. : 30 kG/cm2 Áp suất khí nạp. : 2 kG/cm2 ` 13
 14. Xupap nạp mơ trước điểm chết chết trên. 750 Xupap nạp dóng sau điểm chết chết dưới. 400 Xupap xả đóng sau điểm chết chết dưới. 460 Xupap xả mơ trước điểm chết chết trên. 600 Áp suất dầu bôi trơn (2,5÷ 3) (kG/cm2) Áp suất nước làm mát : + Nước biển (0,5÷ 1,5) (kG/cm2) + Nước ngọt (1,5÷ 2,5) (kG/cm -Đường kính cổ trục: 115 mm -Đường kính cổ biên: 105 mm -Chiều dài của máy: 1,51m -Chiều rộng của máy: 0,82m -Chiều cao của máy: 1,21m 2.1. 3 Các thông số lắp ráp của động cơ Thông số lắp Giới hạn sủ STT Tên chi tiết bộ phận ráp dụng 1 Khe hở dầu của bạc trục cơ 0,15 ÷ 0,2 0,3 2 Khe hở dầu của bạc đầu to biên 0,1 ÷ 0,16 0,3 3 Khe hở dầu của bạc đầu nhỏ biên 0,056 ÷ 0,085 0,25 4 Khe hở dầu của bàc trục cam 0,03 ÷ 0,12 0,2 5 Khe hở dẫn hướng của xupap hút, xả 0,07 ÷ 0,11 0,15 6 Khe hở miệng xecmăng 0,15 ÷ 0,85 2,5 7 Khe hở hướng trục của bạc biên 0,08 ÷ 0,12 0,45 8 Khe hở giữa xecmăng và piston 0,07 ÷ 0,12 0.85 9 Khe hở chốt và con cò xupap 0,027 ÷ 0,081 0,35 10 Độ nhô ra của chốt piston 0 ÷ 0,025 0,025 Khoảng trống giữa đỉnh piston và nắp 11 3 ± 0,1 xi lanh tại (ĐCT) Bảng 1.1: Các thông số lắp ráp của động cơ ` 14
 15. 2.2 Các chi tiết cơ bản của động cơ 2.2. 1 Nắp xilanh + Vật liệu : gang. + Số lượng : 6 chiếc. + Nắp xilanh có lắp xupap, vòi phun và van kh ởi động. trong nắp có khoang làm mát. + Xupap hút được chế tạo bằng thép cacbon 20T. Xupap được ch ế t ạo bằng thép hợp kim chịu nhiệt cao. Mỗi xupap có hai lò xo. Hình 1.2: Cấu tạo nắp xi lanh 1 Cần đẩy 5 Đường ống xả 2 Cò 6 Nắp xi lanh 3 Xupap 7 Xupap 4 Đường ống dẫn dầu làm mát 2.2. 2 Xylanh +Vật liệu: Thép. +Số lượng: 6 chiếc. +Trên xilanh có lắp 3 joăng làm kín . Một joăng phía trên dùng đ ể ngăn công chất làm mát , hai joăng phía dưới dùng để ngăn dầu nh ớt phía dưới cacte lên. ` 15
 16. Hình 1.3: Cấu tạo sơ mi xi lanh 2.2. 3 Piston +Vật liệu: Hợp kim nhôm. +Số lượng: 6 chiếc. +Trên piston có lắp: Bốn xecmăng khí bằng gang. Hai xecmăng dầu bằng gang. Một chốt piston bằng thép. Hai vòng chặn. ` 16
 17. Hình 1.4: Cấu tạo piston 1 Xéc măng dầu 3 Đỉnh piston 2 Xéc măng khí 4 Bệ đỡ chốt piston 2.2. 4 Biên +Vật liệu :Thép hợp kim. +Số lượng : 6 chiếc. +Kết cấu : Tiết diện chữ I. +Đầu nhỏ biên lắp bạc đồng. +Đầu to biên lắp bạc babit thành mỏng. +Tay biên có 2bulông. Hình 1.5: Cấu tạo biên 1 Nửa dưới dầu to biên 4 Bu lông đầu to biên 2 Thân biên 5 Bạc đầu to biên 3 Đầu nhỏ biên 2.2. 5 Trục khuỷu +Vật liệu : Thép. +Số lượng : 1 chiếc. +Trục khuỷu có 6 khuỷu. +Có 6 cổ biên. +Có 7 cổ trục được lắp trên 7 ổ đỡ. 2.2. 6 Giới thiệu về hệ thống phối khí. − Hệ thống phối khí của dộng cơ sử dụng hệ thống truy ền động trực tiếp thông qua hệ thống bánh răng và cam, cần đẩy tác động trực tiếp lên xu đỉnh xu páp. ` 17
 18. Hình 1.6: Hệ thống phối khí 1 Cần đẩy 5 Đường ống xả 2 Cò 6 Nắp xi lanh 3 Xupap 7 Cam 4 Đường ống dẫn dầu làm mát 2.2. 7 Giới thiệu về vòi phun − Động cơ sử dụng vòi phun nhiên liệu trực tiếp. ` 18
 19. Hình 1.7: Cấu tạo vòi phun 1 Đường dẫn nhiên liệu 4 Thân vòi phun 2 Kim phun 5 Lò xo vòi phun 3 Lỗ vòi phun 6 Vít chỉnh áp suất phun ` 19
 20. CHƯƠNG 3: QUY TRÌNH THÁO VÀ VỆ SINH 3.1 Khảo sát sơ bộ động cơ trước khi tháo và kiểm tra 3.1. 1 Mục đích − Đánh giá đúng trạng thái kỹ thuật của động cơ. − Xác định khối lượng công việc cần phải tiến hành sửa chữa. − Lập hạng mục sửa chữa, lập dự toán vật tư, thời gian sửa chữa. − Chuẩn bị các thiết bị phục vụ cho sửa chữa. 3.1. 2 Chuẩn bị − Hồ sơ kỹ thuật của động cơ. − Hồ sơ kỹ thuật của động cơ ở lần sửa chữa trước. − Nhật ký vận hành máy. − Hạng mục sửa chữa do chủ tàu yêu cầu. 3.1. 3 Điều kiện để đưa động cơ vào khảo sát − Động cơ vẫn hoạt động được. − Động cơ đưa vào khảo sát đúng thời hạn. − Các thiết bị đo đạc, kiểm tra đầy đủ. − Có đầy đủ thành viên hội đồng khảo sát gồm: o Chủ tàu, cán bộ kỹ thuật. o Đại diện đăng kiểm. o Đại diện đơn vị sửa chữa. 3.1. 4 Các chế độ khảo sát động cơ − Ở trạng thái tĩnh: Khảo sát động cơ khi ngừng hoạt động vì v ậy ta ch ỉ phát hiện được những cong vênh xây sát các vết nứt lớn, rò lọt, ăn mòn, biến dạng song không cụ thể. − Ở trạng thái hoạt động: Phương pháp này cho ta biết một cách chính xác thông số hoạt động của động cơ, từ đó ta phán đoán được các hư hỏng. ` 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2