Luật Bảo vệ môi trường: Những vấn đề chung - TS. Nguyễn Khắc Kinh

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
163
lượt xem
40
download

Luật Bảo vệ môi trường: Những vấn đề chung - TS. Nguyễn Khắc Kinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật Bảo vệ môi trường: Những vấn đề chung có nội dung trình bày về sự ra đời, cấu trúc, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ, nguyên tắc chung về bảo vệ môi trường, chính sách bảo vệ môi trường, nguồn lực bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật Bảo vệ môi trường: Những vấn đề chung - TS. Nguyễn Khắc Kinh

 1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG Hà Nội, 09-11/10/2006
 2. NỘI DUNG 1. Sự ra đời 2. Cấu trúc 3. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 4. Giải thích từ ngữ 5. Nguyên tắc chung về bảo vệ môi trường 6. Chính sách bảo vệ môi trường 7. Nguồn lực bảo vệ môi trường
 3. SỰ RA ĐỜI CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Ngày 29 tháng 11 năm 2005, Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội Khoá XI chính thức thông qua tại kỳ họp thứ tám. Theo đánh giá của các chuyên gia trong nước và quốc tế, Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 là một bước phát triển về chất trong quá trình hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trường, Luật đã bao quát được hầu hết các hoạt động bảo vệ môi trường, với các quy định chi tiết và cụ thể
 4. CẤU TRÚC Bao gồm: 15 chương, 136 điều (tăng 8 chương, 79 điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 1993) Chương I. Những quy định chung Chương II. Tiêu chuẩn môi trường Chương III. Đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường Chương IV. Bảo tồn, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên Chương V. Bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ Chương VI. Bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư
 5. CẤU TRÚC Chương VII. Bảo vệ môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác Chương VIII. Quản lý chất thải Chương IX. Quan trắc, thông tin về môi trường Chương XI. Nguồn lực bảo vệ môi trường Chương XII. Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường Chương XIII. Trách nhiệm bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Chương XIV. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại về môi trường Chương XV. Điều khoản thi hành
 6. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Gồm 03 nội dung chính: - Quy định hoạt động bảo vệ môi trường; - Chính sách, biện pháp và nguồn lực để bảo vệ môi trường; - Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong bảo vệ môi trường => Phạm vi điều chỉnh của Luật Bảo vệ môi trường 2005 bao quát hơn so với Luật Bảo vệ môi trường năm 1993
 7. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG Đối tượng áp dụng của Luật Bảo vệ môi trường: 1. Phải là một trong những đối tượng dưới đây: - Cơ quan nhà nước, - Tổ chức (doanh nghiệp, tổ chức xã hội… - Hộ gia đình, - Cá nhân - Người Việt Nam định cư ở nước ngoài - Tổ chức nước ngoài, - Cá nhân nước ngoài 2. Có hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam - Ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế trong trường hợp có sự khác nhau giữa Luật Bảo vệ môi trường và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên
 8. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 1. Môi trường là yếu tố tự nhiên và vật chất bao quanh con người, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người. 2. Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường (đất, nước, không khí, âm thanh….) 3. Hoạt động bảo vệ môi trường bao gồm: - Giữ môi trường trong lành, sạch đẹp; - Phòng ngừa, hạn chế tác động xấu đối với môi trường; - Ứng phó sự cố môi trường; - Khắc phục ô nhiễm, suy thoái, phục hồi và cải thiện môi trường; - Khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên; - Bảo vệ đa dạng sinh học
 9. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 4. Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường 5. Tiêu chuẩn môi trường: một tiêu chuẩn được xem là tiêu chuẩn môi trường khi thoả mãn hai điều kiện: - Là giới cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng chất gây ô nhiễm trong chất thải - Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ quản lý và bảo vệ môi trường
 10. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 6. Ô nhiễm môi trường: ô nhiễm môi trường khi đảm bảo 02 yếu tố: - Có sự biến đổi của các thành phần môi trường; - Không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường 7. Suy thoái môi trường: suy thoái môi trường khi bảo đảm 02 yếu tố: - Có sự suy giảm về chất lượng, số lượng của thành phần môi trường; - Gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật
 11. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 8. Sự cố môi trường: tai biến, rủi ro từ hoạt động của con người (đốt rừng, tràn dầu…) hoặc biến đổi thất thường của tự nhiên (bão, lụt, động đất…) 9. Chất gây ô nhiễm: chất hoặc yếu tố vật lý nhưng chỉ xem là chất gây ô nhiễm khi xuất hiện trong môi trường. 10. Chất thải: đảm bảo 2 yếu tố: (1) là vật chất (rắn, lỏng, khí) (2) được thải ra từ hoạt động của con ngườI 11. Chất thải nguy hại: đảm bảo 2 yếu tố: (1) là chất thải (2) có chứa yếu tố độc hại (dễ cháy nổ, ăn mòn, lây nhiễm…)
 12. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 12. Quản lý chất thải: là hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tái sử dụng, tái chế, xử lý, tiêu huỷ và thải bỏ chất thải => là một quá trình. 13. Phế liệu: chỉ được xem là phế liệu khi thoả mãn 2 điều kiện: (1) là sản phẩm, vật liệu bị loại ra từ sản xuất, tiêu dùng (2) được thu hồi làm nguyên liệu sản xuất. 14. Sức chịu tải của môi trường: là giới hạn cho phép mà môi trường có thể tiếp nhận và hấp thụ các chất gây ô nhiễm 15. Hệ sinh thái: là hệ quần thể sinh vật trong một khu vực địa lý tự nhiên nhất định cùng tồn tại và phát triển, có tác động qua lại
 13. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 16. Đa dạng sinh học: là sự phong phú về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái 17. Quan trắc môi trường: là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường 18. Thông tin về môi trường: số liệu, dữ liệu các thành phần môi trường; trữ lượng, giá trị sinh thái, giá trị kinh tế các nguồn tài nguyên thiên nhiên; các tác động xấu đối với môi trường, chất thải, mức độ ô nhiễm….
 14. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 19. Đánh giá môi trường chiến lược 20. Đánh giá tác động môi trường 21. Khí thải gây hiệu ứng nhà kính: là các loại khí tác động đến sự trao đổI nhiệt giữa trái đất và không gian xung quanh, làm nhiệt độ của không khí bao quanh bề mặt trái đất nóng lên 22. Hạn ngạch phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính: là giới hạn khối lượng khí gây hiệu ứng nhà kính của mỗi quốc gia được phép thải vào bầu khí quyển theo quy định của các điều ước quốc tế
 15. NGUYÊN TẮC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Bao gồm 5 nguyên tắc chính: 1. Gắn kết với phát triển kinh tế, tiến bộ xã hội để phát triển bền vững đất nước; gắn với BVMT khu vực và toàn cầu 2. Bảo vệ môi trường là sự nghiệp của toàn xã hội 3. Là hoạt động thường xuyên, lấy phòng ngừa là chính kết hợp với khắc phục ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường 4. Phù hợp với quy luật, đặc điểm tự nhiên, văn hoá, lịch sử và trình độ phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn 5. Ai gây ô nhiễm, suy thoái và sự cố môi trường thì người
 16. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, lần đầu tiên quy định chính sách bảo vệ môi trường, bao gồm 9 nhóm chính sách: 1. Khuyến khích, tạo điều kiện để toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường 2. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kết hợp áp dụng các biện pháp hành chính, kinh tế… 3. Sử dụng tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phát triển năng lượng sạch, tái tạo và đẩy mạnh tái chế, tái sử dụng chất thải
 17. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 4. Ưu tiên giải quyết các vấn đề môi trường búc xúc, tập trung xử lý cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và phục hồi môi trường khu vực bị ô nhiễm, chú trọng bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư 5. Đầu tư bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển, đa dạng hoá các nguồn vốn đầu tư cho bảo vệ môi trường, bố trí khoản chi riêng cho sự nghiệp môi trường trong ngân sách nhà nước hàng năm. 6. Ưu đãi về cho các hoạt động bảo vệ môi trường: đất đai, thuế, tài chính…
 18. CHÍNH SÁCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 7. Đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, áp dụng và chuyển giao công nghệ về bảo vệ môi trường, hình thành và phát triển ngành công nghiệp môi trường 8. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế; thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế về môi trường và khuyến khích tổ chức, cá nhân hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường 9. Phát triển kết cấu hạ tầng bảo vệ môi trường, tăng cường và nâng cao năng lực quốc gia về bảo vệ môi trường
 19. NGUỒN LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 1. Giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ - BVMT là nội dung của chương trình chính khoá ở các cấp học phổ thông - Ưu tiên đào tạo nguồn nhân lực và khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia đào tạo nguồn nhân lực cho bảo vệ môi trường - Khuyến khích nghiên cứu, áp dụng, chuyển giao công nghệ, giải pháp về bảo vệ môi trường và có những chính sách ưu đãi đối việc chuyển giao công nghệ giải quyết các vấn đề môi trường búc xúc
 20. NGUỒN LỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2. Tài chính: 2.1 Nguồn tài chính cho bảo vệ môi trường được hình thành từ các nguồn sau: - Ngân sách nhà nước - Vốn của tổ chức, cá nhân đầu tư bảo vệ môi trường đối với hoạt động của mình - Vốn của tổ chức, cá nhân đầu tư nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, công nghiệp và dịch vụ về môi trường - Tiền bồi thường thiệt hại, thuế môi trường, phí bảo vệ môi trường, tiền phạt và các nguồn thu khác theo quy định pháp luật

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản