intTypePromotion=1

Luật giao thông đường bộ - Sổ tay hỏi và đáp

Chia sẻ: 1234 1234 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:66

0
67
lượt xem
9
download

Luật giao thông đường bộ - Sổ tay hỏi và đáp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(BQ) Tài liệu Luật giao thông đường bộ - Sổ tay hỏi và đáp gồm: 150 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1, hướng dẫn ôn tập Luật Giao thông đường bộ, quy trình sát hạch lái xe hạng A1. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luật giao thông đường bộ - Sổ tay hỏi và đáp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> HỎI và ĐÁP<br /> VÊ LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ<br /> DÙNG CHO SÁT HẠCH, CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG A1<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN G IA O THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> B ộ GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> <br /> hAi vằ dáp<br /> VÉ LUẬT GIAO THÔNG ĐU0NG BỘ<br /> Dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng AI<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN GIAO THÔNG VẬN TẢI<br /> HÀ N Ộ I-2015<br /> <br /> ©Bản quyền câu hỏi: Tổng Cục Đường bộ Việt Nam.<br /> Bàn quyền hình vẽ: Nhà xuất bản Giao thông vận tải.<br /> Không được sử dụng, sao chép bất kỳ phần nào của cuốn sách khi chưa<br /> được sự chấp thuận bằng văn bản của Tổng Cục Đường bộ Việt Nam và<br /> Nhà xuất bản Giao thông vận tải.<br /> <br /> NHÀ XUÀT BẢN GIAO THÒNG VẬN TẢI<br /> 80B - Trần Himg Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội<br /> ĐT: 04.39423345 - 38221627 * Fax: 04.38224784<br /> Website: www.nxbgtvt.vn * Email: nxbgtvt@fpt.vn<br /> <br /> Chịu trách nhiệm xuất bản:<br /> Chịu trách nhiệm nội dung:<br /> Biên tập:<br /> Thiết kế bìa<br /> Trình bày:<br /> <br /> Lê Từ Giang<br /> Nguyễn Hồng Kỳ<br /> Nguyễn Ngọc Sâm<br /> Nguyễn Trung Kiên<br /> Vương Thế Hùng<br /> Ngô Nhị Lương<br /> <br /> In 30.000 cuốn khổ 13x19 cm, tại Công ty In Giao thông - NXB GTVT.<br /> Đăng ký KHXB số: 1181-2015/CXBIPH/I-56/GTVT.<br /> Quyết định xuất bản số: 23/QĐ-GTVT ngày 19/5/2015.<br /> In xong và nộp lưu chiểu tháng 6 năm 2015.<br /> <br /> Phần I:<br /> <br /> 150 CÂU HỎI DÙNG CHO SÁT HẠCH<br /> CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE HẠNG AI<br /> CÂU HỎI 1: Khái niệm “đường bộ” được hiểu như thế nào là đúng?<br /> <br /> Đường bộ gồm:<br /> 1- Đường, cầu đường bộ.<br /> 2- Hầm đường bộ, bến phà đưòmg bộ.<br /> 3- Đường, cầu đường bộ, hầm đường bộ, bến phà đường bộ và<br /> các công trình phụ trợ khác.<br /> CÂU HỎI 2: “Vạch kẻ đưòmg” được hiểu thế nào là đúng?<br /> <br /> 1- Vạch kẻ đường là vạch chi sự phân chia làn đường, vị trí<br /> hoặc hướng đi, vị trí dừng lại.<br /> 2- Vạch kẻ đường là vạch chỉ sự phân biệt vị trí dừng, đỗ ữên đường.<br /> 3- Tất cả các ý nêu trên.<br /> CÂU HỎI 3: Khái niệm “phần đường xe chạy” đưọrc hiểu như thế<br /> nào là đúng?<br /> <br /> 1- Là phần của đường bộ được sử dụng cho các phương tiện<br /> giao thông qua lại.<br /> 2- Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao<br /> thông qua lại, dải đất dọc hai bên đường để bảo đảm an toàn<br /> giao thông.<br /> 3- Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao<br /> thông qua lại, các công trình, thiết bị phụ trợ khác và dải đất<br /> dọc hai bên đường để bảo đảm an toàn giao thông.<br /> CÂU HỎI 4: Khái niệm “làn đường” được hiểu như thế nào là đúng?<br /> <br /> 1- Là một phần của đường được chia theo chiều ngang của<br /> đường, có bề rộng đủ cho xe đỗ an toàn.<br /> 2- Là một phần của đường xe chạy được chia theo chiều dọc<br /> của đưòng, có bề rộng đủ cho xe chạy an toàn.<br /> 3- Cả 02 ý trên.<br /> <br /> CÂU HỎI 5: Khái niệm “đường phố” được hiểu như thế nào là đúng?<br /> <br /> 1- Đường phố là đường đô thị, gồm lòng đường và hè phố.<br /> 2- Đường phố là đưòrng bộ ngoài đô thị có lòng đường đủ rộng<br /> cho các phưong tiện giao thông qua lại.<br /> 3- Cả hai ỷ nêu trên.<br /> CÂU HỎI 6: Khái niệm “dải phân cách” được hiểu như thế nào<br /> là đúng?<br /> <br /> 1- Là bộ phận của đường để phân chia mặt đường thành hai<br /> chiều xe chạy riêng biệt hoặc để phân chia phần đường của<br /> xe cơ giới và xe thô sơ.<br /> 2- Là bộ phận của đường để xác định ranh giới của đất dành<br /> cho đường bộ theo chiều ngang của đường.<br /> 3- Là bộ phận của đường để ngăn cách không cho các loại xe<br /> vào những nơi không được phép.<br /> CÂU HỎI 7: Dải phân cách trên đưÒTig bộ có những loại nào?<br /> <br /> 1- Loại cố định.<br /> 2- Loại di động.<br /> CÂU HỎI 8: Khái niệm “đường ưu tiên” được hiểu như thế nào<br /> là đúng?<br /> <br /> 1- Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia<br /> giao thông đưÒTig bộ phải nhường đưòng cho các phương<br /> tiện đến từ hướng khác khi qua nơi đường giao nhau, có thể<br /> được cắm biển báo hiệu đường ưu tiên.<br /> 2- Đường ưu tiên là đường mà trên đó phương tiện tham gia<br /> giao thông đường bộ được các phương tiện đến từ hướng<br /> khác nhường đường khi qua nơi đường giao nhau, được<br /> cắm biển báo hiệu đưòug ưu tiên.<br /> 3- Đường ưu tiên là đường chi dành cho một số loại phương<br /> tiện tham gia giao thông, được cắm biển báo hiệu đường<br /> ưu tiên.<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2