LUYỆN TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Chia sẻ: Nguyen Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
314
lượt xem
15
download

LUYỆN TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HS được cũng cố điều kiện để hai đường thẳng y=ax+b và y=a’x+b’ (a;a’ khác 0)cắt nhau ,trùng nhau , song song với nhau -Rèn kỹ năng xác định các hệ số a;b trong các bài toán cụ thể ,Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất .Xác định được giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng song song ,cắt nhau ,trùng nhau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU

  1. LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố điều kiện để hai đường thẳng y=ax+b và y=a’x+b’ (a;a’ khác 0)cắt nhau ,trùng nhau , song song với nhau -Rèn kỹ năng xác định các hệ số a;b trong các bài toán cụ thể ,Rèn kỹ năng vẽ đồ thị hàm số bậc nhất .Xác định được giá trị của các tham số đã cho trong các hàm số bậc nhất sao cho đồ thị của chúng là 2 đường thẳng song song ,cắt nhau ,trùng nhau II- CHUẨN BỊ : GV:Bảng phụ kẻ ô vuông , thước thẳng ,phấn màu HS: Thư ớc thẳng ,com pa
  2. III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On đ ịnh :kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS cũ *Cho hai đường thẳng Hai HS lên bảng kiểm tra : với a 0 (d):y=ax+b và HS1: trả lời lý thuyết sgk/53 (d’):y=a’x+b’ với a’  0 .nêu -Bài 22a) đồ thị y=ax+3 song song với đt y=-2x khi và điều kiện về các hệ số để : chỉ khi a=-2 vì đ ã có 3  0 (d)//(d’) ; (d) trùng (d’) ; (d) HS2: các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất nên m  0 cắt (d’)? và m  -1/2 - chữa bài tập 22 a sgk/55 Kết hợp với điều kiện 2 đt // :m=2m+1=>m=-1 * Chữa bài tập 21 SGK/54 b)Hai đt cắt nhau khi :m  0;m  -1/2;m  -1 -GV nhận xét cho điểm Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng tập HS trả lời Bài 23 sgk/55 -HS Bài 23 sgk/55
  3. y=2x+b m iệng câu a a) Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ -3 Cho hàm .Xác định hệ số b => tung độ gốc b= -3 Đồ thị cắt trục mỗi trường trong tung tại điểm có b )Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1;5)nghĩa là khi hợp sau : tung độ -3 => x=1 thì y=5 thay vào pt:y=2x+b ta có a)Đồ thị hàm số cắt tung độ gốc b= :5=2.1+b=>b=3 trục tung tại điểm có -3 tung độ là -3 b )HS lên b ảng b)Đồ thị đã cho đ i tìm b =>x=1; y=5 thay vào Bài 24:sgk/55 qua điểm A(1;5) p t:y=2x+b ta có a) (d) :y=2x+3k ? Đồ thị đi qua điểm A(1;5) em hiểu điều 5 =2.1+b=>b=3 (d’):y=(2m+1)x+2k-3 đó ntn? ĐK:2m+1  0=>m  -1/2 Bài 24 sgk /55 -Ba HS lên (d) cắt (d’) 2m+1  2m  1/2 Gv đưa đề bài lên b ảng đồng thời ,mỗi HS làm Vậy kết hợp đk ,(d) cắt (d’) m   1 bảng phụ 2 một câu Gọi 3 HS lên b ảng 1  m  2 làm bài ,mỗi HS làm 2m  1  0  1  m  1   b)d  // d '  2m  1  2  m   2  một câu 2 3k  2k  3  k  3  HS ở lớp nhận  k  3   GV đặt tên hai đt là xét ,bổ sun g ,sữa bài (d) và (d’)
  4. -Yêu cầu hs cả lớp  2m  1  0 1  m   c)d   d '  2m  1  2  2  làm vào vở 3k  2k  3 k  3   GV nhận xét có thể cho điểm -HS 2 đt này cắt Bài 25 sgk/55 tại một nhau a) vẽ đồ thị của các hàm số trên cùng mp toạ độ đ iểm trên trục Bài 25 sgk * y=2/3 x+2 y tung vì a khác GV đưa đề bài lên ĐCTT (0;2) a’; b=b’ bảng phụ ĐCTH(-3;0) 2 -HS vẽ đồ thị ? Chưa vẽ đồ thị ,em * y=-3/2 x+2 M N có nhận xét gì về hai đường thẳng này lên ĐCTT(0;2) -3 -3/2 O 2/3 4/3 -Một hs -GV yêu cầu HS lần b ảng vẽ đt //)x x lượt lên bảng vẽ hai cắt trục tung tại ĐCTH(4/3;0) đồ thị trên cùng một 1 xác định toạ b )Điểm M và N đều có tung độ y=1 độ điểm M?;N? mp Oxy * Thay y=1 vào pt(1) ta có 2/3 x+2 =1=>x=-3/2 -HS cả lớp vẽ đồ thị => toạ độ diểm M( -3/2;1) _GV yêu cầu HS nêu * Thay y=1 vào pt (2) ta có -3/2 x+2=1=> cách xác đ ịnh giao x=2/3 =>To ạ độ diểm N( 2/3;1) điểm của mỗi đồ thị vơi 2 trục toạ độ
  5. _GV gọi hs lên vẽ đ t MN và tìm toạ độ ? Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vũng điều kiện để đồ thị hàm số bậc nhất là đt đi qua gốc toạ độ ,điều kiện để đồ thị hai hàm số bậc nhất là hai đt song song ,cắt nhau ,trùng nhau -Luyện kỹ năng vẽ đồ thị của hàm b ậc nhất -On khái niệm tgx và cách tính góc x khi biết tgx bằng máy tính bỏ túi - BVN: 26 sgk/55+ 20;21;22 SBT/60

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản