intTypePromotion=1

BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

Chia sẻ: Abcdef_43 Abcdef_43 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
277
lượt xem
25
download

BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học sinh nắm được: Các vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng, đặc biệt là vị trí song song giữa chúng   Điều kiện để 1 đường thẳng song song với 1 mp Các tính chất của đường thẳng song song với 1 mp và biết vận dụng chúng để xác định thiết diện của các hình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG

  1. Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu Tên bài soạn: BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VỚI MẶT PHẲNG (2 tiết ) ( Hình học 11 ) MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:Học sinh nắm được: A.  Các vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng, đặc biệt là vị trí song song giữa chúng  Điều kiện để 1 đường thẳng song song với 1 mp  Các tính chất của đường thẳng song song với 1 mp và biết vận dụng chúng để xác định thiết diện của các hình CHUẨN BỊ:Đọc kĩ SGK + SGV B. C. TIẾN TRÌNH GIỜ DẠY: I.Kiểm tra bài cũ:Định nghĩa 2 đường thẳng song song. Phát biểu các tính chất và định lí về giao tuyến của 3 mp II.Bài mới: TG Phương pháp Nội dung 1.Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mp a) a và (P) có 2 điểm chung phân biệt  a  1
  2. Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu H1? Cho a và (P). Có bao (P) nhiêu điểm chung giữa a b) a  (P) = A  a cắt (P) và (P) c) a  (P) =   a // (P) Định nghĩa: a // (P)  a  (P) =  a H2? ĐN đt // mp ? 2.Điều kiện để 1 đường thẳng song song với 1 mp H3?Cho b  (P) .Lấy A a // b  (P), từ A kẻ a // b thì vị Định lí: b  ( P )  a //( P)  trí của a và (P) ntn? Lấy a  ( P )  A  (P), từ A kẻ Định lí 2: a // (P)   b  (P) : a // b a // b thì vị trí của a và (P) ntn? HĐ1:Giả sử a  b = I  a  (P) = I (vô Từ đó nhận xét để đưa ra lí).Vậy a // b ĐK đt // mp a //( P ) Hệ quả 1:   (Q)  ( P )  b // a a  (Q ) H4?Cho a // (P). ( P )  (Q ) Hệ quả 2: ( P) // a  ( P)  (Q )  b // a Vẽ a  (Q)  (P) =  (Q ) // a  b.CM:a // b HĐ2:(M, a)  (P) = b’ ; (M, a)  (Q) = b”  2
  3. Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu b’ // a và b” // a  b’ b” b. Vậy b // a. 3.Các ví dụ: Ví dụ 1:Cho a chéo b. CMR có duy nhất 1 mp đi qua a và song song với b Giải: Lấy M  a. Từ M kẻ b’ // b  mp(a, b’) H5?Cho (P) // a, (Q) // a  (P) // b. và (P)  (Q) = b. Lấy M  b.CMR giao tuyến của Nếu  (Q)  (P):a  (Q) // b  (P)  (Q) = a // (M, a) với (P) và (Q) b (trái gt) trùng với b Ví dụ 2:Cho tứ diện ABCD.Lấy M  AB. (P) là mp qua M,song song với AC và BD. Xác định td của (P) với tứ diện (P) // AC  (ABC)  (P) = MN // AC H5?Làm thế nào để dựng mp qua a và // b ? (P) // BD  (ABD)  (P) = MF //BD (P) // AC  (ACD)  (P) = FE // AC (P) // BD  (BCD)  (P) = EN // BD Vậy (P) cắt hình tứ diện theo thiết diện là hbh A H6? Gọi HS lên bảng làm MNEF VD 2 Bài tập: N M Bài 24: C B d Các MĐ đúng: c, e. D 3
  4. Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu Bài 25: Các MĐ đúng: b,d, f. Bài 26: H7?Gọi 1 HS trả lời a) MN // BC nhanh  MN // (BCD) b) MN // (BCD)  (BCD)  (DMN) = d // MN H8? Gọi 1 HS trả lời  d // (ABC) nhanh H9?Nêu PP chứng minh đt // mp? Bài 27: H10?Gọi 1 HS đứng tại Có thể cắt tứ diện bằng một mặt phẳng a) chỗ trả lời. Giải thích? để thiết diện là hình thang. Có thể cắt tứ diện bằng một mặt phẳng b) 4
  5. Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu để thiết diện là hình bình hành. Có thể c) S P Q N A D H11?Cho () // AB. Các mp nào chứa AB và cắt O B C M () theo giao tuyến nào ? Tương tự () // SC suy ra kết quả gì ? Từ đó suy ra thiết diện Bài 28: ()//AB()(ABCD) = MN // AB () // SC  ()  (SBC) = MQ // SC () // AB H12?Gọi HS lên bảng  ()  (SAB) làm. 5
  6. Tr­êng THPT NguyÔn §×nh ChiÓu = QP //AB ()  (SAD) = PN Vậy thiết diện là hình thang MNPQ S Q Bài 29 : P R () // BD D C N  ()  (ABCD) I A B M I = MN // BD () // SA  ()  SAD) = NP // SA ()  (SAB) Thiết diện là ngũ giác MNPQR D - RÚT KINH NGHIỆM 6
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2