Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
384
lượt xem
31
download

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Nhận biết các cặp quan hệ từ trong câu và tác dụng của chúng. - Biết sử dụng các cặp quan hệ từ để đặt câu. - 2, 3 tờ phiếu khổ to viết sẵn các câu trong BT để HS làm bài.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ QUAN HỆ TỪ

  1. Luy n t và câu: LUY N T P V QUAN H T I. M c tiêu, nhi m v : - Nh n bi t các c p quan h t trong câu và tác d ng c a chúng. - Bi t s d ng các c p quan h t t câu. II. dùng d y h c: - 2, 3 t phi u kh to vi t s n các câu trong BT HS làm bài. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4') 2. Bài m i: Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1')
  2. Ho t ng 2: Làm BT. (28-30’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (10’0 - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Tìm quan h t trong 2 câu a và b. - Cho HS làm vi c + trình bày k t qu . - L p nh n xét - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (12’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài. - L p làm vào gi y nháp. - GV dán 2 t phi u lên b ng cho 2 HS lên - 2 HS lên làm vào làm bài. phi u.
  3. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. (7’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS trao i theo c p. - GV nh n xét, ch t l i. 3. C ng c , d n dò: (2') - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà làm l i BT 3 vào v . - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : .........................................................................................................................................
  4. .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản