Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA (1)

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
739
lượt xem
54
download

Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA (1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện từ và câu: LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA - Nhận biết và phân biệt được từ nhiều nghĩa với từ đồng âm. - Hiểu được các nghĩa của từ nhiều nghĩa và mối quan hệ giữa các nghĩa của từ nhiều nghĩa. - Biết đặt câu phân biệt các nghĩa của một số từ nhiều nghĩa là tính từ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện từ và câu - LUYỆN TẬP VỀ TỪ NHIỀU NGHĨA (1)

  1. Luy n t và câu: LUY N T P V T NHI U NGHĨA I. M c tiêu, nhi m v : - Nh n bi t và phân bi t ư c t nhi u nghĩa v i t ng âm. - Hi u ư c các nghĩa c a t nhi u nghĩa và m i quan h gi a các nghĩa c a t nhi u nghĩa. - Bi t t câu phân bi t các nghĩa c a m t s t nhi u nghĩa là tính t . II. dùng d y h c: - B ng ph ho c 3 t gi y kh to. III. Các ho t ng d y- h c: Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh 1. Ki m tra: (4’) 2. Bài m i:
  2. Ho t ng 1: Gi i thi u bài. (1') Ho t ng 2: Làm bài t p. (28-29’) a) Hư ng d n HS làm BT 1. (10’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. Ch rõ nh ng t ng âm, t nhi u nghĩa trong các câu. - Cho HS làm bài. - HS làm vi c cá nhân - Cho HS trình bày k t qu . - GV nh n xét, ch t l i. b) Hư ng d n HS làm BT 2. (10’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c.
  3. Ch ra nghĩa c a các t xuân trong các câu. - Cho HS làm bài. - 3 HS lên b ng làm bài trên phi u. - L p nh n xét. - GV nh n xét, ch t l i. c) Hư ng d n HS làm BT 3. (8-9’) - Cho HS c yêu c u và giao vi c. t câu phân bi t nghĩa c a các tính t . - Cho HS làm bài + trình bày k t qu . - HS làm bài cá nhân. - GV nh n xét. 3. C ng c , d n dò: (2’)
  4. - GV nh n xét ti t h c. - Yêu c u HS v nhà làm l i BT 3. - Chu n b bài ti p. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản