Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng ta

Chia sẻ: Tong_Tap Tong_Tap | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
63
lượt xem
18
download

Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng ta

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là một nội dung rất cơ bản trong học thuyết hình thái kinh tế xã hội của chủ nghĩa Mác- Lênin. Qua mỗi giai đoạn lịch sử, lý luận đó được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin phát triển cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Mác- Ph. Ăng ghen trong điều kiện lịch sử của mình cũng đã vạch ra những nét rất cơ bản lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Tham khảo tài liệu "Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng ta" để hiểu hơn về vấn đề này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lý luận về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và sự vận dụng của đảng ta

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản