Mặt cầu, khối cầu_Tiết 1

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
284
lượt xem
41
download

Mặt cầu, khối cầu_Tiết 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức : - Nắm định nghĩa mặt cầu, hình cầu, vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng, giữa mặt cầu và đường thẳng. 2. Kỹ năng : - Nhận biết được 1 số hình đa diện có mặt cầu ngoại tiếp - Xác định được tâm và bán kính mặt cầu - Tính được diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu 3. Thái độ : Nghieâm tuùc chính xaùc , tæ mæ II. Chuẩn bị : • Giáo viên : Hệ thống bài tập và câu hỏi gợi mở • Học sinh :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mặt cầu, khối cầu_Tiết 1

  1. Ngày soạn:6 / 11 /2008 Lớp 12A1 Tuần :14 §1 MẶT CẦU,KHỐI CẦU Tiết :17 I. Mục tiêu : 1. Kiến thức : - Nắm định nghĩa mặt cầu, hình cầu, vị trí tương đối giữa mặt cầu và mặt phẳng, giữa mặt cầu và đường thẳng. 2. Kỹ năng : - Nhận biết được 1 số hình đa diện có mặt cầu ngoại tiếp - Xác định được tâm và bán kính mặt cầu - Tính được diện tích mặt cầu và thể tích khối cầu 3. Thái độ : Nghieâm tuùc chính xaùc , tæ mæ II. Chuẩn bị : • Giáo viên : Hệ thống bài tập và câu hỏi gợi mở • Học sinh : Chuẩn bị kiến thức cũ liên quan đến trục của đường tròn ngoại tiếp tam giác, mặt cầu, khối cầu, làm bài tập ở nhà III. Tiến trình lên lớp : 1. Ổn định lớp : 2. Kiểm tra bài cũ : - Định nghĩa mặt cầu, nêu công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu 3. Bài mới : Họat động của GV Họat động HS Hoạt động 1 Nếu A,B,C,D đồng phẳng Bài 1 : (Trang 45 SGK) ⎧ AB ⊥ BC - Một mặt cầu được xác định khi nào? ⎨ ⇒ BC // CD (!) ⎩ AB ⊥ CD → A, B, C, D không đồng phẳng: - 4 điểm A, B, C, D đồng phẳng ? AB ⊥ BC ⎫ Nếu A, B, C, D đồng phẳng ? ⎬ ⇒ AB ⊥ (BCD ) AB ⊥ CD ⎭ A - B tóan được phát biểu lại :Cho hình chóp ABCD có D . AB ┴ (BCD) BC ┴ CD B Cm A, B, C, D nằm trên 1 mặt cầu ... C - Bài toán đề cập đến quan hệ vuông , để cm 4 -Các điểm cùng nhìn một đoạn thẳng dưới 1 góc điểm nằm trên một mặt cầu ta cm ? vuông. - Có B, C cùng nhìn đoạn AD dưới 1 góc vuông - Gọi hs tìm bán kính → đpcm
  2. Hoạt động 2 AD 1 -R= = a2 + b2 + c2 Bài 2 /Trang 45 SGK 2 2 + Cho 3 điểm A, B, C phân biệt có 2 khả năng : . A, B, C thẳng hàng - Không có mặt cầu qua 3 điểm thẳng hàng . A, B, C không thẳng hàng Có vô số mặt cầu qua 3 điểm không thẳng hàng , - có hay không mặt cầu qua 3 điểm thẳng hàng ? tâm của mặt cầu nằm trên trục của Δ ABC. -Có hay không mặt cầu qua 3 điểm không thẳng hàng ? - Gọi I là tâm của mặt cầu thì IA=IB=IC ⇒ I ∈ d : trục Δ ABC + Giả sử có một mặt cầu như vậy thử tìm tâm của - Trả lời : mặ t cầu. + Trên đtròn lấy 3 điểm A, B, C phân biệt và lấy + Gọi I là tâm của mặt cầu có : điểm S ∉ (ABC) . IA=IB=IC ⇒ I ∈ d : trục Δ ABC + Có kết luận gì về mặt cầu qua 4 điểm không . IA=IS ⇒ S ∈ α : mp trung trực của đoạn AS đồng phẳng. ⇒ I = d∩ α . Hoạt động 3 :Tính diện tích và thể tích mặt + Có duy nhất một mặt cầu qua 4 điểm không cầu và khối cầu ngoại tiếp hình chóp đồng phẳng Bài 3: Tính thể tích khối cầu ngoại tiếp hình chóp, tam giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều 4 - V = πR 3 cao h 3 + Công thức tính thể tích ? - Tìm tâm và bkính . Theo bài 2 : + Phát vấn hs cách tính Gọi O là tâm của mặt cầu thì O =d ∩ α + Gọi hs xác định tâm của mặt cầu. Với d là trục Δ ABC. + Vì SA, SH nằm trong 1 mp nên chỉ cần dựng α : mp trung trực của SA đường trung trực của đoạn SA + Sử dụng tứ giác nội tiếp đtròn S N O A C H B + Gọi H là tâm Δ ABC. a 6 ⇒ SH là trục Δ ABC SH = SA2 − AH 2 = 3 + Dựng trung trực Ny của SA + Gọi O=SH ∩ Ny ⇒ O là tâm
  3. a a SN .SA a 6 π a3 6 Ta coù SO = = 2 = => V = + Gọi hs tính bkính và thể tích SH a 6 4 8 3 4.Củng cố : - Nắm được cách xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện - Biết cách tính dtích mặt cầu, thể tích khối cầu 5 . Daën doø - Veà laøm caùc baøi taäp sgk Bài tập về nhàCho hình lăng trụ tam giác đều ABC. A’B’C’ có cạnh đều = a. Xác định tâm và bkính của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ đã cho. Tính dtích của mặt cầu ngoại tiếp đó và thể tích khối cầu được tạo nên bởi mặt cầu ngoại tiếp đó. 6 . Ruùt kinh nghieäm
Đồng bộ tài khoản