intTypePromotion=3

MẪU BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG CHĂN NUÔI

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
104
lượt xem
18
download

MẪU BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG CHĂN NUÔI

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG CHĂN NUÔI (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT A BÒ SỮA Địa điểm Chỉ tiêu Mức độ Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp đánh giá 1. Vị trí xây dựng trang trại bò sữa có phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương không? Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với các quy định hiện hành không? ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG CHĂN NUÔI

 1. BẢNG CHỈ TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ VietGAP TRONG CHĂN NUÔI (Ban hành kèm theo Thông tư số 48/2012/TT-BNNPTNT ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá A BÒ SỮA Địa điểm Kiểm tra quy Vị trí xây dựng trang trại bò sữa phải phù Vị trí xây dựng trang trại bò sữa có phù hợp với hoạch được cấp có 1. B hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa quy hoạch sử dụng đất của địa phương không? thẩm quyền phê phương duyệt Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, 2. công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có A các công trình xây dựng khác, đến nguồn Kiểm tra thực tế đúng với các quy định hiện hành không? nước phải đúng với các quy định hiện hành Trang trại phải được thiết kế gồm các khu Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác vực khác nhau. Tối thiểu phải có khu sinh 3. nhau không? A hoạt riêng cho người làm trong trang trại, Kiểm tra thực tế có khu chăn nuôi riêng và khu xử lý chất thải Giữa các khu có tường rào, hàng rào ngăn cách Giữa các khu phải có tường rào, hàng rào 4. A Kiểm tra thực tế không? ngăn cách Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền chuồng, mái 5. B chuồng, mái chuồng.. cửa chuồng trại phải Kiểm tra thực tế chuồng, cửa chuồng trại có hợp lý không? được bố trí hợp lý Chuồng trại cho các đối tượng bê, bò khác nhau có Chuồng trại cho các đối tượng bê, bò khác Kiểm tra thực tế 6. B tuân thủ quy định của nhà nước không? nhau phải tuân thủ quy định của nhà nước việc tuân thủ các
 2. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá quy định Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu vệ Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, 7. sinh...) có đặt ngoài hàng rào khu chăn nuôi A khu vệ sinh...) phải đặt ngoài hàng rào khu Kiểm tra thực tế không? chăn nuôi Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn 8. A dụng cụ chăn nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, Kiểm tra thực tế nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử khu cách ly, khu xử lý chất thải) phải bố trí lý chất thải) có bố trí riêng biệt không? riêng biệt Hệ thống vệ sinh sát trùng chuồng trại có thích hợp Hệ thống vệ sinh sát trùng chuồng trại phải 9. để giảm thiểu tối đa sự lây lan của mầm bệnh A thích hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan Kiểm tra thực tế không? của mầm bệnh Kho chứa nguyên liệu và thức ăn có được xây Kho chứa nguyên liệu và thức ăn phải được Kiểm tra thực tế so dựng hợp lý và hợp vệ sinh không? Các nguyên xây dựng hợp lý và hợp vệ sinh. Các 10. A sánh với các quy liệu và thức ăn khi nhập kho bảo quản có đúng nguyên liệu và thức ăn khi nhập kho bảo định theo tiêu chuẩn quy định chưa? quản phải đúng theo tiêu chuẩn quy định Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng có được xây Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng phải 11. dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước khi mưa A được xây dựng thông thoáng, không bị dột, Kiểm tra thực tế gió không ? tạt nước khi mưa gió Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một số Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và 12. loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh A một số loại kháng sinh yêu cầu được bảo Kiểm tra thực tế không ? quản lạnh Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và 13. chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng A ghi chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh Kiểm tra thực tế có lô thuốc để quá hạn sử dụng không? tình trạng có lô thuốc để quá hạn sử dụng Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, 14. A Kiểm tra thực tế uống... có đầy đủ và hợp vệ sinh không? nước uống... phải đầy đủ và hợp vệ sinh
 3. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá Con giống và quản lý giống Kiểm tra thực tế hồ 15. Con giống có nguồn gốc rõ ràng không? A Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng. sơ giống Kiểm tra thực tế hồ 16. Lúc mua có nhận đầy đủ hồ sơ không? A Lúc mua phải nhận đầy đủ hồ sơ. sơ giống Chất lượng con giống có bảo đảm đúng quy định Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng Kiểm tra so sánh 17. A hiện hành không? quy định hiện hành với quy định Quản lý con giống có phù hợp theo kỹ thuật hiện Quản lý con giống phải phù hợp theo kỹ Kiểm tra so sánh 18. A hành không? thuật hiện hành với quy định Vệ sinh chăn nuôi Dụng cụ có đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất thải Dụng cụ phải đầy đủ để vệ sinh và thu 19. A Kiểm tra thực tế của chuồng trại không? gom chất thải của chuồng trại Có hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi Có hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi 20. A Kiểm tra thực tế chuồng không? chuồng Có hệ thống phun thuốc sát trùng phương tiện vận Có hệ thống phun thuốc sát trùng phương 21. A Kiểm tra thực tế chuyển ra vào trại không? tiện vận chuyển ra vào trại Hệ thống vệ sinh sát trùng toàn bộ khu chuồng trại Hệ thống vệ sinh sát trùng toàn bộ khu 22. có thích hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan của A chuồng trại phải thích hợp để giảm thiểu Kiểm tra thực tế mầm bệnh không? tối đa sự lây lan của mầm bệnh Thực hiện định kỳ việc phát quang bụi Có thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, rậm, khơi cống rãnh để diệt ruồi, và sát 23. khơi cống rãnh để diệt ruồi, và sát trùng xung A Kiểm tra thực tế trùng xung quanh các dãy chuồng và khu quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi không? chăn nuôi Có thực hiện việc sát trùng chuồng trại trước khi Thực hiện việc sát trùng chuồng trại trước 24. A Kiểm tra thực tế nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn không? khi nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn Có định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, các Định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, 25. A Kiểm tra thực tế dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh các silo, thùng các dụng cụ chăn nuôi, làm vệ sinh các
 4. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá chứa thức ăn, máng ăn và trên gia súc bằng thuốc silo, thùng chứa thức ăn, máng ăn và trên sát trùng thích hợp không? gia súc bằng thuốc sát trùng thích hợp Có dùng riêng phương tiện vận chuyển sữa, thức Dùng riêng phương tiện vận chuyển sữa, 26. A Kiểm tra thực tế ăn, dụng cụ...trong trang trại không? thức ăn, dụng cụ...trong trang trại Có thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển Thực hiện sát trùng phương tiện vận 27. sữa, thức ăn, dụng cụ trước và sau khi vận chuyển A chuyển sữa, thức ăn, dụng cụ trước và sau Kiểm tra thực tế trong trại không? khi vận chuyển trong trại Có thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên Thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, 28. liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho A nguyên liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất Kiểm tra thực tế không? nhập kho Có khai báo kiểm dịch trước khi xuất bán sản Phải khai báo kiểm dịch trước khi xuất bán 29. A Kiểm tra hồ sơ phẩm không? sản phẩm Quản lý thức ăn, nước uống, nước vệ sinh Có thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, Thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh 30. hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng A học, hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến Kiểm tra hồ sơ nguyên liệu thức ăn không? chất lượng nguyên liệu thức ăn Có kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và kiểm Kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và 31. A Kiểm tra hồ sơ tra khi giao nhận không? kiểm tra khi giao nhận Kiểm tra thực tế, Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa có đủ tiêu chuẩn Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa phải đủ 32. B so sánh với quy không? tiêu chuẩn định Có ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng Ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử 33. thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử A dụng thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, Kiểm tra hồ sơ dụng thức ăn có trộn thuốc? thời gian sử dụng thức ăn có trộn Có sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của 34. A Kiểm tra hồ sơ NN&PTNT và nhà sản xuất không? Bộ NN&PTNT và nhà sản xuất. 35. Có tuân thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo A Tuân thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc Kiểm tra hồ sơ
 5. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá khuyến cáo của nhà sản xuất không? theo khuyến cáo của nhà sản xuất Kiểm tra các chất cấm làm thức ăn, chất bổ sung Không sử dụng các chất cấm làm thức ăn, 36. B Kiểm tra thực tế theo quy định hiện hành không? chất bổ sung theo quy định hiện hành. Có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất nguồn Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất 37. A Kiểm tra hồ sơ nước uống dùng cho chăn nuôi không? nguồn nước uống dùng cho chăn nuôi Có kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước 38. B Kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước Kiểm tra thực tế không? Nước rửa chuồng, vệ sinh có cho chảy ngang qua Nước rửa chuồng, vệ sinh không cho chảy 39. A Kiểm tra thực tế những khu chuồng khác không? ngang qua những khu chuồng khác Có hệ thống lọc, lắng chất thải rắn không? Có thải Phải có hệ thống lọc, lắng chất thải rắn. 40. trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi trường A Không thải trực tiếp nước thải chưa qua xử Kiểm tra thực tế không? lý ra môi trường Quản lý đàn bò sữa Có tuân thủ đúng quy trình nhập đàn như nuôi Tuân thủ đúng quy trình nhập đàn như Kiểm tra thực tế so 41. cách ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại... cho A nuôi cách ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng sánh với các quy bê, bò mới nhập về không? trại... cho bê, bò mới nhập về định Có tuân thủ đúng công tác quản lý bê, bò tơ, bò Kiểm tra thực tế so Quản lý bê, bò tơ, bò cho sữa, bò cạn sữa 42. cho sữa, bò cạn sữa theo quy trình kỹ thuật hiện sánh với các quy phù hợp theo quy trình kỹ thuật hiện hành. hành? định Có tuân thủ quy định đối với việc nuôi giữ, sử Tuân thủ quy định đối với việc nuôi giữ, Kiểm tra thực tế so 43. dụng và loại thải đối với đàn bò nuôi và bò giống sử dụng và loại thải đối với đàn bò nuôi và sánh với các quy không? bò giống. định Quản lý sữa và vệ sinh vắt sữa 44. Có khu vực vắt sữa riêng biệt không? B Có khu vực vắt sữa riêng biệt Kiểm tra thực tế Người vắt sữa có sử dụng đầy đủ bảo hộ lao đông Người vắt sữa phải sử dụng đầy đủ bảo hộ Kiểm tra trangthiết 45. A không? lao đông bị bảo hộ lao động 46. Người vắt sữa có đảm bảo sức khoẻ (không mắc A Người vắt sữa phải đảm bảo sức khoẻ Kiểm tra hồ sơ,
 6. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá bệnh truyền nhiễm, nhiễm trùng tay)? (không mắc bệnh truyền nhiễm, nhiễm giấy khám sức trùng tay) khoẻ định kỳ Dụng cụ vắt sữa, đựng sữa có bảo đảm vệ sinh Dụng cụ vắt sữa, đựng sữa phải bảo đảm 47. A Kiểm tra thực tế không? vệ sinh Quản lý dịch bệnh Phải có chương trình quản lý sức khỏe đàn 48. Có chương trình quản lý sức khỏe đàn bò không? B Kiểm tra hồ sơ bò Trong trường hợp điều trị bệnh, phải ghi Trong trường hợp điều trị bệnh, có ghi chép đầy chép đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý do dùng, 49. A lượng, lý do dùng, thời gian dùng, trọng Kiểm tra hồ sơ thời gian dùng, trọng lượng bò, người tiêm, thời lượng bò, người tiêm, thời điểm ngưng điểm ngưng thuốc không? thuốc Có bán bò chết do mắc bệnh truyền nhiễm, bệnh Không bán bò chết do mắc bệnh truyền Kiểm tra thực tế, 50. A nguy hiểm ra thị trường không? nhiễm, bệnh nguy hiểm ra thị trường kiểm tra hồ sơ Có báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện bò chết Báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện bò 51. A Kiểm tra hồ sơ không? chết Bảo quản và sử dụng thuốc Kiểm tra hồ sơ, sổ 52. Vắc xin và thuốc có được bảo quản tốt không? A Vắc xin và thuốc phải được bảo quản tốt. sách Kiểm tra hồ sơ, sổ 53. Có ghi chép việc nhập kho từng loại thuốc không? A Ghi chép việc nhập kho từng loại thuốc sách Phòng trị bệnh Có lịch tiêm phòng các bệnh chính như tụ huyết Phải có lịch tiêm phòng các bệnh chính Kiểm tra hồ sơ, 54. trùng, lở mồm long móng và một số dịch bệnh A như tụ huyết trùng, lở mồm long móng và lịch tiêm phòng khác không? một số dịch bệnh khác Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng Khi sử dụng kháng sinh điều trị, không sử 55. A Kiểm tra hồ sơ sinh nằm trong danh mục cấm không? dụng kháng sinh nằm trong danh mục cấm.
 7. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá Có tuân thủ quy định về chủng loại, liều lượng, Tuân thủ quy định về chủng loại, liều thời gian dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong lượng, thời gian dùng thuốc và ghi chép 56. A Kiểm tra hồ sơ hồ sơ và có tuân thủ về thời gian ngưng thuốc đầy đủ vào trong hồ sơ và tuân thủ về thời không? gian ngưng thuốc Tuân thủ thời gian cách ly khi xuất bán sữa Có tuân thủ thời gian cách ly khi xuất bán sữa và 57. A và bò sữa khi đang điều trị bằng kháng kiểm tra hồ sơ bò sữa khi đang điều trị bằng kháng sinh không? sinh Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường Chất thải rắn có được thu gom hàng ngày và vận Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày 58. A Kiểm tra thực tế chuyển đến nơi xử lý không? và vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định Chất thải lỏng có được trực tiếp vào khu xử lý và Chất thải lỏng thải trực tiếp vào khu xử lý 59. A Kiểm tra thực tế không chảy qua khu chăn nuôi khác không? và không chảy qua khu chăn nuôi khác Có hệ thống phân lọai, tách chất thải rắn và lỏng Phải có hệ thống phân lọai, tách chất thải 60. riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý được dễ dàng B rắn và lỏng riêng biệt nhằm giúp cho việc Kiểm tra thực tế và đạt hiệu quả cao không? xử lý được dễ dàng và đạt hiệu qủa cao Kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác Có sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm soát Có sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm soát côn trùng, Kiểm tra thực tế, 61. B côn trùng, loài gặm nhấm và động vật loài gặm nhấm và động vật khác không? sơ đồ bồ trí khác. Ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường Ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và Kiểm tra thực tế, 62. B xuyên kiểm tra để xử lý chưa? thường xuyên kiểm tra để xử lý sơ đồ bồ trí Quản lý nhân sự Người lao động làm việc trong trang trại có được Người lao động làm việc trong trang trại Kiểm tra thực tế và 63. hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và tập A phải được hướng dẫn sử dụng các hóa chất phỏng vấn huấn về kỹ năng chăn nuôi không? độc hại và tập huấn về kỹ năng chăn nuôi 64. Có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ biến B Phải có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu Kiểm tra tài liệu,
 8. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân viên của và phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu đến tất hồ sơ trại không? cả nhân viên của trại Có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa Có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn Kiểm tra tài liệu, 65. rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng A chế tối đa rủi ro do di chuyển hoặc nâng quy trình không? vác các vật nặng Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, khẩu Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, Kiểm tra trang trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... có được khẩu trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... 66. A thiết bị lao động trang bị cho công nhân làm việc trong trang trại phải được trang bị cho công nhân làm việc hiện có không? trong trang trại Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham Kiểm tra trang tham quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, 67. quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, B thiết bị, hồ sơ nhật khử trùng, thay quần áo) và nhật ký khách thay quần áo) và nhật ký khách tham quan không? ký tham quan Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm Có ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký về Ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật Kiểm tra sổ nhật 68. hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản phẩm A ký về hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua ký không? bán sản phẩm Có lưu trữ hồ sơ để việc truy xuất được dễ dàng Lưu trữ hồ sơ để việc truy xuất được dễ Kiểm tra sổ nhật 69. A khi cần thiết không? dàng khi cần thiết ký Kiểm tra nội bộ Có tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi năm một Tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi Kiểm tra hồ sơ 70. A lần không? năm một lần kiểm tra Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ đã được ký chưa và Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ đã có ký và Kiểm tra hồ sơ 71. A có lưu trong hồ sơ không? lưu trong hồ sơ đánh giá Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 72. Trang trại có sẵn mẫu đơn khiếu nại không? A Trang trại phải có sẵn mẫu đơn khiếu nại Kiểm tra mẫu đơn
 9. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá Có lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và Lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và Kiểm tra hồ sơ 73. A phương pháp giải quyết không? phương pháp giải quyết khiếu nại B LỢN Địa điểm Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với Kiểm tra bản quy 74. A hoạch sử dụng đất của địa phương không? quy hoạch sử dụng đất của địa phương hoạch được duyệt Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các công Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, 75. trình xây dựng khác, đến nguồn nước có đúng với A các công trình xây dựng khác, đến nguồn Kiểm tra thực địa các quy định hiện hành không? nước phải đúng với các quy định hiện hành Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác Trang trại phải được thiết kế gồm các khu 76. A Kiểm tra thực địa nhau không? vực khác nhau không. 77. Giữa các khu có tường rào ngăn cách không? A Giữa các khu phải có tường rào ngăn cách Kiểm tra thực địa Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi Hướng chuồng, kích thước, kiểu chuồng, nền Hướng chuồng, kích thước, kiểu chuồng, 78. chuồng, mái chuồng, vách chuồng... của chuồng B nền chuồng, mái chuồng, vách chuồng... Kiểm tra thực tế trại có hợp lý không? của chuồng trại phải bố trí hợp lý Kiểm tra thực tế, Chuồng trại cho các loại lợn khác nhau có tuân thủ Chuồng trại cho các loại lợn khác nhau 79. B đối chiếu với quy quy định của nhà nước không? phải tuân thủ quy định của nhà nước định Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu vệ Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, 80. sinh... ) có đặt ngoài hàng rào khu chăn nuôi A khu vệ sinh... ) phải đặt ngoài hàng rào khu Kiểm tra thực tế không? chăn nuôi Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn 81. A dụng cụ chăn nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, Kiểm tra thực tế nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử khu cách ly, khu xử lý chất thải...) phải bố lý chất thải...) có bố trí riêng biệt không? trí riêng biệt
 10. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá Hệ thống vệ sinh sát trùng ở cổng ra vào chuồng Hệ thống vệ sinh sát trùng ở cổng ra vào 82. trại có thích hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan của A chuồng trại phải thích hợp để giảm thiểu tối Kiểm tra thực tế mầm bệnh không? đa sự lây lan của mầm bệnh Kho chứa nguyên liệu và thức ăn có được xây Kho chứa nguyên liệu và thức ăn phải được 83. A Kiểm tra thực tế, dựng hợp lý và hợp vệ sinh không? xây dựng hợp lý và hợp vệ sinh. Các nguyên liệu và thức ăn khi nhập kho Kiểm tra thực tế, Các nguyên liệu và thức ăn khi nhập kho bảo quản 84. A bảo quản phải đúng theo tiêu chuẩn quy so sánh với quy có đúng theo tiêu chuẩn quy định chưa? định định Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng có được xây Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng phải 85. dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước khi mưa A được xây dựng thông thoáng, không bị dột, Kiểm tra thực tế gió không ? tạt nước khi mưa gió Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một Phải có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc 86. số loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh A xin và một số loại kháng sinh yêu cầu được Kiểm tra thực tế không ? bảo quản lạnh Phải có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi kho và ghi chép theo dõi xuất nhập thuốc Kiểm tra hồ sơ, sơ 87. chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng B để tránh tình trạng có lô thuốc để quá hạn đồ cụ thể có lô thuốc để quá hạn sử dụng không? sử dụng Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, Kiểm tra trang 88. A uống... có đầy đủ và hợp vệ sinh không? nước uống... phải đầy đủ và hợp vệ sinh thiết bị thực tế Trang bị bảo hộ có được khử trùng và cất giữ đúng Trang bị bảo hộ phải được khử trùng và cất 89. A Kiểm tra thực tế nơi quy định không? giữ đúng nơi quy định Có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, thay Có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử 90. quần áo cho công nhân và khách tham quan A trùng, thay quần áo cho công nhân và Kiểm tra thực tế không? khách tham quan Con giống và quản lý giống 91. Con giống có nguồn gốc rõ ràng không? A Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng. Kiểm tra hồ sơ
 11. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá giống Kiểm tra hồ sơ 92. Lúc mua có nhận đầy đủ hồ sơ không? A Lúc mua phải có đầy đủ hồ sơ giống Đánh giá chất Chất lượng con giống có bảo đảm đúng quy định Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng 93. A lượng giống theo hiện hành không? quy định hiện hành các quy định Quản lý con giống có phù hợp theo quy định hiện Quản lý con giống phải phù hợp theo quy Kiểm tra quy trình 94. A hành không? định hiện hành quản lý Vệ sinh chăn nuôi Dụng cụ có đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất thải Dụng cụ phải đầy đủ để vệ sinh và thu 95. A Kiểm tra thực tế của chuồng trại không? gom chất thải của chuồng trại Hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi Hố sát trùng ở cổng ra vào và ở đầu mỗi chuồng A 96. chuồng phải thường xuyên thay theo quy Kiểm tra thực tế có thường xuyên thay theo quy định không? định Có hệ thống phun thuốc sát trùng phương tiện vận Phải có hệ thống phun thuốc sát trùng 97. A Kiểm tả thực tế chuyển ra vào trại không? phương tiện vận chuyển ra vào trại Thực hiện định kỳ việc phát quang bụi Có thực hiện định kỳ việc phát quang bụi rậm, rậm, khơi cống rãnh để diệt ruồi, và sát Kiểm tra thực tế, 98. khơi cống rãnh để diệt ruồi, và sát trùng xung A trùng xung quanh các dãy chuồng và khu phỏng vấn quanh các dãy chuồng và khu chăn nuôi không? chăn nuôi Phải Thực hiện việc sát trùng chuồng trại Có thực hiện việc sát trùng chuồng trại trước khi 99. A trước khi nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi Kiểm tra thực tế nuôi; sau mỗi đợt nuôi; khi chuyển đàn không? chuyển đàn Có định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, các Định kỳ sát trùng bên trong chuồng trại, 100. A Kiểm tra thực tế dụng cụ chăn nuôi, không? các dụng cụ chăn nuôi Có định kỳ làm vệ sinh các silo, thùng chứa thức Định kỳ làm vệ sinh các silo, thùng chứa 101. A Kiểm tra thực tế ăn, máng ăn và trên gia súc bằng thuốc sát trùng thức ăn, máng ăn và trên gia súc bằng
 12. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá thích hợp không? thuốc sát trùng thích hợp Có dùng riêng phương tiện vận chuyển lợn, thức Dùng riêng phương tiện vận chuyển lợn, 102. A Kiểm tra thực tế ăn, dụng cụ...trong trang trại không? thức ăn, dụng cụ...trong trang trại Có thực hiện sát trùng phương tiện vận chuyển Phải thực hiện sát trùng phương tiện vận 103. lợn, thức ăn, dụng cụ trước và sau khi vận chuyển A chuyển lợn, thức ăn, dụng cụ trước và sau Kiểm tra thực tế trong trại không? khi vận chuyển trong trại Có thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên Thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, Kiểm tra hồ sơ, sổ 104. liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho A nguyên liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất sách không? nhập kho Dụng cụ có đầy đủ để vệ sinh và thu gom chất thải Dụng cụ phải đầy đủ để vệ sinh và thu Kiểm tra dụng cụ 105. A của chuồng trại không? gom chất thải của chuồng trại thực tế Có thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, nguyên Thực hiện ghi chép chi tiết về hoá chất, kiểm tra sổ sách 106. liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất nhập kho A nguyên liệu, thức ăn, thuốc, vắc xin...xuất ghi chép không? nhập kho Quản lý thức ăn, nước uống và nước vệ sinh Có thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, Thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh Kiểm tra thực tế 107. hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng A học, hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến kết hợp phỏng vấn nguyên liệu thức ăn không? chất lượng nguyên liệu thức ăn Có kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và kiểm Kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và 108. A Kiểm tra hồ sơ tra khi giao nhận không? kiểm tra khi giao nhận Kiểm tra hồ sơ Có thường xuyên kiểm tra các chất cấm, kháng phân tích, lưu mẫu Thường xuyên kiểm tra chất cấm, kháng 109. sinh cấm hoặc ký hợp đồng với nhà cung cấp cam B phân tích hoặc hợp sinh khi mua kết thức ăn không chức chất cấm hay không? đồng cam kết với nhà cung cấp Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa có đủ tiêu chuẩn Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa phải đủ Kiểm tra thức tế 110. B không? tiêu chuẩn kho so sánh với
 13. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá các quy định Có ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng Ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử 111. thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử A dụng thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, Kiểm tra hồ sơ dụng thức ăn có trộn thuốc không? thời gian sử dụng thức ăn có trộn thuốc Có sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Bộ Sử dụng kháng sinh theo hướng dẫn của Kiểm tra hồ sơ, kết 112. A Nông Nghiệp & PTNT và nhà sản xuất không? Bộ Nông Nghiệp & PTNT và nhà sản xuất. hợp phỏng vấn Có tuân thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc theo Tuân thủ thời gian ngừng sử dụng thuốc Kiểm tra hồ sơ, kết 113. A hướng dẫn của nhà sản xuất không? theo hướng dẫn của nhà sản xuất hợp phỏng vấn Kiểm tra kết quả phân tích mẫu Có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chất Kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất chất nước do phòng 114. lượng nguồn nước uống dùng cho chăn nuôi A lượng nguồn nước uống dùng cho chăn kiểm nghiệm được không? nuôi công nhận, chỉ định tiến hành Có kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước 115. B Kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước Kiểm tra thực tế không? Nước rửa chuồng và nước vệ sinh có chảy ngang Nước rửa chuồng và nước vệ sinh không 116. A Kiểm tra thực tế qua những khu chuồng khác không? chảy ngang qua những khu chuồng khác 117. Có hệ thống lọc, lắng chất thải rắn không? A Có hệ thống lọc, lắng chất thải rắn. Kiểm tra thực tế Có thải trực tiếp nước thải chưa qua xử lý ra môi Không thải trực tiếp nước thải chưa qua xử 118. A Kiểm tra thực tế trường không? lý ra môi trường Quản lý đàn lợn Kiểm tra hồ sơ, sổ 119. Lợn nhập vào trại có mua quá 2 cơ sở không? B Lợn nhập vào trại không mua quá 2 cơ sở sách Có tuân thủ đúng quy trình nhập đàn như nuôi Tuân thủ đúng quy trình nhập đàn như 120. cách ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng trại... cho A nuôi cách ly, tiêm phòng, sát trùng chuồng đàn lợn mới nhập về không? trại... cho đàn lợn mới nhập về
 14. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá Xuất bán lợn Có tuân thủ đúng thời gian ngừng sử dụng thuốc Tuân thủ đúng thời gian ngừng sử dụng 121. A Kiểm tra hồ sơ trước khi xuất bán không? thuốc trước khi xuất bán Có gửi kèm hồ sơ theo dõi lợn thịt khi xuất bán Phải gửi kèm hồ sơ theo dõi lợn thịt khi 122. A Kiểm tra hồ sơ lợn không? xuất bán lợn Có khai báo kiểm dịch trước khi xuất bán sản Phải khai báo kiểm dịch trước khi xuất bán 123. A Kiểm tra hồ sơ phẩm không? sản phẩm Chu chuyển đàn và vận chuyển lợn Phải tuân thủ đúng nguyên tắc khi chu Kiểm tra bản Có tuân thủ đúng nguyên tắc khi chu chuyển đàn chuyển đàn từ khu nuôi lợn nhỏ đến lớn và nguyên tắc chu 124. từ khu nuôi lợn nhỏ đến lớn và quy tắc cơ bản A quy tắc cơ bản trong quá trình di chuyển chuyển đần, kết trong quá trình di chuyển lợn không? lợn. hợp phỏng vấn Có phổ biến rộng rãi các nguyên tắc cho từng Phổ biến rộng rãi các nguyên tắc cho từng Kiểm tra kết hợp 125. A công nhân không? công nhân phỏng vấn Quản lý dịch bệnh Trong trường hợp điều trị bệnh, phải ghi Trong trường hợp điều trị bệnh, có ghi chép thông chép thông tin đầy đủ về dịch bệnh, tên tin đầy đủ về dịch bệnh, tên thuốc, liều lượng, lý Kiểm tra hồ sơ, sổ 126. A thuốc, liều lượng, lý do dùng, thời gian do dùng, thời gian dùng, trọng lượng lợn, người sách ghi chép dùng, trọng lượng lợn, người tiêm, thời tiêm, thời điểm ngưng thuốc không?. điểm ngưng thuốc. Không bán lợn trong thời gian cách ly Kiểm tra hồ sơ, sổ 127. Có bán lợn trong thời gian cách ly thuốc không?. A thuốc sách ghi chép Khi phát hiện lợn chết có báo với cán bộ kỹ thuật Khi phát hiện lợn chết phải báo với cán bộ 128. A để có biện pháp xử lý không? kỹ thuật để có biện pháp xử lý Bảo quản và sử dụng thuốc thú y Có ghi chép việc xuất, nhập kho từng loại thuốc và Phải ghi chép việc xuất, nhập kho từng loại Kiểm tra sổ sách, 129. A vắc xin không? thuốc và vắc xin hồ sơ
 15. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá Có bảo quản thuốc thú y và vắc xin theo hướng Bảo quản thuốc thú y và vắc xin theo 130. Kiểm tra thực tế dẫn không? hướng dẫn của nhà sản xuất Phòng trị bệnh Phải có lịch tiêm phòng các bệnh chính Có lịch tiêm phòng các bệnh chính như dịch tả, tụ 131. A như dịch tả, tụ huyết trùng và một số dịch Kiểm tra số sách huyết trùng và một số dịch bệnh khác không? bệnh khác Có lập tức cách ly để phòng ngừa lây lan khi lợn Phải lập tức cách ly để phòng ngừa lây lan 132. A Kiểm tra thực tế có biểu hiện bệnh không? khi lợn có biểu hiện bệnh Kiểm tra sổ sách Khi sử dụng kháng sinh điều trị, có sử dụng kháng Khi sử dụng kháng sinh điều trị, không sử 133. A so sánh với quy sinh nằm trong danh mục cấm không? dụng kháng sinh nằm trong danh mục cấm. định Có tuân thủ quy định về chủng loại, liều lượng, Phải tuân thủ quy định về chủng loại, liều Kiểm tra sổ sách 134. thời gian dùng thuốc và ghi chép đầy đủ vào trong A lượng, thời gian dùng thuốc và ghi chép so sánh với quy hồ sơ không? đầy đủ vào trong hồ sơ định Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường Chất thải rắn có được thu gom hàng ngày và vận Chất thải rắn phải được thu gom hàng ngày 135. A Kiểm tra thực tế chuyển đến nơi xử lý không? và vận chuyển đến nơi xử lý Chất thải lỏng được thải trực tiếp vào khu Chất thải lỏng có được thải trực tiếp vào khu xử lý 136. A xử lý và không chảy qua khu chăn nuôi Kiểm tra thực tế và không chảy qua khu chăn nuôi khác không? khác Có hệ thống phân lọai, tách chất thải rắn và lỏng Phải có hệ thống phân lọai, tách chất thải 137. riêng biệt nhằm giúp cho việc xử lý được dễ dàng B rắn và lỏng riêng biệt nhằm giúp cho việc Kiểm tra thực tế và đạt hiệu quả cao không? xử lý được dễ dàng và đạt hiệu quả cao Có bán lợn chết ra thị trường hoặc sử dụng trong Không bán lợn chết ra thị trường hoặc sử 138. A Kiêm tra thực tế bếp ăn tập thể không? dụng trong bếp ăn tập thể Có nơi xử lý lợn chết (lò thiêu, đất chôn) đủ tiêu Phải có nơi xử lý lợn chết (lò thiêu, đất KIểm tra thực tế, 139. B chuẩn không? chôn) đủ tiêu chuẩn so sánh với tiêu
 16. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá chuẩn Có báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện lợn chết Báo cáo với cán bộ thú y khi phát hiện lợn Kiểm tra hồ sơ tại 140. A không? chết cơ quan thú y Kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm và động vật khác Nên sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm soát Có sử dụng thuốc, bẫy, bả để kiểm soát côn trùng, 141. B côn trùng, loài gặm nhấm và động vật Kiểm tra thực tế loài gặm nhấm và động vật khác không? khác. Có ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và thường Ghi sơ đồ chi tiết vị trí đặt bẫy, bả và 142. B Kiểm tra thực tế xuyên kiểm tra để xử lý chưa? thường xuyên kiểm tra để xử lý Quản lý nhân sự Người lao động làm việc trong trang trại có được Người lao động làm việc trong trang trại Kiểm tra thực tế, 143. hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và tập A phải được hướng dẫn sử dụng các hóa chất kết hợp với phỏng huấn về kỹ năng chăn nuôi không? độc hại và tập huấn về kỹ năng chăn nuôi vấn Có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu và phổ biến Phải có tài liệu hướng dẫn về sơ cấp cứu Kiểm tra hồ sơ, tài 144. kiến thức về sơ cấp cứu đến tất cả nhân viên của A và phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu đến tất liệu liên quan trại không? cả nhân viên của trại Có quy trình thao tác an toàn nhằm hạn chế tối đa Phải có quy trình thao tác an toàn nhằm Kiểm tra thực tế 145. rủi ro do di chuyển hoặc nâng vác các vật nặng A hạn chế tối đa rủi ro do di chuyển hoặc quy trình theo tác không? nâng vác các vật nặng an toàn Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, khẩu Trang bị bảo hộ lao động như ủng cao su, trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... có được khẩu trang, găng tay, mũ, áo quần bảo hộ... Kiểm tra trang 146. A trang bị cho công nhân làm việc trong trang trại phải được trang bị cho công nhân làm việc thiết bị BHLĐ không? trong trang trại Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách tham Có đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho khách Kiểm tra trang 147. quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, B tham quan (quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, thiết bị BHLĐ và thay quần áo) và nhật ký khách tham quan không? khử trùng, thay quần áo) và nhật ký khách nhật ký
 17. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá tham quan Người lao động làm việc trong trang trại có được Người lao động làm việc trong trang trại kiểm tra thực tế kết 148. hướng dẫn sử dụng các hóa chất độc hại và tập A phải được hướng dẫn sử dụng các hóa chất hợp phỏng vấn huấn về kỹ năng chăn nuôi không? độc hại và tập huấn về kỹ năng chăn nuôi Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm Có ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật ký về Ghi chép đầy đủ nhật ký chăn nuôi, nhật Kiểm tra số sách, 149. hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua bán sản phẩm A ký về hoá chất, thức ăn chăn nuôi và mua nhật ký không? bán sản phẩm Có lưu trữ hồ sơ để việc truy nguyên nguồn gốc Lưu trữ hồ sơ để việc truy nguyên nguồn Kiểm tra số sách, 150. được dễ dàng khi cần thiết không? gốc được dễ dàng khi cần thiết nhật ký Kiểm tra nội bộ Có tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi năm một Tiến hành kiểm tra nội bộ định kỳ mỗi 151. A Kiểm tra thực tế lần không? năm một lần Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ đã được ký chưa và Bảng kiểm tra đánh giá nội bộ phải được Kiểm tra bảng 152. A có lưu trong hồ sơ không? ký và lưu trong hồ sơ kiểm tra Khiếu nại và giải quyết khiếu nại 153. Trang trại có sẵn mẫu đơn khiếu nại không? A Trang trại phải có sẵn mẫu đơn khiếu nại Kiểm tra mẫu đơn có lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách hàng và phải lưu giữ hồ sơ khiếu nại của khách Kiểm tra hồ sơ 154. A phương pháp giải quyết không? hàng và phương pháp giải quyết khiếu nại C GIA CẦM Địa điểm Kiểm tra quy Vị trí xây dựng trang trại có phù hợp với quy Vị trí xây dựng trang trại phải phù hợp với hoạch đã được cấp 155. A hoạch sử dụng đất của địa phương không? quy hoạch sử dụng đất của địa phương có thẩm quyền phê duyệt 156. Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, các A Khoảng cách từ trang trại đến khu dân cư, Kiểm tra thực tế
 18. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá công trình xây dựng khác, đến nguồn nước có các công trình xây dựng khác, đến nguồn đúng với các quy định hiện hành không? nước phải đúng với các quy định hiện hành Trang trại có được thiết kế gồm các khu vực khác Trang trại phải được thiết kế gồm các khu 157. A Kiểm tra thực tế nhau không? vực khác nhau. 158. Giữa các khu có tường rào ngăn cách không? A Giữa các khu phải có tường rào ngăn cách Kiểm tra thực tế Thiết kế chuồng trại, kho và thiết bị chăn nuôi Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền chuồng, mái Hướng, kích thước, kiểu chuồng, nền 159. chuồng, vách chuồng... của chuồng trại có hợp lý B chuồng, mái chuồng, vách chuồng... của Kiểm tra thực tế không? chuồng trại phải hợp lý Chuồng trại cho các đối tượng gia cầm Chuồng trại cho các đối tượng gia cầm khác nhau 160. B khác nhau phải có tuân thủ quy định của Kiểm tra thưc tế có tuân thủ quy định của nhà nước không? nhà nước Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, khu vệ Khu hành chính (văn phòng, nhà làm việc, 161. sinh... ) có đặt ngoài hàng rào khu chăn nuôi A khu vệ sinh... ) phải đặt ngoài hàng rào khu Kiểm tra thực tế không? chăn nuôi Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho Nhà xưởng và kho (kho chứa thức ăn, kho thuốc thuốc thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các thú y, thuốc sát trùng, kho chứa các dụng cụ chăn 162. A dụng cụ chăn nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, Kiểm tra thực tế nuôi, xưởng cơ khí sửa chữa, khu cách ly, khu xử khu cách ly, khu xử lý chất thải...) phải bố lý chất thải...) có bố trí riêng biệt không? trí riêng biệt Hệ thống vệ sinh sát trùng chuồng trại có thích Hệ thống vệ sinh sát trùng chuồng trại phải 163. hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan của mầm bệnh A thích hợp để giảm thiểu tối đa sự lây lan Kiểm tra thực tế không? của mầm bệnh Kho chứa nguyên liệu và thức ăn có được xây Kho chứa nguyên liệu và thức ăn phải 164. A Kiểm tra thực tế dựng hợp lý và hợp vệ sinh không? được xây dựng hợp lý và hợp vệ sinh. Các nguyên liệu và thức ăn khi nhập kho bảo quản Các nguyên liệu và thức ăn khi nhập kho Kiểm tra thực tế, 165. có đúng theo tiêu chuẩn quy định chưa? bảo quản phải đúng theo tiêu chuẩn quy so sánh với các
 19. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá định tiêu chuẩn Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng có được xây Kho chứa thuốc thú y, thuốc sát trùng phải 166. dựng thông thoáng, không bị dột, tạt nước khi mưa A được xây dựng thông thoáng, không bị dột, Kiểm tra thực tế gió không ? tạt nước khi mưa gió Có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc xin và một Phải có kho lạnh, tủ lạnh để bảo quản vắc 167. số loại kháng sinh yêu cầu được bảo quản lạnh A xin và một số loại kháng sinh yêu cầu được Kiểm tra thực tế không ? bảo quản lạnh Phải có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong Có sơ đồ vị trí các loại thuốc trong kho và ghi kho và ghi chép theo dõi xuất nhập thuốc Kiểm tra sơ đồ 168. chép theo dõi xuất nhập thuốc để tránh tình trạng B để tránh tình trạng có lô thuốc để quá hạn thực tế có lô thuốc để quá hạn sử dụng không? sử dụng Kiểm tra thực tế Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, nước Thiết bị chăn nuôi, dụng cụ chứa thức ăn, 169. A thiết bị, dụng cụ, uống... có đầy đủ và hợp vệ sinh không? nước uống... phải đầy đủ và hợp vệ sinh nước uống Trang bị bảo hộ có được khử trùng và cất giữ đúng Trang bị bảo hộ phải được khử trùng và cất 170. A Kiểm tra thực tế nơi quy định không? giữ đúng nơi quy định Có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, khử trùng, thay Phải có quần áo, giày ủng, nơi tắm rửa, Kiểm tra trang 171. quần áo cho công nhân và khách tham quan A khử trùng, thay quần áo cho công nhân và thiết bị BHLĐ không? khách tham quan Con giống và quản lý giống Kiểm tra hồ sơ con 172. Con giống có nguồn gốc rõ ràng không? A Con giống phải có nguồn gốc rõ ràng. giống 173. Lúc mua có nhận đủ hồ sơ không? Lúc mua phải nhận đủ hồ sơ Chất lượng con giống có bảo đảm đúng quy định Chất lượng con giống phải bảo đảm đúng kiểm tra chất 174. A hiện hành không? quy định hiện hành lượng giống Quản lý con giống có phù hợp theo quy định hiện Quản lý con giống phải phù hợp theo quy Kiểm tra tính phù 175. B hành không? định hiện hành hợp với các quy
 20. TT Chỉ tiêu Mức Yêu cầu theo VietGAP Phương pháp độ đánh giá định Quản lý thức ăn và nước uống Có thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh học, Thường xuyên giám sát các nguy cơ sinh Kiểm tra công tác 176. hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến chất lượng A học, hóa học, vật lý có thể ảnh hưởng đến giám sát nguyên liệu thức ăn không? chất lượng nguyên liệu thức ăn Có kiểm tra các thông tin về nguyên liệu và kiểm Phải kiểm tra các thông tin về nguyên liệu Kiểm tra hồ sơ lưu 177. A tra khi giao nhận không? và kiểm tra khi giao nhận trữ thông tin Kiểm tra hồ sơ Có thường xuyên kiểm tra các chất cấm, kháng phân tích, lưu mẫu Thường xuyên kiểm tra chất cấm, kháng 178. sinh cấm hoặc ký hợp đồng với nhà cung cấp cam A phân tích hoặc hợp sinh khi mua kết thức ăn không chức chất cấm hay không? đồng cam kết với nhà cung cấp Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa có đủ tiêu chuẩn Nếu dự trữ nguyên liệu, kho chứa phải đủ 179. B Kiểm tra thực tế không? tiêu chuẩn Có ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử dụng Phải ghi chép và lập hồ sơ trộn thức ăn, sử thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, thời gian sử dụng thức ăn, loại thuốc trộn, liều lượng, 180. A Kiểm tra hồ sơ dụng thức ăn có trộn thuốc... vào sổ nhật ký thời gian sử dụng thức ăn có trộn thuốc ... không? vào sổ nhật ký Có kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất nguồn Phải kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất 181. A Kiểm tra hồ sơ nước uống dùng cho chăn nuôi không? nguồn nước uống dùng cho chăn nuôi Có kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước 182. B Kiểm tra thường xuyên hệ thống cấp nước Kiểm tra hồ sơ không? Nước rửa chuồng, vệ sinh có cho chảy ngang qua Nước rửa chuồng, vệ sinh không cho chảy 183. A Kiểm tra thực tế những khu chuồng khác không? ngang qua những khu chuồng khác Quản lý đàn Gia cầm nhập vào trại có giấy chứng nhận kiểm Gia cầm nhập vào trại phải có giấy chứng 184. A Kiểm tra hồ sơ dịch động vật, tiêm phòng vắc xin không ? nhận kiểm dịch động vật, tiêm phòng vắc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản