intTypePromotion=1

MẪU BẢNG KÊ DƯ NỢ VAY- LÃI VAY TẠI NGÂN HÀNG ………… Để mua thóc, gạo tạm trữ theo Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Bèo Bánh | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:2

0
246
lượt xem
9
download

MẪU BẢNG KÊ DƯ NỢ VAY- LÃI VAY TẠI NGÂN HÀNG ………… Để mua thóc, gạo tạm trữ theo Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BẢNG KÊ DƯ NỢ VAY- LÃI VAY TẠI NGÂN HÀNG ………… Để mua thóc, gạo tạm trữ theo Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ ( Kèm theo Thông tư số 139/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ DƯ NỢ VAY- LÃI VAY TẠI NGÂN HÀNG ………… Để mua thóc, gạo tạm trữ theo Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 của Thủ tướng Chính phủ

  1. Biểu số 2 B ẢNG KÊ D Ư N Ợ VAY- LÃI VAY T ẠI NGÂN HÀNG ………… Để mua thóc, gạo tạm trữ theo Quyết định số 812/QĐ-TTg ngày 02/07/2012 c ủa Th ủ t ướng Chính ph ủ ( Kèm theo Thông t ư s ố 139/2012/TT-BTC ngày 20/08/2012 c ủa B ộ Tài chính) Số GNN - Ngày trả nợ Lãi suất Ngày vay Số dư nợ vay Số ngày HĐTD vay (năm) …Ngày Ngày thángthángnăm năm 2010 XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG………… Thủ trưởng TH n vị ƯỞNG Đ ƠN V Ị đơ Ủ TR (Ký tên và đóng dấu)
  2. NGÂN HÀNG ………… 7/2012 c ủa Th ủ t ướng Chính ph ủ 012 c ủa B ộ Tài chính) Tiền lãi phát sinh ày tháng năm hủ trưởng đơn vị Ký tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2