intTypePromotion=3

MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
192
lượt xem
7
download

MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày......tháng..... năm .........) - Tên doanh nghiệp:.................................................... Mã số thuế: . - Địa chỉ:.. - Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:..- Địa chỉ thuê:.. Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực với đơn vị cung cấp tế Doanh nghiệp sử dụng Số hóa Ngày Đơn Sản Thành Số Ngày Sản Thành đơn Tháng vị lượng tiền chứng tháng lượng tiền năm cung điện, từ năm điện,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC

  1. Mẫu số: 02/TNDN (Ban hành kèm theo Thông tư số 123/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính) BẢNG KÊ THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN, NƯỚC (Ngày......tháng..... năm .........) - Tên doanh nghiệp:.................................................... Mã số thuế: ................................................................................................ - Địa chỉ:............................................................................................................... - Tên chủ sở hữu cho thuê địa điểm sản xuất kinh doanh:.................................... .............................................................................................................................. - Địa chỉ thuê:...................................................................................................... Hóa đơn GTGT thanh toán tiền điện, nước Chứng từ thanh toán tiền điện, nước thực với đơn vị cung cấp tế Doanh nghiệp sử dụng Số hóa Ngày Đơn Sản Thành Số Ngày Sản Thành đơn Tháng vị lượng tiền chứng tháng lượng tiền năm cung điện, từ năm điện, cấp nước nước tiêu tiêu thụ thụ - Tổng giá thanh toán (bao gồm cả thuế GTGT):................................................ Ngày...... tháng... năm 20.. Người lập bảng kê Giám đốc doanh nghiệp (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản