MẪU BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
433
lượt xem
29
download

MẪU BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu bảng kiểm kê nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa, thành phẩm tồn kho; công cụ, dụng cụ đã xuất dùng của doanh nghiệp', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Bảng kiểm kê 08/BKK Đơn vị kiểm kê: ……………………… BẢNG KIỂM KÊ NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU, CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, HÀNG HÓA, THÀNH PHẨM TỒN KHO; CÔNG CỤ, DỤNG CỤ ĐÃ XUẤT DÙNG CỦA DOANH NGHIỆP ……………………………………….. Có đến 0 giờ 1/7/2011 Tờ số: ……… Trong tổng số ……. (Tờ) Đơn vị tính: đồng Số Tên Mã Đơn Theo sổ kế toán Thực tế kiểm kê Chênh lệch Ghi T nhãn số vị chú T hiệu tính Số Đơn Tiền Tổng số Trong đó Số lượng Tiền lượng và lượng giá quy cách Số Đơn Tiền Ứ đọng không cần Kém, mất phẩm chất Tăng Giả Theo giá Theo giá vật lượng giá m sổ kế toán xác định dùng tư, lại xác hàng định Theo Theo Số Đơn Tiền Số Đơn Tiền
  2. lại giá lượng giá lượng giá hóa giá Tăng Giả Tăng Giả xác Theo Theo xác Theo Theo sổ kế xác định giá giá định giá giá m m toán định lại sổ kế xác lại sổ kế xác lại toán định toán định lại lại A B C D 1 2 3 4 5 6 =2 7 =4 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 x4 x5 =2 =9 =2 =13 =1 -4 =1 -4 =3 -6 =3 -6 =3 -7 =3 -7 x8 x8 x12 x12
  3. Ngày tháng năm Chủ tịch Hội đồng kiểm kê doanh nghiệp Người lập biểu (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản