MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
252
lượt xem
24
download

MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 01-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP

  1. Tên đơn vị:....................................... Mẫu số 01-ĐK/TSNN (Ban hành kèm theo Thông tư số Mã đơn vị:....................................... 245/2009/TT-BTC ngày Loại hình đơn vị:............................. 31/12/2009 của Bộ Tài chính) Bộ, tỉnh:......................................... BÁO CÁO KÊ KHAI TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP Địa chỉ:................................................................................................................. I- Về đất: a- Diện tích khuôn viên đất:..................................................m2. b- Hiện trạng sử dụng: (Làm trụ sở làm việc, Làm cơ sở HĐ sự nghiệp, Làm nhà ở, Cho thuê, Bỏ trống, Bị lấn chiếm, Sử dụng vào mục đích khác).......................m2
  2. c- Giá trị theo sổ kế toán:....................................................ngàn đồng. II- Về nhà: GIÁ TRỊ THEO SỔ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG KẾ TOÁN TỔNG (m2) DT DT (ngàn đồng) NĂM XÂY SÀN CẤP SỐ TÀI SỬ DỰNG XÂY SẢN HẠNG TẦNG Nguyên giá Giá Sử dụng khác DỤNG Trụ DỰNG (m2) Cơ sở trị sở (m2) Nguồn Nguồn còn làm HĐSN Bị lấn Làm nhà ở Cho thuê Bỏ trống Khác khác lại việc chiếm NS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1- Nhà
  3. ... 2- Nhà ... ... Tổng cộng III- Các hồ sơ, giấy tờ liên quan tới quyền quản lý, sử dụng nhà, đất: (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Hợp đồng thuê đất, Giấy tờ khác).
  4. ........., ngày..... tháng..... năm ...... ............, ngày..... tháng..... năm ...... XÁC NHẬN CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ (Ký, họ tên và đóng dấu) (Ký, họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản