intTypePromotion=1
ADSENSE

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA DOANH NGHIỆP

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

436
lượt xem
13
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Quyết đinh số 10/2012/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh Đắk Nông)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA DOANH NGHIỆP

  1. Mẫu 1: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------- BÁO CÁO THÀNH TÍCH CỦA DOANH NGHIỆP Năm …………. Tên doanh nghiệp: ………………………………………………………………… Địa chỉ: ………………………………………. Điện thoại: ………………………. Người đại diện theo pháp luật: …………………………… chức vụ: …………… Nội dung ĐVT Năm trước Thực hiện Tăng/giảm Xếp năm nay (tỷ lệ%) loại 1. Tăng trưởng lợi nhuận Triệu đồng 2. Doanh thu (bao gồm kim ngạch Triệu đồng xuất khẩu nếu có) 3. Lợi nhuận thực hiện và t ỷ suất % lợi nhuận thực hiện trên vốn 4. Đóng góp ngân sách Triệu đồng 5. Thực hiện nghĩa vụ thuế Triệu đồng 6. Thu nhập của người lao động Triệu đồng 7. Số lao động được giải quyết Người việc làm 8. Tổng số tiền đóng góp từ thiện, Triệu đồng nhân đạo xã hộ i 9. Tình hình chấp hành chế độ, Không vi Có vi phạm chính sách, pháp luật. phạm (XL (xếp loại B) A) 10. Hoạt động của tổ chức cơ sở Đạt “TSVM” Đạt khá Đảng, đoàn thể. (XL A) (xếp loại B) ……, ngày … tháng… năm ………… Đại diện Doanh nghiệp
  2. (Ký tên, đóng dấu, họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2