intTypePromotion=1

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ đã nghỉ hưu, từ trần có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, đoàn thể

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
421
lượt xem
23
download

Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ đã nghỉ hưu, từ trần có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, đoàn thể

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mãu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ đã nghỉ hưu, từ trần có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, đoàn thể ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ đã nghỉ hưu, từ trần có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, đoàn thể

  1. ( Kèm theo Thông tư số 75 / 2008/TT-BNN, ngày 23 tháng 6 năm 2008 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) (Mẫu số 5:) Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng (hoặc truy tặng) Huân chương cho cán bộ đã nghỉ hưu, từ trần có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, đoàn thể CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc _______________________________________________________ (Địa danh), ngày…………tháng……năm BÁO CÁO TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Đề nghị tặng thưởng (Truy tăng) Huân chương (hình thức khen thưởng) I/ Sơ yếu lý lịch - Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)……. Bí danh:…………..Giới tính: (Nam, Nữ) - Ngày, tháng, năm sinh:........... - Quê quán: (ghi theo địa danh mới) - Nơi thường trú:..(ghi theo địa danh mới)................... - Chức vụ, đơn vị công tác (trước khi nghỉ hưu, từ trần):............ - Ngày, tháng, năm tham gia Cách mạng........... - Ngày, tháng, năm tham gia công tác:.................. - Ngày, tháng, năm vào Đảng chính thức (hoặc ngày tham gia công tác đoàn thể):.. - Năm nghỉ hưu (hoặc từ trần)........... - Là cán bộ Tiền khởi nghĩa (có hay không; nếu có, gửi kèm theo bản sao Quyết định cấp giấy chứng nhận là cán bộ Tiền khởi nghĩa) - Điện thoại:……………(ghi cả mã vùng)..Fax:……….…… Email:……….……….. II/Tóm tắt quá trình công tác - Nêu quá trình tham gia cách mạng, các chức vụ đã đảm nhiệm, thời gian giữ chức vụ từ khi tham gia cách mạng đến khi đề nghị khen thưởng(hoặc từ trần).
  2. Từ tháng, năm Chức vụ (Đảng, Đơn vị công tác Tổng số năm, Ghi chú đến tháng, năm chính quyền, tháng giữ chức đoàn thể) vụ III/ Quá trình đã được khen thưởng - Kê khai các hình thức khen thưởng đã được Đảng, Nhà nước, Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương tặng thưởng hoặc phong tặng từ Bằng khen của Bộ, tỉnh trở lên. IV/ Kỷ luật - Ghi rõ hình thức kỷ luật từ cảnh cáo trở lên từ khi công tác đến khi đề nghị khen thưởng (nếu có) XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG UỶ HOẶC UBND NGƯỜI BÁO CÁO XÃ (PHƯỜNG) NƠI CƯ TRÚ (Ký, ghi rõ họ và tên) (Ký tên đóng dấu) ........................................ (xác nhậnvề việc chấp hành chính sách của Đảng, ....................................... Pháp luật của Nhà nước và của địa phương nơi cư ........................................ trú) ............................................................... ............................................................... . XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ QUẢN LÝ XÁC NHẬN CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP TRƯỚC KHI NGHỈ HƯU, TỪ TRẦN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ký tên đóng dấu) (Ký tên đóng dấu) ........................................ ........................................ ....................................... ....................................... ........................................ ........................................ Lưu ý: - Đối với cán bộ đã từ trần, Thủ trưởng đơn vị quản lý cán bộ trước khi từ trần có trách nhiệm giao nhiệm vụ cho cán bộ làm công tác tổ chức hoặc cán bộ lưu giữ hồ sơ, lý lịch tóm tắt quá trình công tác của đối tượng đề nghị khen thưởng (ghi rõ tên, chức vụ người tóm tắt quá trình công tác) - Bản Báo cáo thành tích chính phải gửi kèm với Báo cáo tóm tắt thành tích (Báo cáo tóm tắt thành tích là Báo cáo được rút gọn từ bản Báo cáo thành tích chính)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2