Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
100
lượt xem
9
download

Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập. Mời các bạn tham khảo Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập để biết được những nội dung chính và cách thức trình bày của bản báo cáo này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> -----------------------------<br /> <br /> -------------------------<br /> <br /> BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THỰC TẬP<br /> Họ và tên sinh viên:……………………………………………………………………………<br /> Lớp:……………………………………………………………………………………………<br /> Tên đề tài:<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> …………………………………………………………………………………………………<br /> Thày (cô) hướng dẫn:………………………………………………………………………….<br /> Bộ môn quản lý:……………………………………………………………………………….<br /> <br /> Kết quả thực hiện đề tài (đến tháng……..năm……..)<br /> 1- Tiến độ đề tài thực hiện nhanh hơn kế hoạch dự kiến<br /> 2- Tiến độ đề tài thực hiện đúng kế hoạch dự kiến<br /> 3- Tiến độ đề tài thực hiện chậm hơn kế hoạch dự kiến<br /> Lý do chậm tiến độ<br /> ………………………………………………………………………………………………….<br /> ………………………………………………………………………………………………….<br /> ………………………………………………………………………………………………….<br /> Ý kiến đề nghị với Bộ môn, Khoa<br /> ………………………………………………………………………………………………….<br /> ………………………………………………………………………………………………….<br /> ………………………………………………………………………………………………….<br /> Hà nội, ngày……tháng……năm……..<br /> Xác nhận của thày (cô) hướng dẫn<br /> <br /> Sinh viên thực tập<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản