Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập chuyên ngành

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
11
download

Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập chuyên ngành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập chuyên ngành sau đây sẽ giúp cho các bạn biết được những nội dung chính cần có của mẫu báo cáo. Thông qua đó, giúp các bạn soạn thảo báo cáo một cách tốt hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài thực tập chuyên ngành

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> Họ và tên sinh viên: .............................................................................................................<br /> Mã sinh viên: .......................................................................................................................<br /> Lớp: .....................................................................................................................................<br /> Tên đề tài:<br /> .............................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................<br /> .............................................................................................................................................<br /> Giảng viên hướng dẫn: ........................................................................................................<br /> Bộ môn quản lý: ..................................................................................................................<br /> Kết quả thực hiện đề tài theo đề cương thực tập chuyên ngành (Đến tháng……..năm…)<br /> 1. Nêu chi tiết những kết quả đã hoàn thành được theo tiến độ thực tập tốt nghiệp<br /> (Lưu ý: Nêu chi tiết những nội dung đã làm được)<br /> 2. Dự kiến tiến độ tiếp theo.<br /> ………., ngày……tháng……năm…….<br /> Xác nhận của Bộ môn<br /> <br /> Xác nhận của Giảng viên<br /> hướng dẫn<br /> <br /> Sinh viên thực tập<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản