Mẫu biên bản cuộc họp giao ban được dùng nhiều nhất hiện nay

Chia sẻ: Nguyenthihai Nguyenthihai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
2.076
lượt xem
193
download

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban được dùng nhiều nhất hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu biên bản cuộc họp giao ban được dùng để ghi lại những thông tin cần thiết như những việc đã thực hiện được, phương hướng công việc tương lai của một cơ quan, tổ chức hay công ty nào đó. Cùng tham khảo mẫu cuộc họp giao ban để biết cách lập một biên bản cuộc họp giao ban đầy đủ nội dung và có hình thức trình bày đúng quy cách, Chúng tôi đã cập nhật mẫu biên bản cuộc họp giao ban được sử dụng nhiều nhất hiện nay để các bạn tham khảo. Với form trình bày chuẩn, các bạn chỉ cần tải về và điền các thông tin cần thiết trong cuộc họp là đã có một biên bản chuẩn. 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biên bản cuộc họp giao ban được dùng nhiều nhất hiện nay

Biên bản cuộc họp giao ban cần phải có những nội dung cần thiết như thành phần tham dự, thời gian địa điểm bắt đầu và các nội dung diễn biến của cuộc họp. Sau đây là phần trích trong mẫu biên bản chuẩn, mời các bạn tham khảo.

    BIÊN BẢN CUỘC HỌP GIAO BAN


Thời gian bắt đầu: ........................................................................................................
Địa điểm: ........................................................................................................................
Thành phần tham dự gồm:
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3 ........................................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa):.............................................................................................................
Thư ký (người ghi biên bản): ......................................................................................
Nội dung (theo diễn biến cuộc họp/hội nghị/hội thảo):
1. .......................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3 ........................................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào ….. giờ ….., ngày …. tháng ….. năm …… ./.

 

                       THƯ KÝ CHỦ TỌA                                                                                       CHỦ TỌA
                 
(Chữ ký, dấu (nếu có))                                                                         (Chữ ký, dấu (nếu có))
                            Họ và tên                                                                                                 Họ và tên

 

 

Các bạn đang xem một phần nội dung của mẫu biên bản cuộc họp giao ban được dùng nhiều nhất hiện nay, để xem đầy đủ nội dung mời các bạn tham khảo trực tiếp trên website hoặc tải miễn phí về máy. Chúng tôi cũng xin gửi đến các bạn nhiều biên bản cuộc họp khác để các bạn tham khảo và áp dụng khi có việc cần như biên bản họp lớp, biên bản họp công đoàn, biên bản họp chi bộ.

 


 

Đồng bộ tài khoản