intTypePromotion=1

MẪU BIÊN BẢN HỌP CỤM, KHỐI THI ĐUAvề việc xét đề nghị khen thưởng tổng kết công tác

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
680
lượt xem
17
download

MẪU BIÊN BẢN HỌP CỤM, KHỐI THI ĐUAvề việc xét đề nghị khen thưởng tổng kết công tác

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản họp cụm, khối thi đuavề việc xét đề nghị khen thưởng tổng kết công tác', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU BIÊN BẢN HỌP CỤM, KHỐI THI ĐUAvề việc xét đề nghị khen thưởng tổng kết công tác

  1. UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤM, KHỐI THI ĐUA … Độc lập - Tự do - Hạnh phúc …., ngày … tháng … năm 20… Số: ………….. BIÊN BẢN HỌP CỤM, KHỐI THI ĐUA V/v xét đề nghị khen thưởng tổng kết công tác năm ……. - Thời gian: ................................................................................................................... - Địa điểm: ................................................................................................................... - Chủ tọa: ...................................................................................................................... - Thư ký: ....................................................................................................................... - Thành phần dự họp: ................................................................................................... - Nội dung cuộc họp:..................................................................................................... - Kết luận của Chủ tọa: ................................................................................................ - Kết quả chấm điểm thi đua của Cụm, Khối thi đua (ghi rõ kết quả chấm điểm, xếp hạng thi đua của từng đơn vị): .............................................................................................. - Cuộc họp kết thúc vào lúc …… giờ …… cùng ngày./.
  2. THƯ KÝ CHỦ TỌA (Ký tên, họ và tên) (Ký tên, đóng dấu) Nơi nhận: - ……….. - ………..
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2