Mẫu biểu tổng hợp các dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
142
lượt xem
28
download

Mẫu biểu tổng hợp các dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu biểu tổng hợp các dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu biểu tổng hợp các dự án vay vốn quỹ cho vay giải quyết việc làm

  1. CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:......................................................................................................... mẫu số 4 BIỂU TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN VAY VỐN QUỸ CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM (Kèm theo Quyết định số .... ngày .... tháng ...... năm 200 .... của ................................) Vốn thực hiện dự án Số lao động tham gia dự án (người) Hiện có Địa Tóm Trong đó vay của Quỹ cho vay giải Tổng số quyết việc làm Số lao động thu hút thêm Chủ điểm tắt nội STT dự án thực dung (người) Tên dự án hiện dự án (Triệu đồng) Số tiền % so Thời Lãi suất hạn Tàn Bị thu (Triệu với tổng vay vay Tổng số Nữ tật Dân tộc hồi đất đồng) số (%) (tháng) 1 2 3 4 5 6 7 8=7/6x100 9 10 11 12 13 14 15 16 A TỪ NGUỒN VỐN MỚI Tổng cộng 1 Dự án... 2 Dự án... 3 Dự án...
  2. B TỪ NGUỒN VỐN THU HỒI Tổng cộng 1 Dự án... 2 Dự án... 3 Dự án... Tổng số x x x x x .......................... ngày…. Tháng…… năm 200 NGUỜI LẬP BIỂU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản