Mẫu chỉ thị của Ủy ban nhân dân

Chia sẻ: Trần Huyền My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
987
lượt xem
53
download

Mẫu chỉ thị của Ủy ban nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu chỉ thị của ủy ban nhân dân', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu chỉ thị của Ủy ban nhân dân

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Tỉnh (huyện, xã) Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: ……./…… ------------------------------- ….., ngày ….. tháng …. năm …….. CHỈ THỊ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN … Về ……………(1)……………… - Căn cứ …………………….(2) ……………………………………………………………….…….. …………………………………………………………………………………………………………...... 1/ ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………...... 2/ ………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….. Nơi nhận: T/M ỦY BAN NHÂN DÂN -… CHỦ TỊCH (3) -… - Lưu … (Ký tên đóng dấu) ---------- 1. Ghi rõ trích yếu nội dung, ngắn gọn. 2. Không chia theo Điều 1, Điều 2, … như văn bản Quyết định, nêu các điểm phải chỉ thị theo thứ tự 1, 2, 3 … Mở đầu: Thông thường là đi thẳng vào vấn đề định chỉ thị, trường hợp cần thiết có kiểm điểm tình hình thì nên nói gọn, phần cuối cần nêu rõ đối tượng (cơ quan, tổ chức, cá nhân…) có trách nhiệm thi hành. 3. Thẩm quyền ký văn bản thay mặt (T/M) Ủy ban Nhân dân là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân được Chủ tịch Ủy nhiệm ký thay Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản