intTypePromotion=1

Mẫu Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng lao động nữ

Chia sẻ: Tuhuy Tuhuy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
2.513
lượt xem
80
download

Mẫu Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng lao động nữ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng lao động nữ. Mời bạn tham khảo để biết được các công văn xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện sử dụng lao động nữ đúng với quy định hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Công văn đề nghị xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng lao động nữ

  1. MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN DOANH NGHIỆP ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀ DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG LAO ĐỘNG NỮ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố - Tên doanh nghiệp :................................................................................................ - Trực thuộc Bộ, Tổng công ty:.............................................................................. - Ngày chính thức thành lập doanh nghiệp:............................................................ - Cơ quan ra quyết định thành lập:......................................................................... - Địa chỉ nơi doanh nghiệp đóng:........................................................................... ................................................................................................................................ Đề nghị Sở Lao động- Thương binh và xã hội xem xét và xác nhận doanh nghiệp đủ điều kiện là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ năm............................ Tỉnh, thành phố, ngày............tháng............năm ............. Giám đốc Sở LĐTB-XH tỉnh (thành phố) (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2