Mẫu đăng ký con dấu nghiệp vụ

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
214
lượt xem
21
download

Mẫu đăng ký con dấu nghiệp vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đăng ký con dấu nghiệp vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký con dấu nghiệp vụ

  1. Mẫu đăng ký con dấu CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ________________________ ......, ngày.... tháng.... năm..... MẪU CON DẤU NGHIỆP VỤ STT Mẫu con dấu nghiệp vụ Ghi chú 1 2 3 4 …
  2. Đại diện theo pháp luật của thương nhân Ghi chú: (Ký tên và đóng dấu) Tên của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 20/2006/NĐ-CP có thể sử dụng tên thương nhân viết tắt hoặc tên thương nhân viết tắt bằng tiếng nước ngoài.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản