intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014

Chia sẻ: LE DANG THANH | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

241
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn sinh viên tham khảo Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014 sau đây để biết cách đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2014

  1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THUYẾT MINH ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM 2014 (Kinh phí thuộc Chương trình PFIEV/Tài năng/Chính quy) 1. TÊN ĐỀ TÀI 2. MàSỐ 3. THỜI GIAN THỰC HIỆN ___ tháng Từ tháng ………. năm 20…………….. đến tháng ………….  năm 20………………. 4. CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI (trưởng nhóm sinh viên) Họ và tên: Mã số sinh viên: Khoa: Năm học: Địa chỉ nhà: Điện thoại nhà: Di động: Email: 5. THẦY/CÔ HƯỚNG DẪN Họ và tên: Học vị: Mã số cán bộ: Chức danh Khoa học: Khoa, BM: Điện thoại BM: Địa chỉ nhà: Điện thoại nhà: Điện thoại  Fax: Email: DĐ: 6. CƠ QUAN CHỦ TRÌ Tên cơ quan: Trường Đại học Bách khoa ­ Đại học Quốc gia Tp. HCM Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 8­8652442 Fax: 8­8653823 Email: khcn@hcmut.edu.vn 7. SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Họ và tên Mã số sinh viên Nội dung nghiên cứu dự kiến được giao Chữ ký 1. 2. 3. 8. CƠ QUAN PHỐI HỢP TRONG, NGOÀI NƯỚC VÀ NỘI DUNG PHỐI HỢP Tên đơn vị trong và ngoài nước Nội dung phối hợp nghiên cứu Họ và tên người đại diện đơn vị 1. 2. 3. 9. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ­ ­ ­ 10. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI ­ ­ ­ 11. TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN (ghi thành mục  rõ ràng) ­
  2. ­ ­ 12. SẢN PHẨM CỦA ĐỀ TÀI (ghi thành mục rõ ràng) ­ ­ ­ 13. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI Tổng kinh phí thực hiện đề tài: đồng, trong đó từ: ­ nguồn trường đồng ­ các nguồn kinh phí khác đồng Ngày ……… tháng ………. năm 20………… Ngày ……… tháng ……….. năm 20……… Chủ nhiệm đề tài Thầy/Cô hướng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Ngày __ tháng __ năm 20……….. Ngày __ tháng __ năm 20……… Ban Chủ nhiệm Khoa Ban Giám hiệu (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký tên và đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2