MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
129
lượt xem
7
download

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

  1. MẪU ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2011/TT-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký kế hoạch xây dựng TCVN: ĐĂNG KÝ K Ế HOẠCH XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN QUỐC GIA NĂM: ......... T Lĩnh Tên Tổ chức Thời gian K inh phí dự kiến Phương T vực/Đối TCVN thức biên thực hiện (triệu đồng) xây soạn xây tượng TCVN dựng dựng dự Bắt Kết Tổng NSN Nguồn TCVN thảo (b) thúc số N khác đầu TCVN ( c) Chuyên 1 ngành thông tin và truyền thông Lĩnh vực (a) 1.1 ... 1.1 ........ .1
  2. ........ Lĩnh vực... 1.2 1.2 ........ .1 ........ Ghi chú: (a) Lĩnh vực: ghi “Xuất bản”, “Bưu chính”, “Viễn thông”, “Công nghệ thông tin”, - “điện tử”... (b) Phương thức xây dựng TCVN: ghi “Xây dựng mới”, “Chấp nhận tiêu chuẩn quốc - tế”, “Sửa đổi, bổ sung”, “Thay thế”, kèm theo là thông tin cụ thể về tiêu chuẩn quốc tế sẽ tham khảo hoặc chấp nhận; tiêu chuẩn quốc gia sẽ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. (c) Tổ chức biên soạn : ghi tên cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì xây dựng dự - thảo TCVN (hoặc để trống nếu không đăng ký chủ trì xây dựng dự thảo) - Trong trường hợp cơ quan, tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì xây dựng dự thảo TCVN, gửi kèm các Dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia theo mẫu tại Phụ lục IV.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản