intTypePromotion=1

Mẫu danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

0
130
lượt xem
11
download

Mẫu danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách lao động điều chỉnh hồ sơ đóng bảo hiểm xã hội. bảo hiểm y tế

  1. Tên đơn vị: danh s¸ch lao ®éng ®iÒu chØnh hå s¬ ®ãng BH Mã đơn vị: Địa chỉ: (Kèm công văn số ………… ngày … tháng … năm …… ) Nội dung thay đổi STT Họ tên Số sổ BHXH Số thẻ BHYT (điều chỉnh) 1 2 3 4 5 ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THẺ BHYT: - Số thẻ BHYT gia hạn:.............. thẻ; Trong đó ngoại tỉnh:............... thẻ. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT từ ngày __/__/____ đến ngày __/__/____ Ngày..... tháng...... năm.......... Cán bộ thu Phụ trách thu (ký ghi rõ họ tên) (ký và đóng dấu)
  2. Ønh hå s¬ ®ãng BHXH, BHYT, BHTN (Ban hành kèm theoố: 03b-TBH Mẫu s CV số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 của BHXH VN) ày … tháng … năm …… ) Cũ Mới Lý do điều chỉnh 6 7 8 Ngày..... tháng...... năm.......... Người lập biểu Người sử dụng lao động (Ký ghi rõ họ tên) (Ký và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2