Mẫu danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:4

0
56
lượt xem
5
download

Mẫu danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách người thất nghiệp đề nghị chi trả hỗ trợ học nghề

  1. CƠ SỞ ĐÀO TẠO NGHỀ . . . . . . DANH SÁCH NGƯỜI THẤT NGHIỆP ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ HỖ TRỢ HỌC NGHỀ Tháng ..... quý …… năm ..... Cơ sở đào tạo nghề: .......................... Số hiệu tài khoản: ……………………………….. Mở tại: ………………………………………………… TT Họ và tên Số quyết định Số sổ BHXH Số tiền (đồng) A B 1 2 3 1 Nguyễn Văn A 2 Nguyễn Văn B ……… Tổng số người hưởng: ..............người Tổng số tiền: ............................ đồng Ngày ..... tháng ..... năm ..... Người lập biểu Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
  2. Ghi chú: mẫu này lập 2 bản (1 bản lưu tại Cơ sở đào tạo nghề, 1 bản chuyển BHXH huyện nơi quản lý chi trả hỗ trợ học ng
  3. Mẫu số 03a-CTN TRỢ HỌC NGHỀ ………………………………… Chữ ký 4
  4. nơi quản lý chi trả hỗ trợ học nghề )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản