Mẫu đề cương khảo nghiệm chế phẩm sinh học ngoài danh mục qui điịnh tại phụ lục 3

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
17
download

Mẫu đề cương khảo nghiệm chế phẩm sinh học ngoài danh mục qui điịnh tại phụ lục 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu đề cương khảo nghiệm chế phẩm sinh học ngoài danh mục qui điịnh tại phụ lục 3

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đề cương khảo nghiệm chế phẩm sinh học ngoài danh mục qui điịnh tại phụ lục 3

  1. Phụ lục 7D ĐỀ CƯƠNG KHẢO NGHIỆM CHẾ PHẨM SINH HỌC NGOÀI DANH MỤC QUI ĐỊNH TẠI PHỤ LỤC 3 1. Tên, địa chỉ liên hệ của cơ sở khảo nghiệm 2. Tên, địa chỉ liên hệ của đơn vị yêu cầu khảo nghiệm. 3. Tên, địa chỉ liên hệ của cơ sở sản xuất sản phẩm khảo nghiệm 4. Tên sản phẩm được khảo nghiệm 5. Mục đích khảo nghiệm 6. Nội dung khảo nghiệm 7. Địa điểm khảo nghiệm 8. Thời gian khảo nghiệm. 9. Mô tả chi tiết bố trí khảo nghiệm Quy mô khảo nghiệm (diện rộng/diện hẹp, số điểm khảo nghiệm, số điểm thí nghiệm/điểm dối chứng, số lần nhắc lại) và các chỉ tiêu theo dõi, tần xuất theo dõi đủ để đánh giá: + Công dụng của sản phẩm: Số liệu dữ liệu chứng minh công dụng ghi trên nhãn, trong tiêu chuẩn chất lượng. + Tỷ lệ sống, tốc độ tăng trưởng của thuỷ sản nuôi thí nghiệm. 10. Tính toán số lượng sản phẩm (dự kiến) cần nhập khẩu cho khảo nghiệm. Người lập đề cương ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHẢO NGHIỆM (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản