intTypePromotion=3

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
19
lượt xem
0
download

Mẫu đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TaiLieu.VN xin giới thiệu tới các bạn “Mẫu đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên”. Đây là mẫu dùng để gửi lên nhà trường xin xác nhận kết quả học tập và rèn luyện. Mẫu bao gồm các thông tin: Tên sinh viên, ngày sinh, lớp, lý do xin xác nhận... Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin xác nhận kết quả rèn luyện sinh viên

  1. Trường……………. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ….………, ngày……tháng……năm 20…. ĐƠN XIN XÁC NHẬN KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN SINH VIÊN Kính gửi: Phòng Công tác Sinh viên Tôi tên là: ..............................................................Ngày sinh: ……………………….. Mã số sinh viên:............................................................................................................. Lớp: ……………….…………..Khoa/ Viện: ............................................................................. Nay em làm đơn này để xin xác nhận kết quả đánh giá rèn luyện sinh viên:  Năm học : …………………….., đạt: ………..điểm, xếp loại: ………………… Lý do: …………………………………………………………………………………... Kính đề nghị Phòng Công tác Sinh viên xem xét và xác nhận./. PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN Sinh viên (Ký và ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản