intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu excel: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) (Mẫu số: S31-DN)

Chia sẻ: Lộc Hàm | Ngày: | Loại File: XLSX | Số trang:2

15
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu excel: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) (Mẫu số: S31-DN) dùng cho TK: 131, 331 được ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về biểu mẫu!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu excel: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) (Mẫu số: S31-DN)

  1. Đơn vị:…………………… Địa chỉ:………………….. Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) (Dùng cho TK: 131, 331) Tài khoản:........................ Đối tượng:........................ Loại tiền: VNĐ Ngày,  Chứng từ Diễn giải TK đối ứng tháng Số hiệu Ngày, tháng A B C D E ­ Số dư đầu kỳ ­ Số phát sinh trong kỳ .......... .......... ­ Cộng số phát sinh x ­ Số dư cuối kỳ x  ­ Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...  ­ Ngày mở sổ: ... Người ghi sổ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
  2. Mẫu số S31­DN (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT­BTC   Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) với người mua (người bán) o TK: 131, 331) n:........................ g:........................ tiền: VNĐ Thời hạn được  Số phát sinh Số dư chiết khấu Nợ Có Nợ Có 1 2 3 4 5 x x x x x x Ngày..... tháng.... năm ....... Giám đốc  (Ký, họ tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2