intTypePromotion=1

Mẫu giấy chứng nhận Vietgap

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
177
lượt xem
20
download

Mẫu giấy chứng nhận Vietgap

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu giấy chứng nhận Vietgap (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy chứng nhận Vietgap

  1. MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP (Ban hành kèm theo Quyết định số 84/2008/QĐ-BNN ngày 28 tháng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) GIẤY CHỨNG NHẬN VIETGAP TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN Số: GCN/… … CHỨNG NHẬN Tổ chức/ Cá nhân: Địa chỉ: Địa điểm sản xuất: Mã số chứng nhận VietGAP: Tên sản phẩm: Diện tích sản xuất: Phạm vi sản xuất: Sản lượng dự kiến: Sản xuất theo Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho … ban hành kèm theo Quyết định số… ngày… tháng … năm … của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Giấy chứng nhận có giá trị đến ngày: …………ngày,…….tháng……năm……. ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN (ký tên và đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2