intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.035
lượt xem
7
download

Mẫu giấy ủy quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu Mẫu giấy ủy quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính, tài liệu, biểu mẫu này phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền tạm giữ người theo thủ tục hành chính

  1. XPHC-BQP-MGUQTGN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TÊN CƠ QUAN(1) Độc lập - T ự do - Hạnh phúc ------- --------------- (2) …… , ngày … tháng … năm ……… Số: ………/GUQTGN GIẤY ỦY QUYỀN T ạm giữ người theo thủ tục hành chính Căn cứ Điều 44, Điều 45 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002, Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 4 năm 2008; Tôi: ……………………...................… Cấp bậc: ………………… Chức vụ: .................................. Đơn vị: ...................................................................................................................................... Ủy quyền cho: ………….…………………. Cấp bậc: …………….. Chức vụ: ................................ Đơn vị: ...................................................................................................................................... Nội dung ủy quyền:(3) .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. Trong khi tiến hành áp dụng biện pháp tạm giữ người theo thủ tục hành chính, ………………… phải chịu trách nhiệm về những quyết định tạm giữ người của mình trước(4) …………………… và trước pháp luật. Thời hạn ủy quyền từ ….. giờ … phút ngày … tháng … năm ….. đến … giờ … phút ngày … tháng … năm ………. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ cấp bậc, họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ghi rõ cấp bậc, họ tên) ____________ (1) Ghi tên theo con dấu hành chính của đơn vị. (2) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. (3) Ghi cụ thể nội dung được ủy quyền. (4) Ghi rõ chức vụ, họ tên người ủy quyền.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2