intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất năm 2018

Chia sẻ: Nguyễn Tuấn | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

6.709
lượt xem
1.049
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được thực hiện để hợp thức hóa việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất sau khi có sự đồng ý giữa bên mua và bên bán, đồng thời được pháp luật chứng thực. Nếu bạn đang muốn soạn một hợp đồng mua bán chuyển nhượng nhà đất mà chưa biết viết thế nào chuẩn nhất thì có thể tham khảo một vài mẫu mà chúng tôi chia sẻ dưới đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất năm 2018

Mời các bạn cùng tham khảo "Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà", mẫu văn bản này được trình bày với nội và hình thức rõ ràng, các bạn có thể tải về máy sử dụng để tiết kiệm thời gian hơn.

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Số: ................/HĐCNQSDĐ,TSGLĐ)

Hôm nay, ngày ....... tháng ....... năm ....., Tại: ..........................................................

Chúng tôi gồm có:

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A):

Ông/bà: ............................................ Năm sinh: .............................................

CMND số: ...............................Ngày cấp................... Nơi cấp.........................................

Hộ khẩu: ............................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................................................................

Ông/bà: .......................................... Năm sinh: ........................................................

CMND số: .................................Ngày cấp Nơi cấp ......................................................

Hộ khẩu: .............................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ......................................................................................................................

Là chủ sở hữu bất động sản: .......................................................................................

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B):

Ông/bà: .................................... Năm sinh: ....................................................................

CMND số: ................................ Ngày cấp....................... Nơi cấp..................................

Hộ khẩu: .................................................................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................................

Điện thoại: ................................................................................................

Ông/bà: ............................................Năm sinh: .............................................................

CMND số: ............................................Ngày cấp.................. Nơi cấp ............................

Hộ khẩu: ...................................................................................................................

Địa chỉ: ..................................................................................................................

Điện thoại: .....................................................................................................................

Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

Để xem tiếp nội dung tiếp theo của "Hợp đồng mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sở hữu nhà", các bạn vui lòng đăng nhập tài khoản trên website tailieu.vn để download về máy.

 

 

ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2