intTypePromotion=4

Mẫu Hợp đồng thuê văn phòng

Chia sẻ: Sa Dang Ni | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:34

0
13
lượt xem
0
download

Mẫu Hợp đồng thuê văn phòng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu hợp đồng trình bày chi tiết về những quy định chung, thanh toán tiền thuế và các chi phí khác, cam kết của bên thuê, nghĩa vụ và quyền của bên cho thuê, các hạn chế và ngăn cấm, loại trừ, bất khả kháng, vi phạm và xử lý vi phạm... trong Hợp đồng thuê văn phòng giúp các đơn vị, doanh nghiệp, các nhân có thêm tư liệu tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Hợp đồng thuê văn phòng

 1. HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG GIỮA CÔNG TY (1) VÀ CÔNG TY (2)
 2. Trang 2/34
 3. MỤC LỤC ĐIỀU I: QUY ĐỊNH CHUNG.......................................................................... 6 ĐIỀU II: THANH TOÁN TIỀN THUÊ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC ......................8 ĐIỀU III: CAM KẾT CỦA BÊN THUÊ.......................................................... 10 ĐIỀU IV: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ............................16 ĐIỀU V: CÁC HẠN CHẾ VÀ NGĂN CẤM................................................... 19 ĐIỀU VI: LOẠI TRỪ.................................................................................... 22 ĐIỀU VII: BẤT KHẢ KHÁNG...................................................................... 22 ĐIỀU VIII: VI PHẠM VÀXỬ LÝ VI PHẠM.................................................... 23 ĐIỀU IX: TIỀN ĐẶT CỌC............................................................................ 25 ĐIỀU X: KHẲNG ĐỊNH VÀ BẢO ĐẢM........................................................ 26 ĐIỀU XI: CÁC QUY ĐỊNH........................................................................... 28 ĐIỀU XII: CÁC VẤN ĐỀ KHÁC................................................................... 28 PHỤ LỤC A ................................................................................................................... 31 PHỤ LỤC B................................................................................................ 33 PHỤ LỤC C ................................................................................................................... 34 SƠ ĐỒ CỦA KHU VỰC THUÊ................................................................... 34 Trang 3/34
 4. HỢP ĐỒNG THUÊ VĂN PHÒNG này được lập và có hiệu lực vào ngày (3) (“Ngày Hiệu  Lực”) giữa: Bên cho thuê:  : (1) Giấy phép thành lập số : (4) do (5) cấp ngày (6) Trụ sở tại : (7) Điện thoại : (8)   Fax: (9) Người đại diện theo pháp luật : (10) Chức vụ: (11) Tài khoản số : (12) tại Ngân hàng (13) Mã số thuế : (14) Và  Bên thuê:  : (2) Giấy phép thành lập số : (4) do (5) cấp ngày (6) Trụ sở tại : (7) Điện thoại : (8)   Fax: (9) Người đại diện theo pháp luật : (10) Chức vụ: (11) Tài khoản số : (12) tại Ngân hàng (13) Mã số thuế : (14) Bên Cho Thuê và Bên Thuê ở dưới đây được gọi chung là “Các Bên” và gọi riêng là “Bên”.  XÉT RẰNG: A. Bên Cho Thuê xây dựng một cao ốc văn phòng tại địa chỉ số (15) (“Khu đất”); B. Bên Cho Thuê là chủ  sở hữu của tòa nhà xây dựng trên Khu Đất (“Tòa Nhà”) và đã được   cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực cho thuê văn phòng; C. D. Bên Cho Thuê đồng ý cho thuê và Bên Thuê đồng ý thuê một phần của Tòa nhà như mô  tả  Trang 4/34
 5. trong phần 2 của Phụ  lục A (“Khu Vực Thuê”) để  làm   văn phòng, tùy thuộc vào những  điều khoản và điều kiện sau đây: Trang 5/34
 6. ĐIỀU I: QUY ĐỊNH CHUNG 1.  Định Nghĩa  Trong Hợp Đồng này, các từ ngữ được dùng dưới đây có nghĩa như sau: “ Tòa Nhà”   : Là tòa nhà được miêu tả trong phần 2 của phụ lục A; “Ngày Làm Việc”  : Là ngày mà các ngân hàng thương mại tại Việt Nam mở cửa   hoạt động, giao dịch bình thường (ngoại trừ các ngày thứ  Bảy, Chủ  nhật và ngày lễ  theo quy định của Bộ  Luật  Lao Động Việt Nam); “Giờ Làm Việc”  : Là thời gian từ 8.00 giờ sáng đến 18.00 giờ chiều từ Thứ  Hai đến Thứ Sáu và từ 8.00 giờ sáng đến 12.00 giờ trưa vào   Thứ  Bảy (không bao gồm các ngày Chủ  Nhật và ngày   lễ   Việt   Nam   theo   quy   định   của   Bộ   Luật   Lao   Động   Việt  Nam;  “Khu Vực Công Cộng và : Là các tiện ích và các khu vực công cộng được mô tả  Các Tiện Ích "  tại Điều  I.(2).(i);  “Đặt Cọc”  : Là một khoản Tiền được được quy định tại Phần IX (1)  và  Phần 8 của Phu Lục A (không bao gồm phần Tiền Cọc  Trang Trí Nội Thất tại tại Phần III (2) của Hợp  Đồng  này); “Phí Phụ Trội”  : Là phí được nêu tại Phần II (4) mà có thể được tính nếu  có sử dụng Dịch Vụ Phụ Trội; “Dịch Vụ Thêm”  : Là dịch vụ không phải Phí Dịch Vụ Quản Lý, được nêu tại  Phần II (4) (1); “Tiền Cọc Trang Trí Nội  : Là tiền cọc phải trả  cho việc trang trí nội thất, được nêu  Thất”  tại Phần III (2)(d); “Ngày Bàn Giao”  : Là ngày được nêu tại Phần 5 của Phụ Lục A; “Pháp Luật”  : Tất cả các quy định và điều luật Việt Nam liên quan đến  và điều chỉnh hợp đồng này; “Hợp Đồng” hoặc “Hợp   : Có nghĩa là Hợp Đồng Này, bao gồm các mục lục và phụ  Đồng   Này”   hoặc   “Hợp   lục  đi kèm, các  điều  khoản  hợp lý và liên quan  được   Đồng Thuê Này” quyđịnh trong Sổ Tay Khách Hàng và Hướng Dẫn Trang Bị  Nội  Thất   được  nêu   tại   Phần   XI   (2)   có   thể   được   điều   chỉnh theo thời  gian; “Thời Hạn Bắt Đầu Hợp  : Thời hạn được mô tả trong Phần 6 của Phụ lục A; Trang 6/34
 7. Đồng”  “Phí Dịch Vụ Quản Lý” : Là phí dịch vụ quản lý được mô tả trong Phần II (2)  (4); “Khu Vực Thuê” : Khu Vực Thuê được mô tả trong Phần 2 của Phụ Lục A  và theo  bản vẽ đính kèm tại Phụ Lục  C; “Kỳ Thanh Toán”  : Việc thanh toán Tiền Thuê trả theo kỳ và được thực  hiện trước đầu mỗi kỳ. Bên Thuê sẽ thanh toán cho  Bên Cho  Thuê kỳ thanh toán đầu tiên trong vòng Năm (5) ngày làm  việc kể từ Ngày Bắt đầu thuê. “Tiền Thuê”  : Tiền Thuê được quy định trong Phần 9 (9.1) của Phụ Lục A  ; “Thời Gian Miễn Phí”  : Là thời gian được quy định trong Phần 11 của Phụ Lục  A; “Phí Dịch Vụ”  : Các chi phí cho Các Dịch Vụ Quản Lý nêu tại Phần 9.2 của  Phụ Lục A; “Thuế”  : Tất cả  khoản thuế, lệ  phí, chi phí, phạt và các chi phí  khác do Nhà Nước Việt Nam (hoặc cơ quan có thẩm quyền  khác)  quy  định  hay   sẽ   quy   định   đối  với   Tiền  Thuê   và  hoặc Phí Dịch Vụ hoặc bất kỳ khoản tiền nào khác do Bên  Cho Thuê  nhận  hoặc Bên Cho Thuê  phải trả  theo Hợp   Đồng này. “Đồng Việt Nam” hay  : Là tiền hợp lệ của nước Việt Nam; “VND”  2.  Hợp Đồng  Bên Cho Thuê và Bên Thuê đồng ý như sau: (i)  Chấp Nhận Thuê    Bên Cho Thuê đồng ý cho Bên Thuê thuê và Bên Thuê đồng ý thuê từ Bên Cho Thuê  Khu Vực Thuê, là một phần của Tòa Nhà cùng với các quyền sử dụng Khu Vực Công  Cộng và Các Tiện Ích chung với Bên Cho Thuê và các đơn vị  thuê khác cùng có  quyền này bắt đầu từ Ngày Bàn Giao trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng như được quy  định trong Hợp Đồng Thuê. Khu Vực Công Cộng và Các Tiện Ích bao gồm: (a) Các lối ra vào, cầu thang, các khu vực trước cửa thang máy hoặc thang bộ, chân   cầu thang, tiền sảnh, hành lang và lối đi, các thiết bị vệ sinh và các khu vực nhà   bếp (trong trường hợp không phải là một phần của Khu Vực Thuê) và tất cả các   khu vực khác của Tòa Nhà được dự kiến để sử dụng chung cho những người cư  ngụ tại hoặc lân cận với Tòa Nhà trong phạm vi các khu vực đó là cần thiết để  Trang 7/34
 8. Bên Thuê sử dụng Khu Vực Thuê theo đúng mục đích; (b) Thang máy và dịch vụ điều hòa không khí trong Tòa Nhà; (c) Các đường dẫn nước, chất thải, điện và các dịch vụ khác qua các đường ống,   cống rãnh, ống dẫn, cáp, dây dẫn và các phương tiện, tiện ích khác trong và   xung quanh Tòa Nhà và đang phục vụ cho Khu Vực Thuê luôn luôn thông suốt  và  không bị cản trở; và (d) Các lối đi Bên Cho Thuê cung cấp kể cả các khu vực đậu xe (“Bãi Đậu Xe”) do   Bên Cho Thuê và những bên thuê khác sử dụng trên cơ sở không độc quyền. (ii)  Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ    Trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng, Bên Thuê đồng ý trả Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ   (theo quy định trong Phụ lục A đính kèm). Tiền Thuê và phí dịch vụ phải được thanh toán đúng hạn, chưa bao gồm các chi phí khác và các khoản khấu trừ. Bên Thuê chịu  trách nhiệm trả thuế giá trị gia tăng đối với Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ và các phí khác  phù hợp với quy định tại Hợp đồng và là nghĩa vụ của Bên Thuê theo quy định của  Pháp luật. Nếu bất kỳ khoản thanh toán nào theo Hợp Đồng này đến hạn thanh toán  rơi vào ngày không phải là Ngày Làm Việc thì khoản thanh toán đó sẽ  được thanh  toán vào Ngày Làm Việc kế tiếp. (iii)  Mục Đích Sử Dụng   Bên Thuê cam kết sử dụng Khu Vực Thuê chỉ để làm văn phòng, không được sử dụng  cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu Bên thuê sử dụng Khu Vực Thuê sai mục đích này  sẽ được xem như vi phạm Hợp Đồng này. ĐIỀU II: THANH TOÁN TIỀN THUÊ VÀ CÁC CHI PHÍ KHÁC  1. Thanh toán Mọi khoản Tiền Thuê, Phí Dịch Vụ  và các khoản chi phí khác phải thanh toán cho Bên   Cho Thuê theo Hợp Đồng này sẽ  được thanh toán vào tài khoản được chỉ  định của Bên  Cho Thuê như sau: ­ (1) ­ Tài khoản số (12) ­ Tại Ngân hàng (13)   ­   Hoặc bất kỳ tài khoản nào khác mà Bên Cho Thuê có thể  tùy từng thời điểm thông báo  bằng văn bản cho Bên Thuê.  Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ  được thanh toán bằng Đồng Việt Nam (theo quy định trong  Phụ lục A đính kèm). 2. Phí Dịch Vụ 2. 1 . Phí Dịch Vụ  (được định nghĩa bên dưới) sẽ  được thanh toán trước theo quy định tại  Mục này. 2. 2 . Bên Thuê phải thanh toán khoản Phí Dịch Vụ  đầu tiên trong thời gian miễn phí tiền  thuê chậm nhất là năm (05) ngày làm việc kể từ  Ngày Bàn Giao. Trong vòng năm  (05) ngày làm việc đầu tiên của mỗi sáu tháng trong suốt Thời Hạn Thuê, Bên Thuê  phải trả cho Bên Cho Thuê Phí Dịch Vụ cho toàn bộ sáu tháng đó, cộng với Các Khoản  Thuế tương ứng. Trang 8/34
 9. 2. 3 . Bên Cho Thuê sẽ gửi Đề nghị thanh toán tương ứng với mỗi đợt thanh toán Phí Dịch  Vụ  và Các Khoản Thuế  tương  ứng hai mươi (20) ngày trước ngày hết hạn   thanh  toán. Bên Thuê sẽ được xuất Hóa đơn tài chính (hóa đơn VAT) trong  vòng năm (5)  ngày kể từ ngày Bên Cho Thuê nhận đủ tiền. 2. 4 . Theo Hợp đồng này, Phí Dịch Vụ bao gồm những khoản phí cho các dịch vụ do  Bên  Cho Thuê cung cấp cho Bên Thuê như sau: (a) Bảo dưỡng, lau chùi, sửa chữa, thay và làm mới, sơn lại và trang trí lại hay   những công việc khác mà Bên Cho Thuê thấy phù hợp cho Toà Nhà; (b) Vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng, lau chùi, sửa chữa, thay và làm mới hệ  thống  đèn chiếu sáng ở những khu vực sử dụng chung, thang máy, nồi hơi, máy điều  hoà không khí, đồng hồ nước và các đồng hồ đo khác, thiết bị phòng, chữa, báo   động và phát hiện hoả  hoạn, máy phát điện và tất cả  những máy móc thiết bị  khác tại hoặc phục vụ cho Toà Nhà; (c) Điều hoà không khí cho Toà Nhà theo tiêu chuẩn hợp lý chấp nhận được; (d) Cung cấp điều hoà không khí miễn phí cho Khu Vực Thuê trong giờ  làm việc  bình thường; ­ Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu: từ 8:00 giờ sáng đến 06:00 giờ tối;  ­ Việc   cung   cấp   điều   hoà   không   khí   ngoài   giờ   có   thể   được   sắp   xếp   thông   qua   Ban   Quản   Lý   Tòa   Nhà   mỗi   khi   có   yêu   cầu.   Chi   phí   cung   cấp   điều   hòa   không   khí   ngoài   giờ   (bao   gồm   Thứ   7,   Chủ   Nhật   và   các   ngày   lễ)   được   xem   là   dịch   vụ   phụ   trội   và   được   tính   phí,   dựa   theo   các   quy   định   như   quy   định tại Điều II.4 của Hợp đồng này; (e) Tổ  chức cung cấp điện cho Khu Vực Thuê và nước cho Toà Nhà, xử  lý chất   thải; (f) Cung cấp và bảo dưỡng các thiết bị  vệ  sinh và các dịch vụ  vệ  sinh trong các   phòng vệ sinh ở những khu vực sử dụng chung, bao gồm cung cấp, bảo dưỡng  bảo trì, sửa chữa và thay mới; (g) Cung cấp nhân sự  để  đảm bảo việc quản lý và an ninh của Toà Nhà và kiểm  soát khu vực xung quanh Toà Nhà; (h) Giữ gìn sạch sẽ và ngăn nắp những khu vực sử dụng chung trong Toà Nhà và lau  chùi định kỳ  mặt ngoài các cửa sổ của Toà Nhà; trừ  trường hợp Ban Quản Lý  Tòa Nhà cho rằng phải lau chùi thường xuyên hơn. (i) Cung cấp nguồn điện dự phòng dùng cho trường hợp khẩn cấp cho Toà Nhà; (j) Cung cấp điện liên tục không gián đoạn cho Khu Vực Thuê ngay cả  khi nguồn  điện cung cấp của Nhà Nước bị gián đoạn; và  (k) Cung cấp các dịch vụ khác bất kỳ mà Bên Cho Thuê thấy hợp lý và có lợi cho  Toà Nhà, các tiện ích, người thuê của Toà Nhà hoặc khách đến thăm; Trang 9/34
 10. (l) Cung cấp dịch vụ diệt côn trùng định kỳ; (m) Cung cấp đường dẫn liên lạc và điện thoại bên ngoài khu vực thuê đúng kỳ  và  hiệu quả bảo đảm chúng được bảo trì tốt bởi các nhà cung cấp bên ngoài. Các phần nêu trên được gọi là “Dịch Vụ Quản Lý”. 3. Các Khoản Thanh Toán Khác Bên Thuê phải thanh toán bất kỳ và tất cả các khoản khác phải thanh toán theo các điều  khoản của Hợp Đồng này.  Bên Thuê chịu trách nhiệm thanh toán thuế  Giá Trị  Gia Tăng mà Bên Thuê có nghĩa   vụ  thanh toán theo quy định của pháp luật và theo Hợp đồng này, ngoại trừ  thuế  thu   nhập doanh nghiệp hoặc các loại thuế tương tự khác mà Bên Cho Thuê phải có nghĩa  vụ    thanh toán theo quy định pháp luật hiện hành. Do vậy, trong suốt Thời Hạn Hợp  Đồng,   với   nghĩa vụ của Bên Thuê quy định trong Hợp Đồng này, vào cùng ngày thanh toán Tiền  Thuê và Phí Dịch Vụ, Bên Thuê phải thanh toán cho Bên Cho Thuê thuế  Giá Trị  Gia   Tăng cùng lúc với các khoản thanh toán Tiền Thuê và Phí Dịch Vụ  theo thời hạn   thanh toán. 4. Các Khoản Chi Phí Khác Được gọi là Phí Dịch Vụ Phụ Trội: 4. 1 . Với điều kiện phải thanh toán phí áp dụng, Bên Thuê được phép sử dụng các  dịch  vụ  phụ trội không thuộc danh sách các dịch vụ  quy định tại Điều 2 do Bên Cho  Thuê cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn việc cung cấp điều hòa không khí  ngoài giờ, (“Dịch Vụ Phụ Trội”).  Để  tránh nhầm lẫn, tiền cước  phí điện thoại sẽ  được nhà cung cấp dịch vụ gửi hóa đơn trực tiếp đến cho Bên Thuê tự thanh toán. 4. 2 . Bên Cho Thuê có quyền tính phí một số hạng mục như phí kết nối điện thoại, phí  kết nối cáp truyền hình, phí kết nối cáp Internet (nếu có), điện sử dụng của khách   hàng theo chỉ số đồng hồ riêng và mức phí là  2,823VND/KW chưa bao gồm thuế  GTGT. Những loại phí này sẽ được quy định cụ thể trong Sổ Tay Khách Thuê. 4. 3 . Bên Cho Thuê sẽ gửi Đề nghị thanh toán hàng tháng cho phí liên quan đến Dịch   Vụ Phụ Trội và Bên Thuê phải thanh toán trong vòng mười lăm (15) ngày sau khi  nhận được Đề nghị thanh toán. 4. 4 . Bên Cho Thuê, tùy từng thời điểm, và bằng cách gửi thông báo cho Bên Thuê,  có  quyền cung cấp, sửa đổi hoặc bỏ việc cung cấp Dịch Vụ Phụ Trội. Bên Cho Thuê  cũng có quyền thay đổi mức phí áp dụng cho Dịch Vụ Phụ Trội sau khi thông báo   cho Bên Thuê bằng văn  bản trước Ba Mươi (30) ngày. Trong trường hợp bất kỳ  Dịch Vụ Phụ Trội nào tạm thời bị gián đoạn, Bên Thuê sẽ không được khiếu kiện  và không được nhận bất kỳ khoản tiền bồi thường nào, cũng như không được giảm  Tiền Thuê hay Phí Dịch Vụ. 4. 5 . Bên Thuê phải trả ngay và thanh toán tất cả các khoản tiền đặt cọc và các phí  liên  quan đến nước và điện theo chỉ số đồng hồ riêng của Bên Thuê tương ứng với mức  tiêu thụ các tiện ích đó tại Khu Vực Thuê. ĐIỀU III: CAM KẾT CỦA BÊN THUÊ Bên Thuê cam kết với Bên Cho Thuê: Trang 10/34
 11. 1. Tuân Thủ Pháp Luật (a) Chấp hành và tuân thủ  tất cả  các luật, nghị  định, pháp lệnh, thông tư, quy chế,  quyết định, quy định, luật lệ và yêu cầu của bất kỳ cơ quan chính phủ nào hay các  cơ quan thẩm quyền khác liên quan đến việc sử dụng và chiếm giữ Khu Vực  Thuê và  liên quan đến việc thực hiện kinh doanh của Bên Thuê trong Khu Vực Thuê. Bên  Thuê đồng ý thông báo ngay tức khắc cho Bên Cho Thuê biết về  bất kỳ thông báo  nào mình nhận được từ bất kỳ cơ quan Chính Phủ hay cơ quan có thẩm quyền liên  quan đến Khu Vực Thuê hay bất kỳ dịch vụ nào cung cấp cho Khu Vực Thuê;  (b) Có được và duy trì hiệu lực, chấp hành và tuân thủ  các điều khoản của mọi phê   chuẩn, giấy chứng nhận hoặc giấy phép theo yêu cầu của bất kỳ cơ quan Chính Phủ  hay cơ  quan thẩm quyền nào có liên quan đến việc kinh doanh, sử  dụng và chiếm  giữ Khu Vực Thuê của Bên Thuê. 2. Lắp đặt nội thất (a) Việc trang trí nội thất của Khu Vực Thuê trong thời hạn nêu tại Phần 12 của Phụ  Lục A bằng chi phí của Bên Thuê phải theo các thiết kế và quy cách như đã được  gửi trước cho Bên Cho Thuê và đã được Bên Cho Thuê chấp thuận bằng  văn bản  Mười Bốn (14) ngày sau khi nhận được thiết kế  và các quy cách đó  (việc chấp  thuận này do kiến trúc sư và/ hoặc các nhà tư vấn chuyên nghiệp của Bên Cho Thuê  đề xuất). Thời hạn xem xét và chấp thuận có thể phải thay đổi  tùy theo độ phức tạp  của phương án thiết kế. Bên thuê sẽ  tự  chịu trách nhiệm về  những chậm trễ  của  mình trong việc trình nộp hồ  sơ  thiết kế. Việc trang bị  và các công việc khác của  Bên Thuê về mọi phương diện và tại mọi thời điểm phải phù hợp với bản thiết kế  trang trí nội thất mà Bên Cho Thuê đã chấp thuận. (b) Trong suốt Thời hạn Hợp đồng, Bên Thuê không được thực hiện bất kỳ thay đổi  nào  đối với trang trí đã được chấp thuận hoặc đối với thiết kế  nội thất hoặc sơ đồ  của   Khu Vực Thuê mà không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho  Thuê, sự  đồng ý này không được rút lại bất hợp lý. Bên Thuê bảo đảm rằng tất cả các công   việc trang trí, sửa chữa hoặc thay đổi Khu Vực Thuê phải tuân thủ các quy định pháp  luật xây dựng và đảm bảo không làm hư hại toà nhà cũng như gây ra các thiệt hại cụ  thể đến các khu vực thuê bên cạnh. (c) Trong suốt Thời Hạn Hợp Đồng, Bên Thuê sẽ không được phép thay đổi bất kỳ thiết   kế  hoặc lắp đặt thiết bị  nào bên trong Khu Vực Thuê mà không có sự  chấp thuận  trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê, sự đồng ý này không được rút lại bất hợp lý. (d) Trước khi tiến hành các công việc sửa chữa, trang trí, trang bị, Bên Thuê phải đặt  cọc cho Bên Cho Thuê một khoản tiền cọc (“Tiền Đặt Cọc Trang Bị”) là 210.000   VND cho mỗi mét vuông của Khu Vực Thuê   nhưng tối thiểu là 31.500.000 VND.  Sau khi Khu Vực Thuê được trang bị hoàn tất theo đúng các bản vẽ đã được Bên  Cho Thuê xét duyệt, khoản tiền đặt cọc này sẽ  được hoàn lại không tính lãi trong   vòng Mười (10) ngày, sau khi trừ mọi khoản chi phí cần thiết để  phục hồi các tổn  thất hay thiệt hại trên thực tế  cho Tòa Nhà hay Bên Cho Thuê  do bất kỳ  vi phạm  nghiêm trọng nào của Bên Thuê đối với Hướng Dẫn Trang Bị Nội Thất. (e) Bảo đảm rằng khi tiến hành bất cứ công việc nào, các nhân viên, nhà thầu và  công  nhân của Bên Thuê phải hợp tác chặt chẽ và chấp hành các hướng dẫn  được quy  định trong Hướng Dẫn Trang Bị  Nội Thất và không gây bất cứ  thiệt hại nào cho   Khu Vực Thuê hay Tòa Nhà. Bên Thuê phải tuân thủ mọi luật áp dụng đối với xây  dựng và sử dụng Khu Vực Thuê và /hoặc Tòa Nhà; Trang 11/34
 12. (f) Bên Thuê phải chịu trách nhiệm với Bên Cho Thuê về tất cả hành vi của các nhà  thầu  và công nhân của họ trong khi làm việc trong Tòa nhà; và (g) Bên Thuê phải khắc phục mọi thiệt hại xảy ra và hợp lý do Bên Thuê gây ra   trong quá trình trang trí, sửa chữa, trang bị hay tiến hành bất kỳ sửa đổi nào sau đó đối  với Khu Vực Thuê (cho dù việc trang bị hay thay đổi đó được Bên Cho Thuê chấp  nhận trước). 3. Phục Hồi và Sửa Chữa Tốt  Bằng chi phí của mình, Bên Thuê phải bảo quản và giữ  gìn toàn bộ  nội thất bên trong   của Khu Vực Thuê bao gồm nhưng không giới hạn sàn nhà và vữa tường hay vật liệu   trang trí nào khác trên các bức tường, sàn nhà và trần nhà, các đồ  đạc cố  định và thiết   bị  của Bên Cho Thuê bao gồm cửa sổ, các thiết bị  và đường dây điện, các bóng đèn,   các tấm trần treo lửng, các thiết bị  chống cháy và các  ống dẫn hơi điều hòa không khí,   tất cả  các  ống dẫn chất thải, rác,  ống nước và các  ống dẫn khác, cùng các thiết bị  vệ   sinh bên trong Khu Vực Thuê (nếu có); và tất cả  các bề  mặt sơn, giấy dán tường và   trang trí trong tình trạng tốt, sạch sẽ, có thể  cho thuê được  (trừ các hao mòn hợp lý) tại  từng thời điểm, được sơn và trang trí phù hợp; và  Khi Hợp Đồng chấm dứt hay thanh lý, Bên thuê phải khôi phục và bàn giao lại Khu   Vực Thuê cùng tất cả các đồ  đạc, thiết bị  và vật dụng trong đó (trừ  các đồ  đạc và thiết  bị  thuộc sở  hữu của Bên Thuê) cho Bên Cho Thuê trong tình trạng tốt, sạch sẽ  như   Ngày Bàn Giao (trừ  các hao mòn hợp lý) để  Bên Cho Thuê có thể  tiếp tục cho khách   hàng khác thuê khu vực này ngay lập tức.. 4. Sửa Chữa Các Thiết Bị Điện Nếu được công ty chức năng tương ứng hoặc cơ quan thẩm quyền yêu cầu thì phải  sửa  chữa hoặc thay thế tất cả các đường dây, trang thiết bị điện trong Khu Vực Thuê do Bên  Thuê lắp đặt và đường dây từ (các) đồng hồ điện Bên Thuê dẫn tới Khu Vực Thuê . 5. Hệ Thống An Toàn và Khóa Bên Cho Thuê phải cung cấp hệ thống an toàn một cách đầy đủ tại tầng mà Bên Thuê cư  ngụ cũng như cho bên trong và các khu vực xung quanh của Tòa Nhà mà không tính thêm   bất kỳ  phí nào cho Bên Thuê. Mặt khác, Bên Thuê sẽ  có quyền lắp đặt hệ   thống kiểm  soát ra vào bên trong và tại Khu Vực Thuê nếu như được yêu cầu bởi Bên  Cho Thuê, đảm  bảo rằng hệ thống này có thể hoạt động hợp lý với hệ thống an ninh của tòa nhà.. 6. Bồi Thường Cho Bên Cho Thuê Bên Thuê sẽ phải chịu trách nhiệm toàn bộ về: (a) Mọi tổn thất, thiệt hại hay thương tích hợp lý và được chứng minh thực tế gây ra trực  tiếp cho bất cứ người nào hay tài sản nào do việc vận hành hay tình trạng hư hỏng  hay sai sót của bất cứ phần nội thất nào của Khu Vực Thuê hay bất kỳ  máy móc, đồ  đạc cố  định, trang thiết bị, đường dây hay  ống dẫn mà Bên Thuê   phải chịu trách  nhiệm sửa chữa hay giữ gìn trong tình trạng tốt; (b) Mọi tổn thất, thiệt hại hay thương tích hợp lý và được chứng minh thực tế gây ra do  việc phát cháy, khói, hơi, hay rò rỉ hay tràn nước từ Khu Vực Thuê hay bất cứ phần  nào của Khu Vực Thuê, qua hành động hay bất cẩn của Bên Thuê hay  những người  làm thuê, đại diện, hay nhà thầu của Bên Thuê; và  Trang 12/34
 13. (c) Khắc phục bằng việc thanh toán và bồi thường cho Bên Cho Thuê về mọi chi phí hợp  lý và được chứng minh thực tế, yêu cầu, kiện tụng và các thủ tục tố tụng về các tổn   thất thiệt hại hay thương tích trong điều khoản này do bất kỳ người nào có liên quan  tiến hành chống lại Bên Cho Thuê. 7. Bảo Hiểm  Bên Thuê, bằng chi phí và phí tổn của mình, sẽ  mua và duy trì hiệu lực của hợp đồng   bảo hiểm cho Khu Vực Thuê vào mọi thời điểm trong suốt Thời Hạn Thuê thông qua   một công ty bảo hiểm có uy tín phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Bảo hiểm này phải bao gồm (i) trách nhiệm pháp lý đối với Bên Cho Thuê, những   người  khác  đang cùng sử  dụng Khu Vực Thuê và/hoặc Tòa Nhà và bên thứ  ba nói   chung cho mọi thương tích và tổn thất tài sản gây ra cho họ  phát sinh do việc Bên   Thuê sử  dụng Khu Vực Thuê, và (ii) bất kỳ  và tất cả  những tổn thất, thiệt hại hoặc   thương tích phát sinh do hoặc liên quan đến các mảnh vỡ  (kể  cả  mảnh vỡ cửa sổ), hỏa  hoạn hay hư  hỏng hệ  thống cấp nước thuộc phạm vi trách nhiệm của Bên Thuê hoặc  do  sơ  suất  của  Bên  Thuê. Bản sao hợp đồng bảo hiểm của Bên Thuê hoặc giấy chứng nhận bảo hiểm (giấy   chứng nhận đã thanh toán phí bảo hiểm, và bản sao thông báo gia hạn hợp đồng bảo   hiểm phải được gửi cho Bên Cho Thuê kịp thời Bên Thuê, bằng chi phí và phía tổn của mình, vào tất cả mọi thời điểm trong suốt  Thời  Hạn Thuê, sẽ mua và duy trì hiệu lực hợp đồng bảo hiểm cho nhân viên của mình đối  với trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động hoặc bồi thường tai nạn lao động khi  cần thiết theo đúng các quy định của Pháp luật Việt Nam. Các Bên hiểu rõ rằng các hợp đồng bảo hiểm quy định trong đây hoàn toàn không  miễn  trừ cho bất kỳ bên nào khỏi trách nhiệm của mình quy định bởi Hợp Đồng Thuê này cũng  như không thay thế bất kỳ trách nhiệm nào trong số đó. 8. Phòng Chống Thời Tiết Xấu Tiến hành các biện pháp đề  phòng cần thiết và thích hợp để  tránh cho nội thất Khu   Vực Thuê khỏi bị  thiệt hại do bão, giông hay các điều kiện thời tiết bất lợi khác và cụ   thể đảm bảo rằng tất cả các cửa và cửa sổ được đóng an toàn khi có thời tiết bất lợi. 9. Vào Khu Vực Thuê và Xem Xét (a) Bên Cho Thuê, đại diện của Bên Cho Thuê và những người được Bên Cho Thuê   ủy quyền hợp pháp, tại mọi thời điểm hợp lý, đuợc quyền vào Khu Vực Thuê để  xem  xét tình trạng Khu Vực Thuê sau khi thông báo trước cho Bên Thuê trong  vòng 24 giờ,  kiểm tra các trang thiết bị và tài sản cố định của Bên Cho Thuê và tiến hành các công  việc hay sửa chữa nếu cần.  Trong trường hợp khẩn cấp, Bên Cho Thuê, đại diện của  Bên Cho Thuê và những người được Bên Cho Thuê ủy quyền, có thể vào Khu Vực Thuê  mà không cần thông báo trước. Tuy nhiên, khi vào Khu Vực Thuê để tiến hành các công  việc trên Bên Cho Thuê phải tránh gây thiệt hại hay phiền hà cho Bên Thuê, đảm bảo  giữ  gìn các tài sản và tài liệu của Bên Thuê và phải khắc phục các thiệt hại đã gây ra   cho Khu Vực Thuê (trừ  trường hợp khẩn cấp phát sinh do Bên Thuê, trong trường hợp  này Bên Cho Thuê sẽ cung cấp bằng chứng). Bên Thuê phải thông báo cho Bên  Cho Thuê  nếu có hệ thống an ninh báo động được lắp đặt trong Khu Vực Thuê; (b) Trong Sáu (6) tháng cuối của Thời Hạn Hợp Đồng, Bên Cho Thuê, đại diện của  Bên Cho  Thuê hoặc những người được Bên Cho Thuê  ủy quyền đuợc quyền đưa những người   muốn mua, nhận thế chấp hoặc muốn thuê Khu Vực Thuê vào xem  Khu Vực Thuê trong  Trang 13/34
 14. giờ làm việc sau khi có thông báo chính thức cho Bên  Thuê trước hai mươi bốn (24)   giờ  và phải có sự  có mặt của đại diện Bên Thuê và  Bên Cho Thuê phải đảm bảo  không gây phá rối môi trường làm việc yên tĩnh của Bên Thuê; 10. Tiến Hành Sửa Chữa Khi Được Thông Báo Khi Khu Vực Thuê cũng như  các trang thiết bị  bên trong bị  hư  hỏng, thiệt hại do Bên   Thuê gây ra, Bên Thuê có trách nhiệm sửa chữa trong vòng mười bốn (14) ngày kể  từ   khi nhận đươc thông báo bằng văn bản của Bên Cho Thuê. Nếu Bên Thuê không tiến   hành các công việc sửa chữa đó, thì Bên Cho Thuê có thể  tự  mình hoặc sử  dụng Nhà   thầu khác vào Khu Vực Thuê để  tiến hành các công việc sửa chữa. Chi phí sửa chữa   sẽ  do Bên Thuê chịu và nếu Bên Cho thuê đã trả  thì Bên Thuê phải hoàn trả  lại cho   Bên Cho Thuê mọi chi phí thực tế hợp lý và có đầy đủ chứng từ. 11. Các Cửa Sổ (a) Không mở bất kỳ cửa sổ bên ngoài nào của Khu Vực Thuê hay thay thế bất kỳ cửa  sổ ngoại thất nào của Tòa Nhà hay Khu Vực Thuê, nhưng nếu bất kỳ  cửa sổ hay   kính cửa sổ  nào khác bị  tổn hại, vỡ  hay hư  hỏng thì thông báo cho Bên Cho Thuê.  Đặc biệt, Bên Thuê đồng ý bồi thường cho Bên Cho Thuê về  chi phí hợp  lý và đã  được chứng minh thực tế để thay thế các cửa sổ bị Bên Thuê hay nhân  viên, khách  mời hay nhà thầu của Bên Thuê làm vỡ hay hư hại; và (b) Chịu trách nhiệm lau chùi định kỳ  các bề  mặt bên trong của các cửa sổ  tại Khu   Vực Thuê. 12. Thông Báo Về Các Thiệt Hại Thông báo ngay cho Bên Cho Thuê hay đại diện của Bên Cho Thuê về bất kỳ thiệt hại  nào  đối với Khu Vực Thuê và về  bất kỳ hư  hỏng nào về  các đường ống nước, các  đường  dây hay các trang thiết bị điện hoặc các thiết bị tiện ích khác do Bên Cho Thuê cung cấp. 13. Làm Vệ Sinh và Các Dịch Vụ Vệ Sinh Giữ  gìn Khu Vực Thuê tại mọi thời điểm trong tình trạng sạch sẽ  và vệ  sinh, và tuyển   dụng những người tạp vụ hay nhân viên vệ sinh bằng chi phí của Bên Thuê. 14. Xử Lý Rác Xử  lý an toàn tất cả  các đồ  vật phế  thải, rác rưởi, vật dụng bỏ  đi theo định kỳ  do Bên  Cho Thuê quy định và tại vị  trí trong Tòa Nhà được Bên Cho Thuê chỉ  định sử  dụng   cho mục đích này. Nếu Bên Thuê không thể  thực hiện các nghĩa vụ  của mnh theo ́   điều này, Bên Cho Thuê có quyền (dù không có nghĩa vụ  phải làm) thực hiện điều này   và chi phí và phí tổn hợp lý và được minh chứng thực tế  phát sinh cho Bên Cho Thuê   sẽ  được Bên Thuê thanh toán cho Bên Cho Thuê trong vòng bảy (7) ngày sau khi Bên   Cho Thuê thông báo cho Bên Thuê về  khoản tiền đó cùng với những giấy tờ  cụ  thể   kèm theo. 15. Lắp Đặt Cáp Điện Thoại Bên Thuê phải tự thu xếp về việc lắp đặt điện thoại hay các hệ  thống thông tin liên lạc  khác trong Khu Vực Thuê. Việc lắp đặt điện thoại và các đường dây thông tin liên lạc   bên   ngoài   Khu   Vực   Thuê   phải   do   các   nhà   thầu   được   Bên   Thuê   lựa   chọn,   để   thực   hiện việc lắp đặt theo đường dẫn chung được cung cấp trong Toà nhà và trên mọi   phương diện đều phải tuân thủ các chỉ dẫn của Bên Cho Thuê. Trang 14/34
 15. 16. Treo Trên Trần Nhà Không được treo bất kỳ  vật nào trên trần nhà Khu Vực Thuê nếu không có sự  đồng ý   trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê. 17. Bảng Chỉ Dẫn Thanh toán cho Bên Cho Thuê các chi phí hợp lý và đã được minh chứng thực tế cho việc   sửa chữa hay thay thế nếu cần đối với tên của Bên Thuê bằng chữ gắn trên bảng chỉ dẫn  ở lối vào Tòa Nhà và trên bảng chỉ dẫn ở tầng lầu mà Khu Vực Thuê tọa lạc, ngoại trừ chi  phí lắp đặt ban đầu bảng tên của Bên Thuê được cung cấp bởi Bên Cho Thuê, theo quy  định tại Điều IV.8 bên dưới. 18. Các Nhà Thầu, Nhân Viên, Khách Mời và Những Người Được Phép Vào Khu Vực  Thuê: (a) Bên Thuê được phép sử  dụng các nhà thầu và được sự  chấp thuận của Bên Cho  Thuê bằng văn bản trước khi tiến hành bất kỳ  công việc nào đối với hay liên   quan đến Khu Vực Thuê, kể  cả  các công việc trang bị, với điều kiện sự  chấp  thuận này không được từ chối, trì hoãn hoặc có điều kiện một cách không hợp  lý.  Bất kỳ công việc và dịch vụ nào nói trên chỉ được tiến hành vào các giờ và ngày đã  được Bên Cho Thuê chấp thuận trước đó. (b) Chịu trách nhiệm về  mọi hành động, bất cẩn hay thiếu sót của các nhà thầu,   nhân viên, khách mời hay người được phép vào Khu Vực Thuê của Bên Thuê, như  thể đó chính là hành động bất cẩn hay thiếu sót của Bên Thuê và phải bồi  thường  cho Bên Cho Thuê về tất cả các chi phí hợp lý và được chứng minh thực tế, khiếu  nại, yêu cầu, phí tổn hay trách nhiệm pháp lý nào đối với bên thứ ba có liên quan đến  những vấn đề  nói trên và bảo đảm rằng các nhà thầu, nhân viên,  khách mời hay  người được phép vào Khu Vực Thuê không gây phiền hà hay  khó chịu cho Bên Cho  Thuê hay những người cư ngụ khác trong Tòa Nhà. 19. Thiệt Hại Cho Tòa Nhà Khi Bên cho Thuê yêu cầu, Bên Thuê phải thanh toán ngay cho Bên Cho Thuê các chi   phí hợp lý và được minh chứng thực tế  cho việc sửa chữa bất kỳ  phần nào của Tòa   Nhà, thang máy và các thiết bị  khác được lắp đặt trong Tòa Nhà bị  hư  hại vì bất kỳ   hành động, bất cẩn hay thiếu sót về  phía Bên Thuê hay nguời đại diện, người làm   thuê, khách mời của Bên Thuê hay người được Bên Thuê cho phép vào Khu Vực   Thuê. 20. Các Quy Định Tại mọi thời điểm chấp hành và tuân thủ  mọi quy định, hạn chế  và thông báo liên   quan đến Khu Vực Thuê và(hoặc Tòa Nhà, bản sao của quy định, hạn chế  và thông   báo do Bên Cho Thuê cung cấp cho Bên Thuê được xem như  là phần không thể  tách   rời dựa theo điều 11.2. Các quy định và hạn chế  này có thể  được bổ  sung và( hoặc sửa  đổi theo yêu cầu hợp lý của Bên Cho Thuê dựa trên thông báo bằng văn bản được gửi   đến Bên Thuê. 21. Bãi Đỗ Xe Trả  phí tháng cho mỗi nơi đậu xe và phí được trả  trước từng quý. Mức phí hàng tháng   được điều chỉnh bởi Bên Cho Thuê sau khi đã cân nhắc một cách thận trọng theo từng   thời điểm. Bên Thuê phải bảo đảm rằng, trong mọi trường hợp các nhân viên, đại   diện, nhà thầu và khách mời của mình sẽ  không để  các phương tiện đi lại của họ  (bao  gồm nhưng không chỉ  giới hạn  ở  xe hai bánh, xe gắn máy, xe xcút­tơ  hoặc xe đẩy tay)   Trang 15/34
 16. đỗ  tại các khu vực chung trong Tòa Nhà (bao gồm nhưng không chỉ  giới hạn  ở  các lối   ra vào, cầu thang bộ, cầu thang, lối đi, thang máy, thang cuốn, hành lang hoặc các khu   vực đỗ xe) trong bất kỳ trờng hợp nào. 22. Duy Trì Giấy Phép Bên Cho Thuê sẽ  duy trì và gia hạn tất cả  các giấy phép cần thiết để  Bên Thuê có  quyền một cách hợp pháp thuê Khu Vực Thuê và thực hiện công việc kinh doanh tại   Khu Vực Thuê. 23. Chất Hàng Chỉ bốc và dỡ hàng hóa vào các thời gian và qua các lối ra vào và bằng các thang phục  vụ  cho việc vận chuyển hàng hóa mà Bên Cho Thuê chỉ  định cho mục đích này vào từng  thời điểm.  Không được bốc hay dỡ bất kỳ hàng hóa hoặc vật tư nào từ bất kỳ loại phương tiện vận  chuyển nào trừ khi các phương tiện này đỗ trong khu vực chất hàng mà Bên Cho  Thuê chỉ  định và không được gây ra tắc nghẽn tại khu vực chất hàng hay bất kỳ khu  vực chất hàng  lân cận nào và cũng không được gây trở ngại đến bất kỳ người sử dụng  nào khác trong khu  vực này.  Không cho phép bất kỳ  loại phương tiện nào của Bên Thuê hay của bất kỳ  người nào   đến Khu Vực Thuê với sự  cho phép của Bên Thuê một cách rõ ràng hay ngụ  ý được   đỗ  trên lối đi chung hoặc trên vỉa hè, trừ  khi và trong khoảng thời gian mà các phương   tiện này đang thực sự  bốc hoặc dỡ  hàng hóa và vật tư  tại các khu vực chất hàng và   bảo đảm rằng những người đến Khu Vực Thuê sẽ  không cho phép bất kỳ  phương tiện  nào đỗ trên bất kỳ lối đi, vỉa hè hay khu vực chất hàng nào nêu trên.  Không được vận chuyển bất kỳ  hàng hóa hay vật tư  nào đến hoặc ra khỏi Khu Vực   Thuê trừ khi qua các lối ra vào và các khu vực công cộng được quy định cho mục  đích  nói trên. 24. Trả Lại Khu Vực Thuê và Bàn Giao Bên Thuê phải trả  lại Khu Vực Thuê với tất cả  các thiết bị, đồ  đạc cố  định và các vật  dụng kèm theo Khu Vực Thuê của Bên Cho Thuê khi Hợp Đồng này hết thời hạn   (hoặc chấm dứt trước thời hạn) trong tình trạng tốt, sạch sẽ  (ngoại tr ừ  những hao mòn  hợp lý)và có thể ngay lập tức cho người khác thuê cùng với các chìa khóa để vào các khu  vực trong Khu Vực Thuê.Nếu Bên Thuê đã có thay đổi hay lắp đặt bất kỳ thiết bị, đồ đạc   cố  định hay vật dụng  trong Khu Vực Thuê và mặc dù đã có hay được xem là đã có sự  chấp thuận của Bên Cho Thuê về việc đó, Bên Cho Thuê có toàn quyền yêu cầu Bên Thuê  với chi phí do Bên Thuê chịu, tái tạo hay gỡ bỏ tất cả hay bất kỳ các thay đổi, thiết bị,   đồ đạc cố định hay vật dụng nào mà không gây ảnh hưởng đáng kể đến Khu Vực Thuê và   khôi phục các thiệt hại đối với Khu Vực Thuê và các thiết bị, đồ đạc cố định của Bên Cho   Thuê trong Khu Vực Thuê trước khi bàn giao Khu Vực Thuê cho Bên Cho thuê để  Khu  Vực Thuê  ở  trong tình trạng và trang trí giống như  vào Ngày Bàn Giao, không kể  các hao  mòn thông thường do sử dụng. ĐIỀU IV: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN CHO THUÊ Bên Cho Thuê đồng ý với Bên Thuê như sau: 1. Quyền Sử Dụng Khu Vực Thuê Không Bị Cản Trở Nếu Bên Thuê thanh toán đầy đủ  Tiền Thuê và các khoản tiền khác phải trả  cho Bên   Cho Thuê, và thực hiện đúng mọi cam kết và nghĩa vụ  trong Hợp Đồng này, Bên   Trang 16/34
 17. Thuê sẽ  có quyền sử  dụng Khu Vực Thuê không bị  cản trở  trong suốt Thời Hạn Hợp   Đồng và sẽ  không bị  Bên Cho Thuê hay bất cứ  người thay mặt hợp pháp cho Bên Cho   Thuê làm gián đoạn, trừ khi thỏa thuận khác. 2. Mái Nhà Và Kết Cấu Chính: Bảo trì và giữ  gìn mái nhà, các đường cáp cung cấp điện chính, các đường cống rãnh   chính, các  ống nước chính, các bức tường chính và các khung cửa sổ  ngoại thất của   Tòa Nhà trong tình trạng hợp lý (tùy thuộc vào những việc gì là khả  thi cho một Tòa   Nhà văn phòng như thế này tại Việt Nam). 3. Trang Trí Các Khu Vực Chung Thực hiện các công việc trang trí và cải tạo cần thiết đối với các khu vực chung của  Tòa Nhà khi Bên Cho Thuê, với toàn quyền quyết định, cho là cần thiết và giữ  gìn các   khu vực chung trong tình trạng sạch sẽ  và vệ  sinh trên mọi phương diện và theo kiểu   dáng và trạng thái bảo trì thích hợp. 4. Bảo Trì Các Dịch Vụ: Bảo trì các thang máy, thiết bị  và máy điều hòa không khí, và các máy móc, thiết bị   cần thiết cho việc cung cấp Các Dịch Vụ  Quản Lý khác trong Tòa Nhà trong tình   trạng và điều kiện hoạt động tốt. 5. Điều Hòa Không Khí (a) Tùy thuộc vào tình trạng phục vụ  điện và Hợp Đồng này, Bên Cho Thuê sẽ  duy trì  dịch vụ điều hòa không khí cho Khu Vực Thuê trong giờ làm việc bình thường;  (b) Chi phí cho việc sửa chữa và bảo trì thiết bị ðiều hòa không khí sẽ  được tính trong  Phí Dịch Vụ. 6. Quyền Dành Riêng Các Bên theo đây đồng ý và xác nhận rằng các quyền sau đây được dành riêng cho Bên  Cho Thuê (những người kế  thừa và những người được chỉ  định của Bên Cho   Thuê)  trong Thời Hạn Hợp Đồng và gia hạn sau đó: (a) Quyền giữ thông suốt và không bị  gián đoạn đối với hành lang và các đường  ống  nước, cống rãnh, khí đốt, nước thải, dây điện và các dịch vụ hay cung ứng khác qua  đường cống, lạch nước, máng nước,  ống dẫn, dây dẫn, dây cáp và các đường dẫn  hiện có hay sẽ được lắp đặt sau, trên bề mặt hay nằm dưới Khu Vực Thuê và phục  vụ hay có khả năng phục vụ  cho Tòa Nhà hay bất kỳ tài sản nào ở  sát bên hay lân  cận. Bên Cho Thuê sẽ phải thông báo cho Bên Thuê bằng văn  bản trước 24 giờ khi  muốn vào khu vực thuê để xem xét, sửa chữa, thay thế hay bảo trì mọi đường cống  rãnh, ống nước, lạch nước,  ống dẫn, dây dẫn, dây cáp và  đường dẫn khác, miễn là  trong quá trình thực thi quyền này, Bên Cho Thuê phải  cố gắng gây càng ít tổn hại  hay phiền phức cho Bên Thuê càng tốt và phải khắc phục mọi tổn hại gây ra;  (b) Toàn quyền tự do vào Khu Vực Thuê trong những trường hợp được Hợp Đồng này   cho phép và toàn quyền vào Khu Vực Thuê tại mọi thời điểm với thông báo trước 24  giờ  đến Bên Thuê và có sự  giám sát của một đại diện Bên Thuê nhằm mục đích  kiểm tra bất kỳ máy móc, cầu dao điện, hay các hạng mục tương tự   hoặc bất kỳ  Khu Vực Thuê nào dưới quyền quản lý của Bên Cho Thuê;  Trang 17/34
 18. (c) Toàn quyền tại từng thời điểm ngưng hệ  thống điều hòa không khí, thang máy,   thang nâng (nếu có) , điện, nước và các dịch vụ khác trong Tòa Nhà nhằm mục đích  phục vụ, bảo trì, sửa chữa, gia cố, nâng cấp hay thay thế bất kỳ hệ thống nào sau  khi có thông báo hợp lý cho Bên Thuê và có sự giám sát của một đại diện của Bên   Thuê (thông báo này không cần thiết trong trường hợp khẩn cấp hay có sự cố); và  (d) Quyền thế chấp, bảo lãnh, bán, chuyển nhượng hay xử lý theo cách khác đối với Tòa  Nhà hoặc bất cứ  phần nào của Tòa Nhà cho bất cứ  người cho vay của Bên Cho  Thuê hay người mua nào trong Thời Hạn Hợp Đồng, và Bên Thuê sẽ ký, xác nhận,  hay trao bất kỳ giấy tờ nào cần thiết và sẽ tiến hành những việc cần thiết để Bên   Cho Thuê được thế  chấp, bán, chuyển nhượng hay xử  lý miễn là việc thế  chấp,  bán, chuyển nhượng hay xử  lý đó phải bảo đảm rằng người mua sẽ  công nhận   Hợp Đồng này và chịu tiếp nhận các nghĩa vụ  của Bên Cho Thuê theo Hợp Đồng  này. Bên Cho Thuê mới phải đảm bảo thực hiện và tuân theo tất cả  các nghĩa vụ  của Bên Cho Thuê như đã nêu.. 7. Bảo Hiểm (a) Mua bảo hiểm cho Khu Vực Thuê theo hợp đồng bảo hiểm liên quan có hiệu lực tại  Việt Nam, trừ khi việc bảo hiểm đó bị làm mất hiệu lực bởi vì bất kỳ hành động  nào của Bên Thuê hay bất kỳ người nào khác ở Khu Vực Thuê dù là rõ ràng hay  bằng ẩn ý với sự ủy quyền của Bên Thuê, khỏi các Rủi Ro Được Bảo Hiểm (được  xác định trong Điều (b) (iii) dưới đây);  (b) Bảo hiểm phải được mua: (i) Từ  một công ty bảo hiểm đáng tin cậy được Bên Cho Thuê chọn tại từng   thời điểm; (ii) Với số tiền bảo hiểm được Bên Cho Thuê quyết định tại từng thời điểm là  đầy đủ  để  xây dựng và phục hồi lại Khu Vực Thuê, bao gồm phí kiến  trúc sư, phí giám sát và các phí chuyên gia khác, các phí phải trả  khi xin các   giấy phép hay phê chuẩn theo yêu cầu liên quan đến việc xây dựng lại hay  phục hồi lại Khu Vực Thuê, chi phí thu dọn xà bần, phá hủy, giải tỏa mặt   bằng và các chi phí phụ khác; và (iii) Đối với các thiệt hại hay phá hủy do hỏa hoạn, sét nổ, máy bay (bao gồm các   vật rơi từ  máy bay), bạo loạn, bạo động, manh động, động đất,  bão, lốc, lũ  lụt, nổ hay tràn ống nước, bồn chứa nước và các thiết bị khác, các tổn thất về  Tiền Thuê trong thời hạn mà Bên Cho Thuê toàn quyền  quyết định là phù  hợp và các rủi ro khác mà Bên Cho Thuê tại từng thời  điểm toàn quyền quyết  định là phù hợp để bảo hiểm (“Các Rủi Ro Được Bảo Hiểm”) . 8. Bảng Chỉ Dẫn  Cung cấp các bảng chỉ  dẫn và sắp xếp trên đó tên của Bên Thuê theo kiểu chữ  và đặc  điểm thống nhất theo chỉ định của Bên Cho Thuê. 9. Hệ thống an ninh tòa nhà Cung cấp hệ  thống an ninh đầy đủ  trong mọi thời điểm  ở  trong và các khu vực xung  quanh của Tòa Nhà. Trang 18/34
 19. 10. Quyền vào Khu Vực Thuê Cho phép Bên Thuê và các nhân viên của Bên Thuê vào Khu Vực Thuê 24 giờ mỗi ngày, 7   ngày mỗi tuần, bao gồm tất cả các ngày nghỉ lễ. ĐIỀU V: CÁC HẠN CHẾ VÀ NGĂN CẤM Bên Thuê đồng ý với Bên Cho Thuê và cam kết: 1. Lắp Đặt và Thay Thế (a) Không thực hiện hay cho phép thực hiện bất cứ  việc thay đổi đối với hệ  thống  cứu  hỏa, các thiết bị và dây dẫn điện, ống dẫn điều hòa không khí, các thiết bị chiếu sáng  hay bất cứ các đồ đạc cố định nào của Bên Cho Thuê tại Khu Vực Thuê hoặc lắp đặt  bất cứ máy móc, thiết bị nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của   Bên Cho Thuê, sự  chấp thuận này không được từ  chối hay trì hoãn một cách không  hợp lý; (b) Không đặt bất cứ loại vật nào trong Khu Vực Thuê (kể cả bất kỳ két tiền) với  trọng  lượng tạo ra tải trọng kết cấu động vượt quá 200 kilogam phân bố trên mét vuông trừ khi  đã được Bên Cho Thuê chấp thuận trước bằng văn bản,  sự chấp thuận này không được  từ  chối hay trì hoãn một cách không hợp lý. Trước khi mang bất kỳ vật nào nói trên  vào Khu Vực Thuê, Bên Thuê phải được Bên Cho Thuê phê chuẩn bằng văn bản về  việc bố trí vật đó. Từ  đó về sau Bên Thuê không được di chuyển vật này ra khỏi vị  trí đã được phê chuẩn mà không được sự phê chuẩn bằng văn bản của Bên Cho Thuê.  Tất cả các chi phí hợp lý phát sinh mà Bên Cho Thuê phải chịu trong việc xin các kiến  trúc sư  hay chuyên gia của Bên Cho Thuê tư  vấn về vị trí đặt vật đó sẽ  do Bên Thuê  chịu và việc thanh toán các chi phí đó sẽ được ấn định tiên quyết đối với Bên Thuê để  được cho phép; (c) Không thực hiện hay cho phép thực hiện bất cứ thay đổi nào hay bổ sung nào đối với   các thiết bị  cơ  khí hay điện trong Tòa Nhà. Đặc biệt, Bên Thuê không  được lắp đặt  bất kỳ thiết bị hay máy móc nào vượt quá điện tải của các thiết bị điện trong Tòa Nhà   hoặc các đường dây điện chính hay tiêu thụ  điện không đo bằng đồng hồ  điện riêng  của Bên Thuê; và (d) Không thực hiện hay cho phép thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với các thiết bị hay đồ  đạc cố  định mà  ảnh hưởng hay có thể  ảnh hưởng đến việc cung cấp nước, điện  hay các tiện ích hoặc dịch vụ khác đối với Tòa Nhà hay trong Tòa Nhà. 2. Tổn hại đối với Các Bức Tường, Vách ngăn Không gây thiệt hại hay cho phép gây thiệt hại cho bất kỳ cửa ra vào, cửa sổ, tường,  xà  nhà, tấm ốp tường hay các phần khác trong kết cấu Khu Vực Thuê. 3. Không Thay Đổi về Ngoại Thất Không gắn bất cứ  vật gì kể  cả  các thứ  sau: Ti­Vi hay thiết bị  truyền thông vô tuyến,   cáp hay ăng­ten, bảng tên, bảng yết thịhoặc sơn hay làm bất cứ thay đổi gì đối với ngoại   thất của Khu VựcThuê mà không có sự  đồng ý trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê,   sự chấp thuận này không được từ chối hay trì hoãn một cách không hợp lý. 4. Cản Trở các Cửa Sổ Ngoại Thất Không chặn lại, làm tối đi, cản trở  hay làm mờ  đi bất kỳ  của sổ hay đèn thuộc về  Khu  Vực Thuê.Tất cả  rèm cửa hay tấm chắn các cửa sổ  ngoại thất đều phải được Bên Cho  Trang 19/34
 20. Thuê chấp thuận trước khi lắp đặt, sự  chấp thuận này không được từ  chối hay trì hoãn  một cách không hợp lý. 5. Không Dựng Cổng hay Khung Lưới Không dựng hay lắp đặt cửa ra vào, cổng, khung lưới kim loại, cửa chớp hay các thiết   bị  tương tự  khác (dù là tạm thời hay dài hạn) tại cửa ra vào hay lối vào Khu Vực Thuê   hoặc bất kỳ lối thoát hiểm nào mà không được sự đồng ý trước của Bên Cho Thuê. 6. Phiền Hà  Không thực hiện hay cho phép bất kỳ  hành động nào hay sự  việc nào được thực hiện   tại Khu Vực Thuê hay trong Tòa Nhà mà trái luật hay có hại đối với sức khỏe và an   ninh hoặc khó chịu,  ồn ào hoặc bất kỳ  cách thức nào khác mà quấy rối, gây tức giận   hay làm phiền những người thuê khác hay Bên Cho Thuê hay người cư  ngụ  khác   trong những tòa nhà hay khu vực lân cận. 7. Cản Trở Lối Đi Không đặt hoặc để  hoặc cho phép bất kỳ  nhà thầu, nhân viên, khách mời hoặc người   được cho phép của Bên Thuê đặt hoặc để  bất kỳ  thùng, đồ  đạc hoặc rác thải trên khu  vực đi bộ, các lối ra vào, thang bộ, lối ra đầu cầu thang, hành lang của Tòa Nhà hoặc   những nơi này ngoài mục đích ra vào Khu Vực Thuê hoặc Toà Nhà. 8. Bảng Hiệu  Không triển lãm hay trưng bày bên trong hay bên ngoài ngoại thất của Khu Vực Thuê  hay  Tòa nhà bất kỳ bảng viết, bảng hiệu, bảng báo, hay các phýõng tiện khác có thể nhìn thấy  từ  bên ngoài Khu Vực Thuê hoặc Tòa Nhà hoặc gắn bất kỳ bảng viết, bảng  báo hay các  phương tiện khác trong các khu vực chung của Ta Nhà n ̣ ếu không được sự  chấp thuận  trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê. 9. Sử Dụng Trái Luật hay Trái Đạo Đức, Thuần Phong Mỹ Tục  Không sử  dụng hay cho phép người khác sử  dụng bất cứ  phần nào của Khu Vực Thuê  để  đánh bạc hay cho bất kỳ  mục đích trái luật, trái đạo đức, thuần phong mỹ  tục hay  không đúng đắn nào khác. 10. Cất Trữ Vật Phẩm và Hàng Hóa Nguy Hiểm  Không sử dụng Khu Vực Thuê để tiến hành bất cứ  việc đấu giá nào, hoặc để  sản xuất  hàng hóa hay cất trữ  các hàng hóa hay thương phẩm nguy hiểm với số  lượng lớn   không phù hợp với bản chất thương mại hay kinh doanh của Bên Thuê hoặc lưu giữ   hay cất trữ  hay cho phép lưu giữ  hay cất trữ  bất kỳ  loại vũ khí hay đạn dược, thuốc   súng, diêm tiêu, xăng, khí đốt hóa lỏng, khí bu­tan, dầu lửa hay các hàng hóa dễ  nổ,   nguy hiểm, độc hại, phóng xạ  hay bị  cấm khác theo quy định của pháp luật và quy   định của Bên Cho Thuê. 11. Sử Dụng Để Ngủ hay cho Mục Đích Riêng Không sử  dụng hay cho phép bất cứ  phần nào của Khu Vực Thuê được sử  dụng làm   phòng ngủ hay nhà riêng hoặc cho phép bất cứ người nào ở lại Khu Vực Thuê qua  đêm  mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Bên Cho Thuê. 12. Giao Hàng và Sử Dụng Thang Máy Dành cho Khách  Không giao đồ  đạc hay các đồ  vật lớn khác đến cho Khu Vực Thuê mà không có sự   đồng ý trước của Ban Quản Lý Tòa Nhà và không để  hay cho phép sử  dụng thang   máy dùng cho khách để  giao hàng vào bất kỳ  thời điểm nào hay chất xếp hay cho   phép chất xếp vào thang máy dành cho khách một trọng lượng lớn hơn trọng lượng   Trang 20/34
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2