Mẫu kế họach để thực hiện Event

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
219
lượt xem
125
download

Mẫu kế họach để thực hiện Event

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo cho học sinh, sinh viên khoa báo chí, truyền thông - thực hiện Event

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu kế họach để thực hiện Event

  1. K HO CH TH C HI N EVENT… Tên SK: ____________________________________________________ M c ích c a SK: _________________________________________________ Thính gi m c tiêu: __________________________________________________ Th i gian t ch c:_____________________________________________ Trư ng ban t ch c SK: _____________________________________________________ a i m t ch c Ngày t ch Ngư i t
  2. Phương Ngu i chu n b Th i Ngày ti n qu ng cáo h n hoàn thành và thông tin Posters Phông và ch B n tin Banner Thư m i Tài li u ph c v
  3. Khách Ngư i liên P Ngà Ngư Ngày m i s ki n h hone y liên h i có trách ki m tra Number nhi m Di n gi MC Nhóm nh c/ban nh c Casĩ Other Trang b Ngày ki m tra Ngư i có trách nhi m TV/VCR
  4. B ng bi u Projector Gh Bàn Microphone H th ng âm thanh Chi phí Notes Giá tr Trang trí V sinh Quà t ng V n chuy n
  5. Báo chí Di n gi Khách V sinh: ____________________________________________________ Ngư i có trách nhi m: _______________________________________________ Ngày hoàn thành: ___________________________________________________ Trang trí: _____________________________________________________ Ngư i có trách nhi m: _______________________________________________ Ngày hoàn thành: ___________________________________________________ Qu t ng/ ng ph c:_________________________________________________
  6. Nhà cung c p:__________________________________________________________ Th i gian mua:_______________________________________________________ Hình nh ơn v chu n b :___________________________________________________ Ngày: _______________________________________________________ Ngư i có trách nhi m:________________________________________________ Ghi chú: ________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________
  7. _____________________________________________________________ _________
Đồng bộ tài khoản