MẪU KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM

Chia sẻ: Mộng Mơ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
56
lượt xem
4
download

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT ------Số: /H41-H45 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------…….., ngày ……. tháng ……… năm 20….. KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM ……………….. Quyết định đầu tư dự án STT Tên đơn vị/ Công Địa điểm trình kiểm tra xây dựng Số quyết định Công trình 1 Công trình 2 …. Ngày duyệt Thời gian Tổng mức đầu thực hiện dự án...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM

  1. Mẫu số 01 Ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT-BCA ngày 06/7/2012 BỘ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- --------------- Số: /H41-H45 …….., ngày ……. tháng ……… năm 20….. KẾ HOẠCH KIỂM TRA THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM ……………….. Quyết định đầu tư dự án Tổng Thời gian Phạm vi, Thành phần Thời điểm Tên đơn vị/ Công Địa điểm STT trình kiểm tra xây dựng Số quyết Ngày mức đầu thực hiện nội dung tham gia dự kiểm tra dự Ghi chú định duyệt tư (triệu dự án kiểm tra kiến kiến đồng) 1 Công trình 1 2 Công trình 2 3 …. TỔNG CỤC TRƯỞNG (ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản