Mấu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
143
lượt xem
23
download

Mấu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: C1- 05/NS Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số:………………… LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nghĩa vụ nộp NSNN của người được hoàn thuế; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số:.......................................... Yêu cầu KBNN: ................................................................................... Tỉnh, TP: ............................................................. 1) Hoàn trả cho: ......................................................................................................... Mã số thuế: ................................. Địa chỉ:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mấu lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu ngân sách nhà nước

  1. Mẫu số: C1- 05/NS Không ghi vào Theo TT số 128/2008/TT-BTC CƠ QUAN CẤP TRÊN... CQ QUYẾT ĐỊNH HOÀN TRẢ … ngày 24/12/2008 của BTC khu vực này Số:………………… LỆNH HOÀN TRẢ KIÊM BÙ TRỪ THU NSNN Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành về thu NSNN, hồ sơ đề nghị hoàn thuế, nghĩa vụ nộp NSNN của người được hoàn thuế; Cơ quan thu: ................................................................................................................ Mã số:.......................................... Yêu cầu KBNN: ................................................................................... Tỉnh, TP: ............................................................. 1) Hoàn trả cho: ......................................................................................................... Mã số thuế: ................................. Địa chỉ: ............................................................................................... Huyện: ............................. Tỉnh, TP: ................... Chi tiết khoản thuế được hoàn: Mã Mã Mã Nội dung Mã KBNN nơi Số tiền được STT ngành KT NDKT ĐBHC Số tiền đã nộp khoản nộp NSNN chương (1) quyết định hoàn (K) (TM) thu NSNN (1) Tổng cộng Tổng số tiền được hoàn trả ghi bằng chữ: ......................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................... Niên độ ngân sách của khoản thu được hoàn trả: .............................................................................................................. Lý do hoàn trả: .................................................................................................................................................................. 2) Khấu trừ khoản hoàn trả để thu NSNN: 2.1. Thu NSNN tại KBNN: .................................................................... Tỉnh, TP ............................................................. Cơ quan quản lý thu: ................................................................................................ Mã số: ........................................... Tờ khai HQ, QĐ số: ..................................................... ngày .................................. Loại hình XNK .................................. Để ghi thu NSNN  hoặc TK tạm thu số: ............................................ Chi tiết nội dung khoản thu: Mã Mã Mã Số tiền thu STT Nội dung khoản thu NSNN ngành KT NDKT Kỳ thuế chương NSNN (K) (TM) Tổng cộng Tổng số tiền được bù trừ ghi bằng chữ: ............................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... (2) 2.2. Thu NSNN tại KBNN (nếu có) : .............................................................. Tỉnh, TP: ............................................... ......................................................................................................................................................................................... 3) Số tiền còn lại được hoàn trả: Bằng số: ..................................................... Bằng chữ: ............................................. ......................................................................................................................................................................................... Hình thức hoàn trả bằng: Tiền mặt  Chuyển khoản  (3) Tài khoản số: ....................................................Tại NH (KBNN) (B) ..................................................................... ....... (hoặc) Người nhận tiền: ............................................. Số CMND/HC: ............. cấp ngày............... tại : ......................... CƠ QUAN THU Ngày……tháng…..năm……. Người lập Thủ trưởng (Ký, ghi họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
  2. 4) KBNN HOÀN TRẢ (KBNN A): Mẫu số: C1- 05/NS (tiếp) (4.1) KBNN hoàn trả: .............................................. tỉnh, TP: ................................. Niên độ hoàn trả: .............................. Tổng số tiền được hoàn trả: Bằng số: ....................................................... ; Bằng chữ: .................................................... ......................................................................................................................................................................................... (4.2.) Khấu trừ để thu NSNN: Bằng số: ............................................................................................................................. Bằng chữ: ........................................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................................................... (4.3.) Hoàn trả số tiền còn lại sau khi đã khấu trừ khoản phải nộp NSNN: Bằng số:............................................................ Bằng chữ: ........................................................................................................ ............................................................... ......................................................................................................................................................................................... (3) KBNN trả vào tài khoản số: ..................................................................... Tại NH (KBNN) (B) : ..................................... (hoặc) trả cho người nhận tiền: .......................................... Số CMND/HC: ............ cấp ngày ............. tại ...................... KBNN HẠCH TOÁN Mã Mã quỹ: ...........................................Mã ĐBHC: ................. Định khoản Số tiền nguồn NS Mã KBNN: ......................................................................... Hạch toán phần hoàn trả: Nợ - Niên độ hạch toán hoàn trả .................... - Giảm thu NSNN  .................... - Chi NSNN  Chương..........Khoản.........Tiểu mục:........ .................... .................... ... Có Hạch toán phần nộp ngân sách: Nợ - Tại KBNN hoàn trả : Có - Tại KBNN B:..................................Mã KB: ...................... .................... - ....................................................................................... .................... - ... ... Số còn lại được hoàn trả: ................................................ .................... Hạch toán báo Nợ KB hoàn trả (nếu có): Nợ - Tại KBNN: .....................................Mã KB: ...................... Có - Tại KBNN: .....................................Mã KB: ...................... .................... - ... ... NGƯỜI NHẬN TIỀN KBNN HOÀN TRẢ (A) (3) NGÂN HÀNG (KBNN) (B) (Ký, ghi họ tên) Ngày........tháng ......năm ...... Ngày........tháng ......năm ...... Thủ quỹ Kế toán Kế toán trưởng Giám đốc Kế toán Kế toán trưởng Ghi chú: (1) Cột KBNN nơi thu và mã địa bàn thu: chỉ ghi khi có khoản chi hoàn trả hộ các KBNN khác (2) Chỉ ghi trong trường hợp bù trừ tại 2 KBNN trở lên (các chỉ tiêu lập đầy đủ như tại điểm 2.1); (3) Ngân hàng (KBNN) nơi người nhận tiền mở tài khoản.
Đồng bộ tài khoản