Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
17
lượt xem
4
download

Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập. Việc tham khảo mẫu này sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cách trình bày cũng như cách soạn thảo một tờ Phiếu đăng ký đề tài thực tập theo yêu cầu của trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Phiếu đăng ký đề tài thực tập

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM<br /> <br /> CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br /> <br /> KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN<br /> <br /> Độc lập – Tự do – Hạnh phúc<br /> <br /> PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP<br /> <br /> Họ tên sinh viên: …………………………………………………………………………………<br /> Mã sinh viên: …………………………………………………………………………………….<br /> Lớp: ………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Tên đề tài: …………………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………………………………..<br /> ……………………………………………………………………………………………………..<br /> Họ tên giáo viên hướng dẫn: ……………………………………………………………………<br /> Đơn vị: ……………………………………………………………………………………………..<br /> ………………………………………………………………………………………………………<br /> <br /> Ngày…….tháng……năm………..<br /> Giáo viên hướng dẫn<br /> (Ký, ghi rõ họ tên)<br /> <br /> Sinh viên<br /> (Ký, ghi rõ họ tên)<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản