Mẫu " Phiếu đề nghị đào tạo- huấn luyện"

Chia sẻ: Nguyen Mr. Kelvin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
339
lượt xem
91
download

Mẫu " Phiếu đề nghị đào tạo- huấn luyện"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Mẫu " Phiếu đề nghị đào tạo- huấn luyện" ( Training Proposal Form) dành cho trưởng bộ phận sử dụng khi có nhu cầu đào tạo ( Chief of each Department fills this form when having a need or plan of training).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu " Phiếu đề nghị đào tạo- huấn luyện"

  1. (Form No.) TT.2009 PHIẾU ĐỀ NGHỊ ĐÀO TẠO-HUẤN LUYỆN TRAINING PROPOSAL FORM BM.08.01 Trưởng bộ phận ghi phiếu này khi có nhu cầu đào tạo (Chief of each Department fills this form when having a need or plan of training))   15/05/2004  Three Tree Company Phòng Nhân Sự (HR Dept) Ngày (Date) _____ tháng _____ năm 200___ A- NGƯỜI ĐỀ NGHỊ (Trưởng bộ phận) – SUGGESTER (Chief of Dept.) Họ và tên (Full-name): ........................................................... Bộ phận (Dept): ..................... Ký tên (Signature): Đề nghị khóa học (Suggest the course): ..................................................................................... ..................................................................................................................................................... Đơn vị tổ chức (Organized by): ............................................................................................................................................ Thời gian (Time): từ (from) ______/______/______ đến (to) ______/______/______ Số người tham dự (Amount of attenders): Stt Họ và tên Chức vụ Yêu cầu đạt được sau khi đào tạo Ký tên (NO.) (Full-name) (Job title) (Target achieved after training) (Signature) B- PHẦN DÀNH CHO TỔ ĐÀO TẠO (To the Training Group) (Nếu đồng ý → Ban TGĐ duyệt. Không đồng ý thì ghi rõ lý do → trả phiếu lại cho bộ phận đề nghị) (If agreeing, pass to the Board of General Manager to approve. Otherwise, return the form to suggested department) Học phí/ người (Course fees):................................. Ý KIẾN (Opinions):....................................................................... Tổng cộng (Total):.................................................. ........................................................................................................ Viết bằng chữ (Wrote in characters):..................... ........................................................................................................ ................................................................................ ........................................................................................................ C- Ý KIẾN BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (Opinion of the Board of General Manager) KÝ DUYỆT (Signature of Approval)
  2. ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ ............................................................................................................................................ Ghi chú: Sau khi Trưởng bộ phận ghi xong, người được đề nghị đi đào tạo đồng ý và ký tên sau đó chuyển phiếu này về Tổ Đào tạo (kèm theo Bản cam kết đào tạo). Notes: After filling in and signing, this form will be send to Training Group (Attached to Training Commitment Form).

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản