Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
382
lượt xem
91
download

Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán

  1. Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xdcb hoàn thành được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bộ Nông nghiệp & PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỤ TÀI CHÍNH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 200 PHIẾU THẨM TRA QUYẾT TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB HOÀN THÀNH ĐƯỢC KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Dự án/ Công trình:....................................................... Chủ đầu tư:.................................................................. Họ và tên cán bộ thẩm tra: ........................................... Đơn vị công tác: .......................................................... Thời gian thẩm tra: ..................................................... Ý kiến thẩm tra: 1. Ý kiến nhận xét về tính pháp lý của hợp đồng kiểm toán; phạm vi, thời gian, thể thức kiểm toán; căn cứ pháp lý sử dụng để kiểm toán: 2. Ý kiến nhận xét về nội dung báo cáo kiểm toán, về việc tuân thủ trình tự kiểm toán (theo chuẩn mực kiểm toán số 1000): 3. Nội dung báo cáo kiểm toán theo các quy định tại Điểm 2, mục VI, phần II của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 và Điểm 3 của Thông tư số 98/2007/TT-BTC ngày 9/8/2007: - Nhất trí/ Không nhất trí với nhận xét của kiểm toán về Hồ sơ pháp lý (trình tự thủ tục về đầu tư và xây dựng, về đấu thầu; tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế ...): - Nhất trí/ Không nhất trí với kết luận của kiểm toán về Nguồn vốn đầu tư (đối chiếu cấp phát, tình hình cho vay, thanh toán, cơ cấu vốn đầu tư...):
  2. - Nhất trí/ Không nhất trí với kết luận của kiểm toán về Chi phí đầu tư (phần do CĐT tự thực hiện, phần do nhà thầu thực hiện, theo từng hình thức ký kết hợp đồng, các trường hợp phát sinh...): 4. Xem xét xử lý kiến nghị của CĐT với những kiến nghị của kiểm toán độc lập; xem xét việc chấp hành của CĐT và các đơn vị liên quan đối với kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước (nếu có): 5. Các ý kiến, nhận xét đánh giá khác: Cán bộ thẩm tra (Ký, ghi rõ họ tên)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản