intTypePromotion=1
ADSENSE

Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

319
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xdcb hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xây dựng căn bản hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán

  1. Mẫu phiếu thẩm tra quyết toán đối với dự án đầu tư xdcb hoàn thành không được kiểm toán báo cáo quyết toán (Kèm theo Quyết định số 2707/QĐ-BNN-TC ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) Bộ Nông nghiệp & PTNT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VỤ TÀI CHÍNH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 200 PHIẾU THẨM TRA QUYẾT TOÁN ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XDCB HOÀN THÀNH KHÔNG ĐƯỢC KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN Dự án/ Công trình: ....................................................... Chủ đầu tư: .................................................................. Họ và tên cán bộ thẩm tra: ............................................ Đơn vị công tác:........................................................... Thời gian thẩm tra: ...................................................... Ý kiến thẩm tra: 1. Về việc thực hiện kế hoach và chủ trương đầu tư (mục tiêu, khối lượng, chất lượng, tiến độ, hồ sơ pháp lý, nguồn vốn đầu tư …): - Ý kiến nhận xét về hồ sơ pháp lý (việc chấp hành trình tự, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định) - Ý kiến về trình tự, thủ tục lựa chọn thầu theo quy định về đấu thầu 1
  2. - Thẩm tra tính pháp lý của các hợp đồng kinh tế do CĐT ký kết với các nhà thầu - Thẩm tra nguồn vốn đầu tư (đối chiếu vốn đã cấp, cho vay, thanh toán...) 2. Về chi phí đầu tư (chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tái định cư, chi phí xây dựng, chi phí thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác; chế độ, đấu thầu, định mức, đơn giá, dự toán, thanh toán, nghiệm thu bàn giao …): - Phương thức thực hiện các khoản chi phí (CĐT tự làm hoặc thuê nhà thầu), các hình thức thỏa thuận giá hợp đồng xây dựng ... - Thẩm tra các nội dung, định mức, đơn giá, dự toán, khối lượng nghiệm thu A-B, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng .... - Thẩm tra các trường hợp phát sinh 3. Việc chấp hành thực hiện chế độ chính sách tài chính kế toán hiện hành (giá trị tài sản, quy đổi vốn đầu tư, công nợ, xử lý kiến nghị thanh tra kiểm toán …): 4. Các ý kiến, nhận xét đánh giá khác: Cán bộ thẩm tra (Ký, ghi rõ họ tên) 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2