Mẫu phương án vay vốn kinh doanh

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

5
4.022
lượt xem
773
download

Mẫu phương án vay vốn kinh doanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu phương án vay vốn kinh doanh dành cho những cá nhân, tổ chức muốn vay vốn kinh doanh để phát triển qui mô, hoạt động sản xuất kinh doanh. Các bạn có thể dowload trực tiếp biểu mẫu về để sử dụng. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu phương án vay vốn kinh doanh

  1. MẪU PHƯƠNG ÁN VAY VỐN KINH DOANH CÔNG TY TNHH ................... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ : /KLO-PAVVNN Độc Lập - Tự Do - Hạnh phúc --------------------- Hà nội, ngày tháng năm .............. Kính gửi : Ngân hàng Lời đầu tiên, Công ty TNHH…………............... xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và giúp đỡ của Quý Ngân hàng đã dành cho Công ty chúng tôi. Dưới đây, Công ty TNHH............................ xin được giải trình cụ thể Phương án kinh doanh của Công ty, phương án sử dụng tiền vay và hình thức giải ngân, nguồn trả nợ gốc vay, lãi phát sinh đến Quý Ngân hàng. Đồng thời, Công ty TNHH......................... kính mong Quý Ngân hàng xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ nhằm thực hiện phương án kinh doanh của Công ty chúng tôi. PHƯƠNG ÁN KINH DOANH I/ GIỚI THIỆU VỀ BÊN VAY VỐN Tên đơn vị vay vốn: Công ty TNHH ................................. Địa chỉ giao dịch : ....................................................... Hà Nội Điện thoại/Fax: . Đăng ký Kinh doanh số: ............ do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày … tháng … năm ................ Mã số thuế: ............ Vốn điều lệ: …… 000 000 đồng Giám đốc : ................................ Số nhân viên : ...................... Ngành Nghề kinh doanh: …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………. Công ty TNHH ……….................... được thành lập với chức năng ……………………………
  2. ………………………………………………………………………….. Với phương châm: lấy uy tín, kinh nghiệm và sự nhậy bén của doanh nghiệp làm then chốt trong cạnh tranh, Công ty TNHH ....................... đã và đang phát triển trở thành một doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả. Hiện nay, Công ty Chúng tôi có ký các hợp đồng ……………………………………………….. ......................... với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là …… 000.000.000 đồng. Xét trên khả năng tài chính tự có hiện thời, thời hạn thu hồi vốn và điều kiện hợp đồng …………………………….. và thanh toán chi phí công ty, thanh toán lương cho cán bộ công nhân viên, công ty chúng tôi gặp phải khó khăn về nguồn vốn trong thời gian tới. Trước tình hình khó khăn hiện tại, ban Lãnh đạo công ty đã đề xuất phương án vay vốn ngân hàng để phục vụ việc kinh doanh trong giai đoạn đầu hoạt động, là cơ sở cho sự phát triển lâu dài của công ty. II/ NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN KINH DOANH 1/ Mục đích vay vốn : - Công ty TNHH ......................... đã ký kết các hợp đồng ………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Doanh số dự kiến …………………………………………………………………. - - Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 8 đến 12 tháng. - Cuối tháng đầu tiên Công ty Hàn quốc thanh toán cho Công ty TNHH ................... 70% Khối lượng đã xuất khẩu tạm tính trong tháng. Từ tháng tiếp theo sẽ thanh toán 30% còn lại của tháng trước và 70% Khối lượng đã xuất khẩu tháng đó. 30% còn lại của tháng cuối cùng sẽ thanh toán sau 60 ngày. - Công ty TNHH ......................... lên phương án vay tiền ngân hàng để bổ xung tiền lưu động trong quá trình kinh doanh. Công ty chúng tôI xin được thế chấp một số Tài sản với giá trị phù hợp để vay vốn dần trong quá trình kinh doanh. Tổng giá trị dự kiến vay từ tháng .. /200… đến tháng … /200… ……….000.000 VNĐ. (Bằng chữ: ……………………………..) 2/ Hạch toán lỗ lãi tạm tính : a/ Đợt 1 Doanh thu : ………000.000 VNĐ Thuê ………000.000 VNĐ Khấu hao : ………000.000 VNĐ
  3. Lương Nhân viên ………000.000 VNĐ Chi phí quản lý : ………000.000 VNĐ ……………….. ………000.000 VNĐ Chi phí rủi ro 5% : ………000.000 VNĐ Lãi vay ngân hàng ………000.000 VNĐ Lãi trước thuế : ………000.000 VNĐ b/ Các đợt sau tương tự như đợt 1 4/ Nguồn Trả nợ: - Công ty Hàn quốc thanh toán sau khi ký thanh lý hợp đồng. 5/ Thời gian xin vay vốn và phương thức vay, trả. - Số tiền xin vay ngân hàng: 000.000.000 VNĐ - Thời gian xin vay : 12 tháng kể từ ngày ngân hàng giải ngân - Hình thức vay: vay hạn mức trong 12 tháng. - Thanh toán lãi vay hàng tháng theo thời hạn quy định của ngân hàng. 6/ Tài sản thế chấp: - ……………………………. + giá trị + + + Thành tiền : …………..000.000 VNĐ - ……………………………. + giá trị + + + Thành tiền : …………..000.000 VNĐ Tổng giá trị hàng đem thế chấp tạm tính là :
  4. ………000.000VNĐ (Bằng chữ:……………………………….) Với phương án kinh doanh của Công ty TNHH....................... đã trình bầy ở trên, cùng với việc đánh giá khả năng thực tế và tiềm năng của Công ty, Công ty Chúng tôi khẳng định việc thực hiện phương án và tiến độ trả nợ vay Ngân hàng là hoàn toàn khả quan và có tính khả thi cao. Vậy kính đề nghị Phòng tín dụng, Quý Ngân hàng xem xét và giải quyết cho Công ty chúng tôi sớm được vay vốn để phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh được nhanh chóng kịp thời. Xin chân thành cảm ơn! CÔNG TY TNHH ................................ GIÁM ĐỐC Nguyễn Văn Kiên

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản