Thủ tục Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn 1

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
12
download

Thủ tục Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn 1

  1. Thủ tục Ký kết Hợp đồng bảo lãnh vay vốn, Hợp đồng thế chấp tài sản, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc, phát hành chứng thư bảo lãnh đối với doanh nghiệp/Hợp tác xã có phương án sản xuất kinh doanh Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: 1.Sau khi nhận được thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT, doanh nghiệp/Hợp tác xã đến Ngân hàng thương mại để thoả thuận và ký hợp đồng tín dụng vay vốn. 2.Doanh nghiệp/ Hợp tác xã xuất trình Hợp đồng tín dụng đã ký với Ngân hàng thương mại đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được phát hành Chứng thư bảo lãnh. 3.Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT rà soát, đối chiếu các nội dung của hợp đồng tín dụng có liên quan với nội dung Thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn. 4.Trường hợp nội dung Hợp đồng tín dụng không phù hợp với nội dung thông báo chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT thương thảo lại với Ngân hàng thương mại. Nếu không thống nhất, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản từ thông báo từ chối bảo lãnh vay vốn gửi doanh nghiệp. 5. Trường hợp nội dung Hợp đồng tín dụng phù hợp với nội dung thông báo chấp thuận bảo lãnh, Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiến hành ký kết Hợp đồng bảo lãnh, Hợp đồng nhận nợ nguyên tắc. 6. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT tiến hành thu phí bảo lãnh theo quy định. 7. Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT phát hành Chứng thư bảo lãnh gửi Ngân hàng thương mại. Cách thức thực hiện: Tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Thành phần hồ sơ: Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT nhận được Hợp đồng tín dụng đã ký giữa doanh nghiệp/Hợp tác xã và Ngân hàng thương mại ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện:
  2. Hợp đồng tín dụng đã ký giữa doanh nghiệp và Ngân hàng thương mại có nội dung phù hợp với nội dung Thông báo chấp thuận bảo lãnh vay vốn. Căn cứ pháp lý: 1. Nghị Quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ. 2. Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 3. Quyết định số 60/2009/QĐ-TTg ngày 17/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại 4. Công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại. 5. Công văn số 1914/NHPT-BL-HTUT ngày 18/6/2009 về việc sửa đổi bổ sung công văn số 1097/NHPT-BL-HTUT ngày 21/4/2009 của NHPT về việc hướng dẫn nghiệp vụ bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn của Ngân hàng thương mại./.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản