Thủ tục Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh

Chia sẻ: Nguyễn Duy Phương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
154
lượt xem
30
download

Thủ tục Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thủ tục Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh, thủ tục hành chính, thủ tục chi nhánh ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thủ tục Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh

  1. Thủ tục Ký kết hợp đồng bảo đảm bảo lãnh Nơi tiếp Tên đơn vị: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhận hồ nhánh NHPT sơ: Địa chỉ: Thời gian Từ thứ 2 đến thứ 6 tiếp nhận: 1. CBTD kiểm tra điều kiện ký HĐBĐ bảo lãnh theo thông báo chấp thuận bảo lãnh và kết quả định giá tài sản bảo đảm bảo lãnh 2. Dự thảo HĐBĐ bảo lãnh và thống nhất nội dung với chủ đầu tư để Trình tự hoàn thiện dự thảo HĐ BĐ bảo lãnh. thực hiện: 3. Ký kết Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh. 4. Nhận hồ sơ liên quan tới tài sản bảo đảm. 5. Công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm. 6. Gửi Hợp đồng bảo đảm bảo lãnh cho các bên có liên quan. Cách thức Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch hoặc Chi nhánh NHPT thực hiện: Thành phần hồ sơ: Số lượng 01 bộ bộ hồ sơ: Thời hạn giải Không quy định ngày () quyết: Phí, lệ không phí: Yêu cầu điều kiện: Căn cứ 1.Luật đất đai số 13/2003/QH10 ngày 26/11/2003 của nước pháp lý: CHXHCN Việt Nam 2.Bộ Luật Dân sự năm 2005 của nước CHXHCN Việt Nam. 3. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật đất đai. 4. Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.
  2. 5. Nghị định 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về TDĐT& TDXK 6. Nghị định 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của NĐ 151/2006/NĐ-CP. 7. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 8. Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP hiệu lực ngày 24/02/2009. 9. Quyết định số 76/QĐ-HĐQL ngày 20/12/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam về việc ban hành Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước. 10. Quyết định số 42/QĐ-HĐQL ngày 17/9/2007 của Hội đồng quản lý Ngân hàng Phát triển Việt Nam ban hành Quy chế bảo đảm tiền vay. 11. Quyết định số 653/QĐ-NHPT ngày 22/9/2008 của NHPT về việc ban hành sổ tay nghiệp vụ cho vay đầu tư. 12. Công văn 4274/NHPT-PC ngày 22/12/2007 hướng dẫn thực hiện Quy chế bảo đảm tiền vay của NHPTVN. 13. Công văn số 2588/NHPT-TDĐP ngày 25/7/2008 hướng dẫn một số nội dung của Quy chế bảo lãnh tín dụng đầu tư của Nhà nước.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản